Prawo przebaczenia


Ogień Fioletu, <*> otocz nas! (3x)
Ogień Fioletu, trzymaj nas! (3x)
Ogień Fioletu, uwolnij nas! (3x)

JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST kolumną Ognia Fioletu*
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST Boga miłością tu
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST Perfekcją
bez skazy i cienia
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST płomień Miłości
w powietrza strumieniach.

Polej nas! (3x)
Przepal nas! (3x)
Przepełnij nas! (3x)

I w pełni wiary świadomie przyjmuję, niechaj się stanie, niechaj się stanie, niechaj się stanie (3x); tu oto i teraz, Mocą potężne, na wieki trwałe, wszechmocą czynne, rosnące w zasięg,
świat ogarniając, aż wszyscy osiągną Światło Wolności wniebowstąpienia! Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST!


* "Ogień Litości" lub "Ogień Purpury" może być użyty zamiast 'Ognia Fioletu'W imieniu mej Wszechmocnej JAM JEST Obecności, w wierze Wszechmocnego Boga, wrzucam do ognia wszelkie przeszłe grzechy—przyczynę, skutek, zapis i pamięć—do ognia! do ognia! do ognia!


JAM JEST tą wiarą, co oto przyciąga mój doskonały plan!
I obleka mnie w szatę doskonałości!
Jestem oto ubrany w tę szatę!
Przepełniony jestem boską miłością i przebaczeniem!
Wchłaniam je!

Penetruje ono me ciało eteryczne!
W Chrystusie, penetruje ono mój umysł!
Miłość i przebaczenie przepełniają me ciało uczuciowe!
Doskonały plan i miłość i przebaczenie przepełniają
mą fizyczną formę i JESTEM wolny!
JESTEM wolny! JESTEM wolny! JESTEM wolny!

Poprzez plan Boga dla mnie! (3x)
Akceptuję plan Boga we mnie! (3x)
Akceptuję mą szatę doskonałości! (3x)
Przepełniony miłością i przebaczeniem! (3x)
I dzielę się tym z całym światem! (3x)

JAM JEST wolny!
JAM JEST tą wiarą, co rozszerza doskonały plan! (3x)
JAM JEST tą wiarą, co wymazuje każdy przeszły grzech
drogą przebaczenia! (3x)
Moja dusza zasiada na tronie ołtarza niewzruszonej wiary! (3x)
Bóg we mnie niezawodnie da mi zwycięstwo we wszystkim, co czynię! (3x)

* zamień końcówki rodzaju męskiego na żeński, jeśli trzeba

Matka Boska
11 stycznia 1963:


"Therefore take advantage of opportunity while you are in the prime of life, while you can anchor more good karma for yourself and your nation, while you can perpetually invoke the violet flame, for it is the most important flame that you can invoke."

The Fourteen Ascended Masters
Who Govern the Destiny of America
July 1, 1996


Jam Jest Światłością Serca
Saint Germain


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Przekład z angielskiego oryginału: Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.