Uczeń i Ścieżka
Klucze do mistrzostwa duszy w Erze Wodnika

"Kieruję tę serię do tych, którzy poruszają się lotem wiatrów cyklu Wodnika.
Do tych, którzy chcą być częścią nowej dyspensy, lecz nie znają drogi,
która ich doń doprowadzi, mówię: Istnieje ścieżka". – El Morya


Uczniowie Woli Boga,

wysokie sosny Darjeeling (1) kołyszą się w świetle poranka. Rodzi się dzień. Jest to dzień potencjału możliwości. Tak jak wiedza, gdy nieużyta, zostaje zaprzepaszczona, tak wiedza bez miłości jest krucha i łamliwa. Mgły w dolinach są po to, by podlać życie. A miłość Ducha Świętego jest pokarmem duszy w czasach mozołu i trudu.

Ścieżka do naszej siedziby jest stroma. Droga pełna jest nieopisanych i nieznanych niebezpieczeństw, aczkolwiek szczyty dumy są bardziej szczerbate i postrzępione niż niezbadane wysokości szczytów gór. Przychodzę, by przygotować drogę dla uczniów woli Boga – dla tych, którzy staną się uczniami wniebowstąpionych mistrzów.

Niech na samym początku zostanie jasno stwierdzone, że nie wszyscy ci, którzy czytają słowa wniebowstąpionych mistrzów, i nie wszyscy ci, którzy słyszą nasze słowa, są automatycznie uważani za uczniów naszej woli. Niech będzie jasne, że istnieją wymagania. Tak jak wióry i drzazgi drewna rozproszone są, gdy rąbie się sosny w lesie, tak też wieją wiatry w Darjeeling. Niech niegodny uczeń zostanie usunięty z naszej ścieżki. Oczyszczamy w szlachetnym celu – dla uszlachetnienia celu i rasy. Hierarchia wszak także rzekła: "Niech wióry upadną tam, gdzie chcą".

Surowy wzrok mistrza skierowany jest na zdecydowanych i tych z charakterem. Ci o słabej woli, niezdolni spojrzeć na swój własny wizerunek, są zaledwie zdolni spojrzeć nam w oczy. Piszę dla tych, którzy posiadają wolę, by zmienić się; bo transmutacja jest wymaganiem chwili. Kieruję tę serię do tych, którzy poruszają się lotem wiatrów cyklu Wodnika. Do tych, którzy chcą być częścią nowej dyspensy, lecz nie znają drogi, która ich doń doprowadzi, mówię: istnieje ścieżka. Krok po kroku została ona wycięta przez nowicjuszy świętego ognia. Na przestrzeni tysięcy lat bosonodzy entuzjaści wytarli szlak po kamieniach.

Droga jest nam znana. Może ona także być tobie znana. Aby poprzeć Saint Germaina, Mistrza Ery Wodnika, przedstawiciela płomienia wolności dla ludzkości, ofiarowuję klejnot z mej korony na ołtarzu Wielkiego Białego Braterstwa by ci, którzy zgubili drogę, mogli ponownie odnaleźć ją.

Jak napisane jest w Ewangelii, "Istnieje droga, która wydaje się dobra dla człowieka, lecz prowadzi ona ku śmierci". Droga, która wydaje się dobra, jest drogą rozumu – i to nie tego odwiecznego Logosu, lecz świadomości, która zasklepiona jest w prawach śmiertelności. Zatem jej sposoby są drogami prowadzącymi ku śmierci świadomości Chrystusowej.

Przychodzę, by przynieść życie, w tradycji mistrza z Galilei. Przyszedł on, by wszyscy dostali życie, a życie to w większej obfitości. Jego droga jest drogą łaski. Jego łaska jest olejem, który smaruje biegi prawa i zespala zęby prawości czynów. Uwolnię tych, którzy chcą zostać oswobodzeni.

Dopóki ludzie nie rozpoznają ciemności, nie sięgają ku światłu. Zatem wulgarność materializmu i mechanistycznej cywilizacji kontynuuje się nie zakwestionowana. Aby wyzwać, człowiek musi posiadać miecz, a mieczem tym jest święte Słowo prawdy dla wieku.


Student i Mistrz El Morya
w kaplicy Rancho Royal Teton, Montana, USA


Rada Darjeeling jest jednostką hierarchii. Ja jestem jej Szefem. Do tych, którzy biorą udział w debatach w naszych salach posiedzeń należą: Saint Germain, Matka Boska, Jezus Chrystus, Mistrz Kuthumi, Chananda, (2) Wielki Boski Dyrektor, Mistrz Maitreya i Wniebowstąpiony Mistrz Godfre. Z pomocą wielu niewniebowstąpionych uczniów służymy sprawie woli Boga dla ludzkości, wśród grup społecznych, w instytucjach edukacji, a przede wszystkim w sercach wielbicieli Boga.

