Archanioł Michał

Archanioł Michał

Dekret do Archanioła Michała (dekret 10.00)

Wizualizacja podczas odmawiania dekretu: Dekret do Archanioła Michała (dekret 10.00)

W imieniu umiłowanej, potężnej zwycięskiej Obecnośći Boga, JAM JEST we mnie, In the name of the beloved mighty victorious Presence of God, I AM in me,
mojego umiłowanego Świętego Chrystusowego Ja, Świętych Chrystusowych Ja całej my very own beloved Holy Christ Self, Holy Christ Selves of all mankind,
ludzkości, umiłowanego Archanioła Michała, umiłowanych Guru Ma i Lanello, beloved Archangel Michael, beloved Guru Ma and Lanello, the entire Spirit
zjednoczonego Ducha Wielkiego Białego Braterstwa i Matki Świata, duchów żywiołów - of the Great White Brotherhood and the World Mother, elemental life - fire, air,
ognia, powietrza, wody i ziemi, dekretuję:

water and earth! I decree:

1. Michale, Michale, 1. Lord Michael, Lord Michael
Wzywam Cię tu, I call unto thee -
Mieczem ognistym, Wield thy sword of blue flame
Odetnij mnie złu.

And now cut me free!

Refren: Bożą mocą, opieką Refrain: Blaze God power, protection
Otaczaj mój świat, Now into my world
A sztandar twej wiary Thy banner of Faith
Rozpostrzyj jak kwiat! Above me unfurl!
Błękitnym twym mieczem Transcendent blue lightning
Przenikaj mą duszę, Now flash through my soul,
A z Bożą pomocą I AM by God’s mercy
Zwycięskim być muszę!

Made radiant and whole!

2. Michale, Michale, 2. Lord Michael, Lord Michael,
Kocham Cię tak; I love thee, I do -
Utwierdzaj mnie w wierze, With all thy great Faith
Na jawie i w snach.

My being imbue!

Refren: Bożą mocą, opieką Refrain: Blaze God power, protection
Otaczaj mój świat, Now into my world
A sztandar twej wiary Thy banner of Faith
Rozpostrzyj jak kwiat! Above me unfurl!
Błękitnym twym mieczem Transcendent blue lightning
Przenikaj mą duszę, Now flash through my soul,
A z Bożą pomocą I AM by God’s mercy
Zwycięskim być muszę!

Made radiant and whole!

3. Michale, Michale, 3. Lord Michael, Lord Michael,
Zastępy błękitu, And legions of blue -
Napełniaj mnie wiarą Come seal me, now keep me
Nadzieją od świtu.

Faithful and true!

Refren: Bożą mocą, opieką Refrain: Blaze God power, protection
Otaczaj mój świat, Now into my world
A sztandar twej wiary Thy banner of Faith
Rozpostrzyj jak kwiat! Above me unfurl!
Błękitnym twym mieczem Transcendent blue lightning
Przenikaj mą duszę, Now flash through my soul,
A z Bożą pomocą I AM by God’s mercy
Zwycięskim być muszę!

Made radiant and whole!

Koda: Twój płomień błękitny Coda: I AM with thy blue flame
Napełnia mnie już, Now full-charged and blest,
Twa zbroja błękitna I AM now in Michael’s
Ochrania od burz! (3x)

Blue-flame armor dressed! (3x)

I w pełni wiary świadomie przyjmuję niechaj się stanie, niechaj się stanie, And in full Faith I consciously accept this manifest, manifest, manifest! (3x)
niechaj się stanie! (3x) tu oto i teraz, mocą potężne, na wieki trwałe, wszechmocą czynne, right here and now with full Power, eternally sustained, all-powerfully active,
rosnące w zasięg, świat ogarniając, aż wszyscy osiągną światło wolności wniebowstąpienia! ever expanding, and world enfolding until all are wholly ascended in the Light and free!
Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST! Beloved I AM! Beloved I AM! Beloved I AM!
Copyright © 1962 Summit Publications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017, 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.