Rozdział VI

"TWÓRZ!" I CHMURA


Jak głęboko, doprawdy głęboko wielu tęskniło i pragnęło uzyskać wiedzę o stworzeniu pozytywnej zmiany zarówno w nich samych jak i w świecie.  Niech zatem pojmą oni, że spowodowanie zmiany jest twórczym aktem.  Alchemia jest twórczą nauką, dzięki której człowiekowi dane jest być posłusznym pierwszemu fiatowi Boga „Zapanuj nad ziemią! ”

Rozkaz ten wskazał na plan Ojca odnośnie swego syna, a środki do wcielenia go w życie odkrywamy, gdy poznajemy starożytne sekrety tej świętej nauki.  Stosując zasady alchemii jednostka jest w stanie wznieść się z poziomu bycia marionetką woli innych bytów, woli nieposłusznych duchów, przemijających mód czasów lub nakazów braci cienia, którzy nakłaniają młodego adepta do praktykowania czarnej magii i czarów, pochlebiając jego dumie i często cytując pismo święte, mówiąc, „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.”<1>

Obecnie stoimy na progu powzięcia pierwszych kroków w celu stworzenia przemiany - nie zmiany, która kieruje człowieka ku współczesnej scenie, gdzie każdy jego wysiłek jest ukształtowany przez czynniki otoczenia, lecz przemiany, która zbliży go do jego Prawdziwego Obrazu.  Stworzymy środki, dzięki którym przemiana może nastąpić przy użyciu naszej wszechmocnej woli, co umożliwi nam zawładnąć ziemią.  Bo to tu na ziemi jest naszym obowiązkiem<2> zrealizować pragnienia naszych serc.  Bo to tu i teraz jesteśmy zobowiązani stać się współ-stwórcami z Bogiem, by wypełnić nieskalaność jego zamysłu.

Podczas gdy zdaję sobie sprawę, że może wydawać się, iż jest wiele mechanicznych czynników w naukowym kierunku, który wam wskażę - jestem pewny, że zauważyliście wiele ostrzeżeń, włączonych przeze mnie do tego kursu, aby zapewnić, że nigdy nie sformułujecie błędnej opinii, bo nikt nie powinien założyć, że przy pomocy jedynie naukowego lub mechanicznego rytuału będzie on w stanie wznieść się na najwyższe wyżyny alchemicznej twórczości.

Nie!  Bo najwyższa alchemia, największa przemiana jest tą, która przemienia człowieka w boga, podczas której syn jednoczy się z Ojcem, a to nigdy nie może zostać osiągnięte mechanicznymi środkami.<3>

Stań teraz przed twym ołtarzem, oddając cześć żywemu Bogu i jego rozkazowi.  Bo ten, który jest Bogiem wydał rozkaz:  „Zawładnij!”  Funkcjonujesz zatem poprawnie, jeśli właśnie to czynisz.  Masz zatem zacząć tworzyć, i najpierw stworzysz chmurę z olbrzymiej siły Boga zmagazynowanej w każdym punkcie przestrzeni, oczekującej twego wezwania.

Moc wizji jest najważniejsza dla naszej inwokacji.  Zatem, najpierw stworzymy w naszych umysłach mleczno-białą jasność, jako elektroniczną wibracyjną akcję rezonującego, poruszającego się, nie do opisania światła.  Koncentracja tego światła, którą nazywamy gęstością światła, jest tym co nadaje jej mleczno-biały kolor.  Jeśli chmura ta byłaby rozrzedzona, bylibyśmy w stanie widzieć poprzez nią, jak gdyby otoczenie wokół nas było spowite we mgle.

Następnie, po stworzeniu w naszych umysłach tej formy jasnej, przezroczystej chmury, pozwalamy jej osnuć nasze ciała fizyczne i zająć miejsce w naszym polu elektromagnetycznym.  Przez chwilę czujemy się zgubieni w chmurze, a wkrótce wydaje się nam jak gdyby zawsze była ona wokół nas.  Jej atmosfera jest znajoma, wygodna.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że umysł posiada siłę rozszerzenia zasięgu swego wpływu, lecz nie wolno nam oddalić się zbyt daleko od rodzimego drzewa naszego ja.  Niech wymiar średnicy tej jasnej i błyszczącej chmury najpierw będzie dziewięć stóp wokół nas.  Może później rozszerzymy tę średnicę do dziewięćdziesięciu stóp, a następnie dziewięciuset stóp i więcej.

