El Morya

Uniwersytety Ducha - El Morya


Eteryczne ustronie nad Darjeeling w Indiach
Ustronie Mistrza El Moryi

Darjeeling

Zajęcia na Uniwersytetach Ducha na pierwszym promieniu odbywają się nad Darjeeling w Indiach, w eterycznym ustroniu Wniebowstąpionego Mistrza El Moryi.

Eteryczne ustronia Wniebowstąpionych Mistrzów są świątyniami Wielkiego Białego Braterstwa. Niegdyś fizyczne na zaginionych kontynentach Lemurii i Atlantydy ustronia te zostały przeniesione z fizycznej oktawy do królestw doskonałości, na plan eteryczny, i były dostępne tylko dla najbardziej zaawansowanych wtajemniczonych.

Wraz z nadejściem Ery Wodnika ludzie niosący światło (ang. lightbearers) ponownie uzyskali możliwość wstępu do tych ustroni za pomocą podróży duszy. Możesz odwiedzić te duchowe ustronia podczas snu, bowiem czas i przestrzeń są jedynie współrzędnymi nieskończoności.

W 1986 roku Gautama Buddha opisał, w jaki sposób będzie się odbywała nauka u siedmiu Czohanów promieni. Każdy cykl rozpoczyna się u Wniebowstąpionego Mistrza El Moryi treningiem na Pierwszym Promieniu Woli Boga.

W swoim eterycznym ustroniu nad Darjeeling w Indiach El Morya prowadzi zajęcia z zakresu Boskiego rządu i ścieżki osobistego Chrystusostwa poprzez boski pierwowzór duszy. Jego ustronie, położone wśród sosen na zboczach Himalajów, zwane jest Świątynią Dobrej Woli. Mężowie stanu, przywódcy i organizatorzy należą do tych, którzy są związani z pierwszym promieniem i Mistrzem Moryą.

Rada Darjeeling

Rada Darjeeling jest jednostką hierarchii. Ja jestem jej szefem. Do tych, którzy biorą udział w debatach w naszych salach posiedzeń należą Saint Germain, Maryja, Jezus Chrystus, Mistrz Kuthumi, Czananda, Wielki Boski Przewodnik, Pan Maitreja i Wniebowstąpiony Mistrz Godfre. Wspomagani przez wielu niewniebowstąpionych czelów służymy sprawie woli Boga na rzecz ludzkości w rządach narodów, w radach gospodarczych, wśród grup społecznych, w instytucjach edukacyjnych, a przede wszystkim w diamentowych sercach wielbicieli Boga.

Rozmowa przy kominku El Moryi

Przejdźmy zatem do duchowego ustronia El Moryi i zasiądźmy do jednej z jego słynnych rozmów przy kominku…

Podróżując w naszych eterycznych ciałach, wchodzimy do biblioteki i zajmujemy miejsca w miękkich fotelach przed trzaskającym ogniem palącego się sosnowego drewna. Patrzymy w górę, a tam Mistrz siedzi przed nami w swoim ulubionym fotelu.

Zaczyna snuć opowieść o pracy Wielkiego Białego Braterstwa na Ziemi, o bitwach toczonych na rzecz narodów lub jednej tylko duszy. O triumfach i porażkach naszych potoków życia i ewolucji Ziemi.

Opowiada o celach Braterstwa w Darjeeling – którego credo brzmi: „Zrobię”, o pragnieniu mistrzów, by ujrzeć ludzi jako wolnych od samoograniczenia, ciasnoty umysłu i świadomości syntetycznego ja skupionej na ego. Wniebowstąpiony Mistrz El Morya wzywa nas, byśmy stali się czelami woli Boga.

Darjeeling, Indie

Intensywny program obejmujący inicjację i uczniostwo na Ścieżce

„Tutaj, w Darjeeling, oferujemy intensywny program obejmujący uczniostwo i inicjację na Ścieżce dla tych, którzy są gotowi podążyć bezwarunkowo za wezwaniem swego Chrystusowego Ja i odpowiedzieć radosnym płomieniem i oczami, które błyszczą rozpalonymi ogniami wnikliwego postrzegania duszy”.

Wielu przeszło przez drzwi Darjeeling.

„W naszym ustroniu przyjmujemy mężów stanu z całego świata, jak i pokornego czelę. Przyjmujemy wszystkich, których miłość do woli Boga jest większa od miłości do niższego ja”.

Mistrz mówi o tych, którzy przychodzą do ustroni po poradę – o duszach, „które służą w rządach narodów, które służą jako nauczyciele, naukowcy i muzycy, i tych, które sprawują pieczę nad przepływem woli Boga, która jest mocą, która jest obfitością dóbr”.

Teraz słyszymy dźwięk starożytnego dzwonu, a Mistrz wyjaśnia:

„Jest to nawoływanie skierowane do pokornego świata, do sług woli Boga i do kroczących na przodzie, którzy mają przeprowadzić cywilizację do nowej epoki. Morya wzywa czeli świętego ognia, którzy chcieliby stać się adeptami, wyznawcami, którzy chcieliby stać się przyjaciółmi Chrystusa, wyrazicielami słowa żywej Prawdy, naśladowcami Mistrza, a ostatecznie sercem, głową i ręką naszej kosmicznej świty…

Ścieżka, która oferuje wiele, wymaga wiele. Jak to mówią w świecie: dostaniesz to, za co zapłacisz. Cena jest wysoka, ale wówczas kupujesz ostateczną rzeczywistość”.

Niech się dzieje Wola Boga

Zatrzymuje się, a następnie zaczyna mówić z większą mocą, ostrzegając: „Niech od początku będzie jasne, że nie wszyscy, którzy czytają słowa Wniebowstąpionych Mistrzów i nie wszyscy, którzy słyszą nasze słowa, automatycznie są uważani za uczniów woli Boga. Niech będzie jasne, że istnieją wymagania. Jak wióry wycinanych sosen w lesie lecą, tak wieją wiatry Darjeeling. Niech niegodny czela zostanie usunięty z naszej ścieżki. Oczyszczamy w szlachetnym celu – dla uszlachetnienia celu i rasy. Hierarchia wszak także rzekła: »Niech się dzieje wola Boga«”.

Mistrz mówi o problemach obciążających świat i o pilnej potrzebie istnienia oddanych serc, które mogłyby pomóc. „Ciężar karmy świata nigdy nie był większy”.

El Morya prowadzi zajęcia na Uniwersytetach Ducha:

Pobierz tabelę pdf z kalendarzem Uniwersytetów Ducha prowadzonych przez czohanów:

Ten artykuł pochodzi ze wstępu do "The Sacred Adventure" [Świętej przygody], klasycznego dzieła zaliczanego do najcenniejszych darów w mistycznej literaturze Wschodu i Zachodu. Napisany oryginalnie przez umiłowanego El Moryę jako listy o Woli Bożej do jego uczniów na całym świecie, jest skarbcem ponadczasowej Prawdy umożliwiającym duszy wzniesienie się do Boga.


Tekst oryginalny: Universities of the Spirit – El Morya


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.