Childs-Rosary

Różaniec Dziecka do Maryi*

Modlitwy na Nową Erę

Matka SwiataTa piętnastominutowa biblijna modlitwa, zwana Różańcem Dziecka do Maryi, jest przeznaczona do odmawiania zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

Na nową epokę Maryja podyktowała Elizabeth Clare Prophet zmienioną wersję tradycyjnej katolickiej modlitwy, aby w tej formie odzwierciedlić świadomość naszej osobistej ścieżki duchowej ewolucji.

W nowej wersji Zdrowaś Mario nazywamy siebie "synami i córkami Boga", afirmując nasze "zwycięstwo nad grzechem, chorobą i śmiercią" tak, jak uczynił to Jezus.

Podobnie w Modlitwie Pańskiej JAM JEST: prosimy o światło Boga i rozpoznajemy, że Boskość jest wewnątrz każdego z nas.

Codzienna modlitwa Strażnika jest uniwersalną modlitwą, skupiającą się na świetle Boga i miłości.

Zdrowaś Mario i inne modlitwy odmawiane są jako całość. Wersety z Biblii są czytane przez prowadzącego. (Gdy odmawiamy Różaniec sami, to czytamy również zaznaczone wielkimi literami biblijne wersety.)

Znak krzyża


W imię Ojca
i Syna
i Ducha Świętego,
w imię Panny Kosmicznej,
Amen.

Codzienna modlitwa Strażnika


Płomień działa –
Płomień żyje –
Płomień jest wieczny.


JAM JEST Boskim płomieniem promiennej miłości
Z samego serca Boga
W Wielkim Centralnym Słońcu,
Zstępującym od Mistrza Życia!
JAM JEST napełniony teraz
Najwyższą Boską świadomością
I słonecznym odczuwaniem
Umiłowanych Heliosa i Westy.


Pielgrzym na ziemi,
Kroczę codziennie drogą
Zwycięstwa wniebowstąpionych mistrzów,
Wiodącą do wiecznej wolności
Dzięki mocy świętego ognia
Teraz i zawsze,
Przejawiającą się stale
W mych myślach, uczuciach i bezpośrednim odczuwaniu,
Przekraczającą i transmutującą
Wszystkie żywioły ziemi
W moich czterech niższych ciałach
I uwalniającą mnie mocą świętego ognia
Od ognisk sprzeniewierzonej energii w mej istocie.


JAM JEST wolny już teraz od wszystkiego, co wiąże
Dzięki prądom boskiego płomienia
Samego świętego ognia,
Którego wstępujące działanie czyni mnie
Bogiem w przejawieniu,
Bogiem w działaniu,
Bogiem z mianowania i
Bogiem w świadomości!


JAM JEST działającym płomieniem!
JAM JEST żyjącym płomieniem!
JAM JEST wiecznym płomieniem!
JAM JEST rozszerzającą się iskrą ognia
Z Wielkiego Centralnego Słońca
Przyciągającą teraz do mnie każdy promień
Potrzebnej Boskiej energii,
Która nigdy nie może być znów naznaczona ludzkim piętnem,
Która zalewa mnie światłem
I Boską iluminacją tysięcy słońc,
By zapanować i rządzić najlepiej zawsze
Gdziekolwiek JAM JEST!


Gdzie JAM JEST, tam Bóg jest też.
Zawsze nierozdzielny,
Zwiększając swe światło
Uśmiechem jego blasku,
Pełnią jego miłości,
Wszechwiedzą jego mądrości
I mocą jego życia wiecznego,
Co automatycznie wznosi mnie
Na skrzydłach zwycięstwa wniebowstąpienia,
Które zaprowadzą mnie z powrotem do serca Boga,
Skąd w prawdzie
JAM przyszedł, by czynić wolę Bożą
I obfite życie objawić wszystkim!

Wołanie do ognistego oddechu Boga


JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST ognistym oddechem Boga
Z serca umiłowanych Alfy i Omegi.
Dziś JAM JEST wyrazem niepokalanej wizji,
Dokądkolwiek idę.
Teraz JAM JEST pełen radości,
Gdyż teraz JAM JEST pełnym wyrazem Boskiej Miłości.


Umiłowana Obecności JAM JEST,
Zapieczętuj mnie teraz w samym sercu
Rozszerzającego się ognistego oddechu Boga.
Niech jego czystość, pełnia i miłość
Przejawią się dziś i na wieki wszędzie, gdziekolwiek JAM JEST.