W naszej początkowej medytacji skoncentrujemy się na wzmocnieniu akcji białego światła w naszych umysłach.  Stąd przeniesiemy tę akcję do dziewięciu stóp zasięgu wokół naszej fizycznej formy.  Gdy pogłębimy poczucie tej chmury owijającej nasze fizyczne ciało pojmiemy, że podczas gdy chmurę tę można uczynić widoczną dla fizycznego wzroku, naszym pierwszorzędnym zadaniem i troską jest utrzymanie jej wysokiej wibracyjnej akcji na czysto duchowym poziomie.

Ci z was, którzy znają elektronikę i działanie reostatu pojmą, że po prostu przez obrót gałki tablicy rozdzielczej świadomości możemy zintensyfikować wibracyjną akcję chmury.  W tym wypadku, gromadzimy więcej światła wokół każdego centralnego punktu światła;  gdyż nasza chmura skomponowana jest z wielu punktów światła, których aury odłączają się i przyłączają się nawzajem, tworząc końcowy efekt koronkowego i równocześnie bardzo skoncentrowanego białego promieniowania, czystej wirującej chmury kosmicznej energii.

Czym jest ta potężna chmura, którą stworzyliśmy, to pole wibrującej energii, i po pierwsze, po co żeśmy ją stworzyli?

Pomimo, że użyłem słowo stworzyć, byłoby bardziej trafne jeśli bym może użył słowo przyciągnąć;  bo zaprawdę przyciągamy to, co wszędzie jest już obecne w przestrzeni.  Wzmacniamy intensywną akcję światła z wewnątrz jego własnego pola - więcej, niż normalnie pojawiłoby się w danej przestrzeni.  Zatem sięgamy do uniwersalnego zbiornika mocy Boga aby stworzyć tę chmurę, która wpierw przenika, a następnie uświęca najbliżej nas znajdujące się pole po to byśmy posiadali duchowy ołtarz, na którym możemy zaoferować obraz rzeczywistości, którą pragniemy stworzyć.

Zauważcie, że chmura ta może zostać użyta terapeutycznie, do uzdrawiania narodów i duszy planety, lub możecie użyć ją jako platformę inwokacji, tak jak Chrystus uczynił to na Górze Przemienienia, do wezwania obecności Mistrzów Wniebowstąpionych - umiłowanego Jezusa, Matki Boskiej, Mistrza Serapis Bey z Luksoru, Maha Czohana, Mistrza Maitrei, Archanioła Michała - aby pomogli oni wam nie tylko w waszych alchemicznych eksperymentach, ale też w waszej służbie życiu.

W przypadku, gdy nie jesteś jeszcze świadom, co powinieneś stworzyć dla siebie i innych, możesz, nieśmiało i łagodnie, jak dziecko, poprosić Boga aby stworzył z olbrzymiego zbiornika jego energii światła cud uzdrawiającej miłości nie tylko w twym życiu, w życiu tych, których kochasz, ale także w życiu milionów całego świata.

Możesz poprosić, aby moc Boga i królestwa bożego pojawiły się na ziemi.  Możesz poprosić, aby narodził się złoty wiek, o koniec zmagania i walki i wszelkiej negacji i nienawiści.  Możesz poprosić, aby Miłość zawładnęła nad światem.  Jeśli otworzysz swe serce na potrzeby świata i dla miłości Boskiej Matki, która szuka wyrażenia poprzez twą wzniesioną świadomość, nieograniczone idee odnośnie uniwersalnej służby napełnią twój umysł.

Lecz w tym miejscu znowu niech wolno mi będzie ostrzec, szczególnie dla dobra tych, którzy skłaniają się ku metapsychice lub tych, którzy wykazują tendencje, jak ludzkość by to nazwała, w kierunku „sfiksowania” i przesady.  Uwaga!  Masz do czynienia z świętą twórczą mocą.  Bądź ostrożnym!  Byłoby lepiej abyś poprosił Mistrzów, aby użyczyli ci swych idei - niekoniecznie definiując lub przekazując je twemu świadomemu umysłowi - niż abyś przekroczył normę alchemicznego prawa.

Mistrzowie Wniebowstąpieni są nie tylko zdrowi umysłowo i wysoce zorganizowani, ale również obdarzeni są oni najwyższego stopnia głębią i bogobojnością.  Istotne jest zatem, abyście wy upodobnili się do nich.  Ponad wszystko, nie dajcie się unieść dumie ani wywyższaniu się ponad innych.

