Dekrety piątego promienia Nauki Bożej, kolor zielony (uzdrowienie, obfitość, prawda)

ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.