Rozdział XII

DROGA DRZEWA ŻYCIA


Zapał, który usiłujemy wam przekazać można sobie przyswoić.  Ogień naszych umysłów i ducha może zostać przyswojony po prostu na drodze czytania tych słów jak i poprzez wysiłek świadomości i serca.  Wiemy, że człowiek może osiągnąć wyższy poziom duchowy przy pomocy indukcji.  Dogłębne i częste czytanie naszych słów, aż staną się one integralną częścią świadomości studenta-aspiranta, jest w stanie i doprawdy stwarza w nim klucz, dzięki któremu rozwija się jego własna alchemiczna ekspertyza.

Tak wielu z was okazało zainteresowanie stwarzaniem chmury, że pragnę dodać więcej na ten temat.

Chmura jest środkiem, przy użyciu którego człowiek zmienia swe przeznaczenie.  Nie twierdzę, że nie ma innych metod do efektywnego osiągnięcia tego samego celu.  Każdy karmiczny czyn ma swą rekompensatę.  Każdy czyn człowieka, każda jego myśl pozostawia odbicie na jego życiu.  Ale wiele z tych śladów jest negatywnych, zatem destrukcyjnych.  Zjawiają się one przypadkowo, poprzez doświadczenia, którymi człowiek nie jest w stanie pokierować, bo gdy człowiek nie włada swym światem, władają nim okoliczności.

Poprzez tworzenie chmury zatem, usiłujemy przekroczyć granicę czasu, przestrzeni a nawet karmy - poprzez krótkie spięcie wielu starych spirali, poprzez skrócenie czasu człowieczego osiągnięcia jego Boskiej tożsamości<1> i pomagając mu, w awangardowym stylu, pojąć miłosierdzie Pana Wszechświata.

Istnieje wiele szkół Braterstwa.  Istnieje wiele dróg do osiągnięcia zwycięstwa.  W naszych naukach przekazanych przez Summit Lighthouse pragniemy umożliwić i ułatwić studentom rozszerzenie ich świadomości.  Usiłujemy zjednoczyć ciało Boga na ziemi przez ponad wszystko umożliwienie zrozumienia zarówno piękna jak i praktyczności prawdziwej alchemii.  Nie interesuje nas utworzenie stowarzyszenia magików, którzy rozpowszechnią wokół czynienie domniemanych cudów - aczkolwiek przyznajemy, że biegły alchemik, nawet po ukończeniu tylko tego kursu, jest w stanie je czynić.

Interesuje nas, aby nasi studenci stali się członkami uniwersalnego braterstwa, które już istnieje duchowo jako Wielkie Białe Braterstwo.  Zakon ten, niewidzialny, którego członkami są alchemicy Ducha, wymaga współdziałania z wcieloną ludzkością.  Bo tylko poprzez to współdziałanie jesteśmy w stanie sformułować najpiękniejsze, wzniosłe duchowo pojęcia, które umożliwią całemu światu odetchnąć powietrzem wolności i tchnąć w niego ognie przeznaczenia - zarówno indywidualnego jak i grupowego.

Człowiek musi dostrzec i zdać sobie sprawę, że inni widzą i naśladują to kim on jest i co on robi.  Zatem drogą percepcji i działania człowiek może zapisać na kartach historii objawione oświecenie, tym sposobem wypełniając fiat Boga „Zapanuj nad światem!" i „Bądź przykładem dla wieku i potomności!"  Z każdym czynem dobroci człowiek zyskuje więcej łaski.  Z każdym krokiem samo-doskonalenia człowiek wznosi się wyżej w hierarchii kosmosu, aż w końcu, poprzez odwieczne tajemnice, zostaje on ukoronowany pełnią swego potencjału.

W odpowiedzi na jedno z waszych pytań chcę wam powiedzieć, że nasza chmura może stać się fizycznie namacalna.  Nie jest to jednak potrzebne, aby obdarzyć was najwyższymi łaskami.  Przy pomocy chmury możecie przybliżyć ku sobie Boskich świętych świadków, którzy żyli w każdym wieku, którzy czcili Boga i których On błogosławił.