Ci, którzy dostrzegają rozpad starego porządku, poszukują nowego. Ścieżka uczniostwa jest sposobem przejścia od jednego do drugiego. Dla tych, którzy chcą przybyć na stację nowego cyklu, posiadamy odpowiedzi i formułę. A nie ma drogi odwrotu. W tych, w których samolubstwo nie zbrukało wizji nowego dnia, istnieje gorejące pragnienie, by być wolnymi, oraz by udostępnić tę wolność wszystkim.

Taki jest cel Rady Darjeeling, która w 1958 roku ufundowała organizację The Summit Lighthouse w Waszyngtonie, D.C. Zaczynając od skromnych początków, lecz z pochodnią naszej ufności, przekazaną przez Boga i zakotwiczoną w sercach kilku entuzjastów, zbudowaliśmy naszą organizację – zewnętrzne ramię Wielkiego Białego Braterstwa, forum woli Bożej, fokalizację czystości jej ognistego centrum.

Mark Prophet, a później jego bliźniaczy płomień, Elizabeth – zostali przeszkoleni przeze mnie, by być wysłannikami dla tej hierarchii adeptów, na którą składają się ci wszyscy, którzy ukończyli szkołę ziemską z wyróżnieniem. Doskonale opanowali oni prawa ich własnej karmy i drogą buddyjskiego światła zostali wyzwoleni z cyklu kręgu reinkarnacji. Są to ci, którzy zostali uniesieni ku chwale życia uniwersalnego i triumfującego. Dzięki ich wysiłkom na tej ścieżce, dzięki doskonałości ich samodyscypliny i dzięki łasce Chrystusa są oni zwycięzcami. Udowodniwszy, że są całkowicie bez skazy, dostąpili oni wiecznej komunii i jedności z fontanną rzeczywistości poprzez rytuał wniebowstąpienia.

Aby wniebowstąpić na poziom rzeczywistości, tak jak oni to uczynili, musisz zgromadzić w twej duszy potencjał mocy, mądrości i miłości. Stranscendentowanie i przeistoczenie poziomów świadomości, przedsięwzięcie gigantycznego skoku w ramiona Boga – wymaga to potencjału mocy. Zatem, z fontanny żywego płomienia, który Wszechmogący Bóg zakotwiczył w twym sercu, wydobądź akumulację wiary, nadziei i miłości.

Bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem czy żydem, muzułmaninem czy buddystą Zen, lub nie jesteś żadnym z nich, wiedz – o poszukiwaczu wyższej rzeczywistości – że gdziekolwiek jesteś, możesz kroczyć ścieżką wniebowstąpienia. Ale to ty sam musisz podjąć pierwszy krok. Moją odpowiedzialnością jest kierować i strzec cię – twą jest postępować za mną.

Używając pełni możliwości twego umysłu, serca i duszy, nakreślasz mapę kursu swego życia. Jeśli gorąco tego pragniesz, współrzędne hierarchii i inicjacji przez tę hierarchię mogą zostać naniesione na twą mapę. Jeśli nie życzysz sobie inicjacji, jeśli nie ma w tobie pragnienia i tęsknoty, by zastąpić starego człowieka nowym, jeśli nie ma w tobie dążenia do wolności – niestety nie jesteś w stanie przyciągnąć cząsteczek naszego poziomu tempa na ścieżce, ani też nie przyciągniesz Umysłu Wielkiego Inicjatora, który zapewnia nie tylko testowanie i próby, ale też sposób i umiejętności wyjścia zwycięsko z tych prób i testów.

Hierarchia przybywa, aby odsłonić prawdę dla wieku. Zbieramy i łączymy ze sobą atomy samodeterminacji. Nowy rok jest otwartą bramą dla inicjacji. Nasze wezwanie jest do tych wielu, którzy dorośli, którzy są gotowi, by zostać przyjęci przez ich własną Chrystusową tożsamość. Gdyż Panowie Karmy ogłosili dyspensę, że milion dusz obecnie rozwijających się na planecie Ziemia – pewien milion dusz, dla których nadszedł ewolucyjny czasmoże otrzymać większą niż przeciętna pomoc na ich ścieżce życia.

Poczują one emanację naszego słowa. Będą one świadome obecności wniebowstąpionych mistrzów. Mimo że jeszcze niedostrzegalna, obecność ta będzie jasno zaznaczona przez boskie ukierunkowanie i inspirację, prowadzącą do rozwiązania obecnych problemów świata.

