Dekrety czwartego promienia Czystości Bożej, kolor biały (czystość, wniebowstąpienie)

ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.