Obecność JAM JEST
 
Obraz twego Boskiego Ja
 


"Człowiek musi dostrzec i zdać sobie sprawę, że inni widzą i naśladują to, kim on jest, i co on robi. Zatem, drogą percepcji i działania, człowiek może zapisać na kartach historii objawione oświecenie, tym sposobem wypełniając fiat Boga „Zapanuj nad światem!" i „Bądź przykładem dla wieku i potomności!" Z każdym czynem dobroci, człowiek zyskuje więcej łaski. Z każdym krokiem samo-doskonalenia, człowiek wznosi się wyżej w hierarchii kosmosu, aż w końcu, poprzez odwieczne tajemnice, zostaje on ukoronowany pełnią swego potencjału.

" . . . Nie lękaj się zaakceptować cudzych pięknych myśli, pomimo, że nie zrodziły się one w twym umyśle. Nadejdzie czas gdy rozwiniesz w sobie większą unikalność. Ale zanim osiągniesz większą biegłość w twych eksperymentach, jest bardziej istotne, abyś zwrócił uwagę na aspekt bezpieczeństwajeżeli pragniesz osiągnąć zarówno tempo, jak również dokładność.

"Nadchodzi czas, gdy człowiek przerasta poziom tego, co jego własne wzory doświadczeń są w stanie go nauczyć. Wtedy nieśmiertelni stają gotowi pomóc mu rozwinąć się pod każdym kątem jego wysiłków, zarówno ludzkich jak i boskich, tak jak czynią to mistrzowie, nawet, gdy człowiek jest jeszcze czeladnikiem w ziemskim terminie. Postęp nigdy nie jest kierowany tym, co człowiek zamierza uczynić lub czym być, lub nawet poprzez to, co świat ma do zaoferowanialecz postęp jest kierowany przez pojęcie człowieka, że może on stać się tym wszystkim, co Bóg pragnie dla niego, jeśli tylko człowiek zaakceptuje tę prostą myśl.

"Nie poszukuj więc tego co dziwaczne; lecz raczej, niech cię zadowoli bycie prawym mężczyzną, czy prawą kobietą. Oddaj siebie w ręce Boga, w ręce wszech-Ojca, który troszczy się o lotne ptaki i delikatne kwiaty, które nadają blask krótkiej chwili.

"Czy nie myślisz, że on troszczy się bardziej o ciebie niż o polną trawę, która usychaten, który ceni cię na tyle, aby obdarzyć cię jego świadomością, aby stworzyć dla ciebie wszechświat, wszechmocną Matkę, całą Przyrodę, i który zapłodnił ją ogniem swego Duchawszystko to dla ciebie, wszystko to dla ciebie? Lecz człowiek jest jak trawa polna, gdy ceni się zbyt wysoko, kiedy w przeciętności, egoizmie, fałszu i w poczuciu osobistego zmagania domaga się jedynie uznania przez świat.

"Niech ludzie nie domagają się pochlebstwa od innych, lecz niech usiłują duchowo pojąć wspaniałość Boga, obecną we wszystkich formach Życia. Wtedy ich alchemia stanie się wewnętrzną alchemią doskonalenia."

Saint Germain


 
Płatki śniegu
stworzone przez elementale wody, duchy natury
 

Alchemia dla Adepta w Wieku Wodnika


Translation for 140 languages by ALS

The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.

The Polish characters throughout this website
lack diacritics because of certain technical limitations.Home