Światło i ogień chmury mogą oswobodzić cię od mierności obecnego wieku oraz upodleń przeszłych wieków, a także od ich kumulatywnych wpływów i efektów na ludzką psychikę.  Możesz, jak gdyby, odsunąć zasłonę Świętych Świętości, jeśli twym celem jest obcowanie z Najwyższym, tak jak Mojżesz uczynił to na pustyni Synaju.  Dzięki chmurze możesz osiągnąć pełnię doskonałości twej chwalebnej Obecności JAM JEST.

Następnie, poprzez twój kontakt z Obecnością JAM JEST, Obecnością wszech bytu, możesz rozwinąć na niższych poziomach kulturę Ducha, która stanie się drabiną bezpieczeństwa, po której inni mogą się wspiąć w górę.  Nie ma nigdy potrzeby, bez względu na to jakie zewnętrzne warunki lub ohydne astralne energie usiłowałyby wtargnąć do twego świata, abyś pozwolił na ten rabunek i grabież.  Posiadasz potęgę Chrystusowego Ja, zdolną odrzucić niepożądane stany świadomości.<2>

Żyje w tobie Wielki Alchemik.  Ty żyjesz w nim.  Zatem, poprzez twoje świadome eksperymentowanie z chmurą możesz znaleźć się w środku kręgu zdolnego pomóc ci odmienić świat.

Patrząc na wszystkich tych, którzy na przestrzeni wieków byli zaangażowani w użyciu chmury zauważyliśmy, że ci, którzy byli przekonani o jej istnieniu, ci, którzy ośmielili się przepełnić swoją świadomość i byt cechami chmury - dla nich, użycie chmury stało się bardziej skuteczne.  Każdy codzienny eksperyment w tworzeniu zmiany stał się dla nich łatwiejszy.

Ufam, że w tym kursie dla średnio-zaawansowanych zapoznałem was z ideami, które pragnąłem wam przekazać.  Proszę jednakże abyście pojęli, że pełnia potęgi i chwały może zostać ujawniona tylko w zasięgu pojęć całego kursu.

Jest moją nadzieją, tak jak było to w stworzeniu obecnej serii, i kiedy wydałem Studium Alchemii, że pewnego dnia napiszę dla was Zaawansowane Studium Alchemii.  Będziemy wtedy w stanie zaoferować ludzkości piękną trylogię - pierwsza cześć przedstawiająca podstawy idei<3> poprzez złoty płomień oświecenia, druga z serii przedstawiająca promień miłości, który poprzez chmurę Ducha Świętego obdarza twe idee życiem, a trzecia część wyjaśniająca, jak utrwalić to, co stworzysz potęgą Słowa mówionego.

Trylogia ta będzie szczególnie wartościowa dla tych, których nie tylko interesują „czary,” ale którzy także zdają sobie sprawę, że alchemia jest środkiem odrodzenia i odmłodzenia, wpierw wnętrza człowieka, a następnie jego całej świadomości i bytu.  I, jeśli zostanie to osiągnięte, nie może ona nie przyczynić się do rozwoju indywidualnej i światowej myśli.

Obecnie, gdy zastanawiasz się nad poprawnym wyborem twego eksperymentu w alchemii pamiętaj, że nie wszystkie stereotypy, których pełen jest świat, są ohydne.  Zaprawdę, istnieje wiele historycznych i literackich arcydzieł w wielu kulturach, które przedstawiają boskie stereotypy, lub archetypy, jak my byśmy je nazwali.  Nie potrzeba, aby student alchemii stronił od wszystkiego tego, co jest codzienne.  W wielu wypadkach, zamiast odrzucenia tego co pospolite jest ważniejsze aby unikać definiowania czegoś jako banału, bo w rzeczywistości może to być wyśmienity pomysł.

Nie lękaj się zaakceptować cudzych pięknych myśli, pomimo, że nie zrodziły się one w twym umyśle.  Nadejdzie czas gdy rozwiniesz w sobie większą unikalność.  Ale zanim osiągniesz większą biegłość w twych eksperymentach jest bardziej istotne, abyś zwrócił uwagę na aspekt bezpieczeństwa - jeżeli pragniesz osiągnąć zarówno tempo jak również dokładność.