Gdy zyskujesz moc duchową poprzez okresy medytacji o chmurze - które na początku nie powinny przekroczyć piętnastu minut dziennie - spróbuj pojąć, że twórcza chmura, rozproszona w odpowiedzi na twój fiat na końcu twórczej ceremonii, będzie nadal nieskończenie rozprzestrzeniać się, i rozprzestrzeniać się, i rozprzestrzeniać się poprzez wszechświat jako kula przejrzystego białego ognia, wirującego w rozszerzających się sferach przestrzeni by dotknąć wszystko to co jest prawdziwe i co jest naprawdę twe.

Chmura ta, jako przejawienie mocy twórczej energii, ognia twego Ducha, przyciągnie do twego świata świadomość samego Boga.  Wezwana z głównych porów bytu i przepięknie rozprzestrzeniająca się jako ołtarz Boga, chmura ta uświęci wszelką przestrzeń, w której została rozproszona.

Chrystus był w stanie zdziałać cuda zapisane w Ewangeliach, i wiele więcej, ponieważ zanim był on w stanie je czynić opanował on mistrzostwo poprawnego użycia energii.  Nazwał on tę świętą energię Ducha „Ojcem”;  i doprawdy ojciec jest Duchem wszelkiego stworzenia.

Ojciec jest wszech-kochający, wszech-wiedzący, i wszech-potężny, i uczyni on ciebie tym wszystkim kim on sam jest.  Ale my zaledwie dotknęliśmy tego tematu poprawnego użycia jego energii.  Zatem, pragnę rozwinąć poprawne nastawienie w waszej świadomości poprzez czytanie tego materiału, co umożliwi wam funkcjonowanie, pod kierunkiem waszej własnej Obecności Boga i Chrystusowego Ja, jako skuteczny współtwórca z Bogiem i Braterstwem Światła.

Potrzeba nam alchemików Ducha - mężczyzn i kobiet, którzy stworzą fizyczne, mentalne, emocjonalne i eteryczne alchemiczne dzieła.  Po spojeniu ich wszystkich w jeden twórczy akt obfitego życia, nareszcie pojmą oni znaczenie słów Mistrza „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości”.<4>

Alchemia nie jest diabelskim sposobem stwarzania bogactw i honorów.  Jest ona duchową, wszech-miłującą nauką zamiany nieszlachetnych metali, które tworzą syntetyczny obraz człowieka, na czyste złoto Prawdziwego Obrazu, aby mógł on mądrze zapanować nad ziemią.

Na zakończenie Wielki Alchemik wyszkoli czeladnika w seraficznej wiedzy, dzięki której człowiek zrealizuje tę cudowną ostateczną zmianę, o której Paweł rzekł:  „Ogłaszam wam tajemnicę:  nie wszyscy pomrzemy lecz wszyscy będziemy odmienieni.  W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.<5>

Zauważ, że zaledwie dotknąłem tematu tej wielkiej twórczej energii, która jest wewnątrz ciebie nawet w tej chwili.

W imieniu Mistrza Mistrzów, w imieniu Chrystusa Pana,
pozostaję jego sługą i waszym orędownikiem na zawsze,
Saint Germain


Przypisy

1. Mt 4:3.

2. Seventh New Collegiate Dictionary autorstwa Webstera definiuje noblesse oblige (dosłownie:  szlachectwo zobowiązuje) jako „obowiązek honorowego, hojnego i odpowiedzialnego zachowania powiązanego z wysokim urodzeniem”;  co oznacza, że synowie Boga, w rezultacie ich wysokiego urodzenia i dziedzictwa są zobowiązani wzywać wolę Boga i bezinteresownie praktykować naukę alchemii w imieniu całej ludzkości.

3. Zobacz the Great Divine Director, The Mechanization Concept,” w Perłach Mądrości, tom 8 (1965), str. 9-142, także w The Soulless One (Los Angeles, Summit University Press, 1981).  Także na website http://www.tsl.org/ w kompletnym wydaniu Pereł Mądrości (1958-2001) dostępnych wyłącznie dla członkow Braterstwa Strażników Płomienia, organizacji założonej i kierowanej przez Wniebowstąpionego Mistrza Saint Germaina.

4. J 10:10

5. 1 Kor 15:51, 52.


Cytaty biblijne w oparciu o Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań - Warszawa 1971, wydanie drugie poprawione