Uczniom całego świata dyktuję tę serię poprzez naszą wysłanniczkę, Elizabeth Clare Prophet, wezwaną przez Saint Germaina, by przyjęła obowiązki urzędu Matki Płomienia. Niechaj wszyscy ci, których wewnętrzny głos wzywa, by kroczyć i postępować wysoką drogą duchowej rzeczywistości, podejmą decyzję, by wstąpić na ścieżkę wybrańców Boga.

Są to ci, którzy na przestrzeni wieków, w każdej dziedzinie życia, zarówno w obrębie, jak i poza zasięgiem Kościoła, wybrali Jego wolę. Powiązali się oni we wspólnotę unii, by zdefiniować prawa nauk ścisłych, matematyki i geometrii duszy; by budować i tworzyć kulturę, edukację, sztuki piękne i muzykę, kierowani ich głębokim pragnieniem zjednoczenia z prawami kosmosu, które są wolą bytu każdego człowieka.

Niech wszyscy, którzy dostrzegają potrzebę podtrzymywania i podsycania płomienia świadomości, przygotują się, by współdziałać z Matką Płomienia i Mistrzami Darjeeling ku oświeceniu rasy, drogą zdyscyplinowania ich własnego ja.

JAM JEST mentorem Ducha,
El Morya(1) Darjeeling – położony w Himalajach, na wysokości 2.134 metrów – na planie eterycznym ponad tą okolicą mieści się ustronie duchowe (i fizyczne) Wniebowstąpionego Mistrza El Moryi
– czohana pierwszego promienia woli i potęgi bożej.

(2) wymowa: Czananda

Podyktowane Wysłanniczce
Wielkiego Białego Braterstwa
Elizabeth Clare Prophet, 1975Uczniowie Wschodu i Zachodu,

Myślokształt na rok 1975 przekazany przez Pana Świata, Gautamę Buddę, w dzień Nowego Roku to magnetyt umysłu Boga – "wielokątny szlachetny kamień, koncentrujący umysł Boga
– szlachetny kamień, który nie pochodzi z tego świata, ani nie przypomina żadnego z kryształów tego fizycznego poziomu. W centrum tego kamienia jest Umysł Boga . . . Kamień ten zakotwiczony jest w eterycznym ciele planety w ustroniu Szambali. A celem ognia świadomości Boga, zakotwiczonego w nim, jest akceleracja świadomości ludzkości ku prawdzie i odnowieniu równowagi, wizji, przepełniającej umysł ten miłością, która pozwala życiu przekazać gnosis Logosu."

Siedmiu Świętych Kumarów, panów płomienia z Wenus, jest opiekunami mentalnego rozwoju ludzkości. Na przeciągu tysięcy lat historii ziemi, przybywali oni w pewnych niezwykle ważnych momentach na naszą planetę, by podwyższyć energię świadomości, by przyśpieszyć wzrost Chrystusowego umysłu, spolaryzować energie ludzkości zawarte w wyższych czakramach i tak zatem zakotwiczając (w tych, którzy tego pragną i zawezwą tego) klejnot repliki umysłu Boga, na poziomie eterycznym pomiędzy szyszynką i przysadką mózgową, w celu aktywacji płomienia Logosu, aby w wyższym stopniu pomnożyć i powiększyć inicjacje planety ludzi na ścieżce hierarchii.

Tak, jak istnieje na świecie wielu tych, co chcieliby być czelami, tak i istnieje wielu, którzy MOGLIBY być czelami, a nie wiedzą oni nic o ścieżce, jak też co to jest być czelą. Istnieją jeszcze inni, którzy, na skutek braku kontaktu z naszymi przedstawicielami w świecie zewnętrznym, kroczą po świecie jako uczniowie i czelowie, lecz nie zdają sobie z tego sprawy, jak i nie wiedzą, że znajdują się pod naszą opieką i kierunkiem na ścieżce. Czym, zatem jest bycie czelą?

CZELA (pis. CHELA) jest to termin oznaczający studenta lub ucznia nauczyciela religii. Słowo to wywodzi się od słowa z hindi, CELLI, które z kolei wzięte jest z sanskrytu CETA, co znaczy niewolnik."

Podyktowane Wysłanniczce
Wielkiego Białego Braterstwa,
Elizabeth Clare Prophet, 1975" . . . The principles of geometry must be understood when you determine to unite for Hierarchy. You must not allow gossip, misunderstanding or personal idiosyncrasies to stand between you and your service. We do not need splintered groups, fragmented or fractioned energies. We need a body of devotees all for one and one for all". – El Morya, The Chela and the Path,
1975–6, p. 69


Wydawnictwa Summit University Press


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Przekład oryginału: Ewa Wiktoria Butkiewicz – Tame
Copyright © 1978, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.Home