Nadchodzi czas, gdy człowiek przerasta poziom tego, co jego własne wzory doświadczeń są w stanie go nauczyć.  Wtedy nieśmiertelni stają gotowi pomóc mu rozwinąć się pod każdym kątem jego wysiłków, zarówno ludzkich jak i boskich, tak jak mistrzowie czynią to nawet, gdy człowiek jest jeszcze czeladnikiem w ziemskim terminie.  Postęp nigdy nie jest kierowany tym, co człowiek zamierza uczynić lub czym być, lub nawet poprzez to, co świat ma do zaoferowania - lecz postęp jest kierowany przez pojęcie człowieka, że może on stać się tym wszystkim co Bóg pragnie dla niego, jeśli tylko człowiek zaakceptuje tę prostą myśl.

Nie poszukuj więc tego co dziwaczne;  lecz raczej, niech cię zadowoli bycie prawym mężczyzną czy prawą kobietą.  Oddaj siebie w ręce Boga, w ręce wszech-Ojca, który troszczy się o lotne ptaki i delikatne kwiaty, które nadają blask krótkiej chwili.

Czy nie myślisz, że on troszczy się bardziej o ciebie niż o polną trawę, która usycha - ten, który ceni cię na tyle, aby obdarzyć cię jego świadomością, aby stworzyć dla ciebie wszechświat, wszechmocną Matkę, całą Przyrodę, i który zapłodnił ją ogniem swego Ducha - wszystko to dla ciebie, wszystko to dla ciebie?  Lecz człowiek jest jak trawa polna gdy ceni się zbyt wysoko, kiedy w przeciętności, egoiźmie, fałszu i w poczuciu osobistego zmagania domaga się jedynie uznania przez świat.

Niech ludzie nie domagają się pochlebstwa od innych, lecz niech usiłują duchowo pojąć wspaniałość Boga obecną we wszystkich formach Życia.  Wtedy ich alchemia stanie się wewnętrzną alchemią doskonalenia.

Nie mówię, że nie ma innych wielkich tajemnic, które czekają aby zostać odkryte w związku z alchemią.  Wiem, że istnieją one.  Zatem powiadam:

Droga Drzewa Życia,
Która jest doskonałym sekretem,
Którą Bóg strzeże przed profanami
i ciekawskimi
Pozostaje tajemnicą do zgłębienia
Dla tego, kto się nie wstydzi
Rozpostrzeć swe skrzydła,
Dla tego, kto rozumie
Pilną pracę codzienności,
Komu wystarcza umieścić swą rękę
w jego ręce
Z pełnym miłości zaufaniem,
że przeznaczenie do nas należy,
Dla tego, kto jest gotów porzucić
Przeszłość, która nie zakwitła
Upragnionym pięknem,
Dla tego, kto wznosi kielich serca
Do najwyższego i najsłodszego
Najszlachetniejszego i najlepszego Pana
Pragnąc zapewnić sobie
I dla wszelkich form życia
Najwspanialszy z darów.
Wzywa Go tonem miłości
Wewnętrznej spójni:
„Ojcze, nie moja
lecz Twa wola niech się stanie!”
Jemu dana jest najwyższa korona,
Słowo „dominium.”
On jest Synem, Alchemikiem,
Umiłowanym.
Może rozmnożyć bochenki i ryby,<5>
Stąpać po wodzie,<6>
Spełnić swoje i innych życzenia,
I być Wielkim Dobroczyńcą,
W nim triumfuje Wieczny Duch,
Dojrzysz w nim Ultima Thule.
Z poważaniem kładę mój podpis,
wasz nieśmiertelny przyjaciel,
Saint Germain


Przypisy

1. Mt 24:22.

2. Mk 16:17.

3. Ideation (Ideowanie) I AM Deity in action (Jam Jest Bogiem w działaniu).

4. Iz 40:6-8.

5. Mt 14:15-21.

6. J 6:19.


Cytaty biblijne w oparciu o Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań - Warszawa 1971, wydanie drugie poprawione.