Przyjmuję, że tak jest tu oto i teraz z pełną mocą!
JAM JEST tym, co się stało tu oto i teraz z pełną mocą!
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST Boskim życiem
Stale wyrażającym doskonałość we wszelki sposób.
To, o co wołam dla siebie,
wołam dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na tej planecie.

Modlitwa Pańska JAM JEST Jezusa Chrystusa


Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
Święć się imię Twoje, JAM JEST.
JAM JEST przyjdź królestwo Twoje
JAM JEST bądź wola Twoja
JAM JEST jako w niebie tak i na ziemi
JAM JEST wszechdawcą chleba powszedniego
JAM JEST odpuszczeniem wszelkich win, jako i
JAM JEST wszelkie winy odpuszczone mnie
JAM JEST odwodzeniem wszystkich od pokuszenia
JAM JEST wybawieniem wszystkich od wszelkiego zła
JAM JEST królestwem
JAM JEST potęgą i
JAM JEST chwałą Boga w wiecznym, nieśmiertelnym przejawieniu –
Wszystkim tym JAM JEST.CHOĆBYM MÓWIŁ JĘZYKAMI LUDZI I ANIOŁÓW, A MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, BYŁBYM JAKO MIEDŹ BRZĘCZĄCA ALBO CYMBAŁ BRZMIĄCY.

Zdrowaś Mario


Zdrowaś Mario, łaskiś pełna,
Pan z Tobą.
Błogosławionaś ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Mario, Matko Boża,
módl się za nami, synami i córkami Boga,
Teraz i w godzinę naszego zwycięstwa
Nad grzechem, chorobą i śmiercią.


I CHOĆBYM MIAŁ PROROCTWO, I WIEDZIAŁBYM WSZYSTKIE TAJEMNICE, I WSZELKĄ UMIEJĘTNOŚĆ, I CHOĆBYM MIAŁ WSZYSTKĄ WIARĘ, TAK, ŻEBYM GÓRY PRZENOSIŁ, A MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, BYŁBYM NICZYM.

Zdrowaś MarioI CHOĆBYM WYŁOŻYŁ NA ŻYWNOŚĆ UBOGICH WSZYSTKĄ MAJĘTNOŚĆ MOJĄ, I CHOĆBYM WYDAŁ CIAŁO MOJE, ABYM BYŁ SPALONY, A MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, NIC MI TO NIE POMOŻE.

Zdrowaś MarioMIŁOŚĆ JEST DŁUGO CIERPLIWA, DOBROTLIWA JEST; MIŁOŚĆ NIE ZAZDROŚCI, MIŁOŚĆ NIE JEST ROZPUSTNA, NIE NADYMA SIĘ.

Zdrowaś MarioNIE CZYNI NIC NIEPRZYSTOJNEGO, NIE SZUKA SWOICH RZECZY, NIE JEST SKŁONNA DO GNIEWU, NIE MYŚLI ZŁEGO;

Zdrowaś MarioNIE RADUJE SIĘ Z NIESPRAWIEDLIWOŚCI, ALE RADUJE SIĘ Z PRAWDY;

Zdrowaś MarioWSZYSTKO OKRYWA, WSZYSTKIEMU WIERZY, WSZYSTKIEGO SIĘ SPODZIEWA, WSZYSTKO ZCIERPI.

Zdrowaś Mario


Modlitwa Pańska JAM JESTMIŁOŚĆ NIGDY NIE USTAJE; BO CHOĆ SĄ PROROCTWA, TE ZNISZCZEJĄ; CHOĆ JĘZYKI, TE USTANĄ; CHOĆ UMIEJĘTNOŚĆ, WNIWECZ SIĘ OBRÓCI.

Zdrowaś MarioALBOWIEM PO CZĘŚCI ZNAMY I PO CZĘŚCI PROROKUJEMY. ALE GDY PRZYJDZIE TO, CO JEST DOSKONAŁE, TEDY TO, CO JEST PO CZĘŚCI ZNISZCZEJE.

Zdrowaś MarioPÓKIM BYŁ DZIECIĘCIEM, MÓWIŁEM JAKO DZIECIĘ, ROZUMIAŁEM JAKO DZIECIĘ, ROZMYŚLAŁEM JAKO DZIECIĘ; LECZ GDYM STAŁ SIĘ MĘŻEM, ZANIECHAŁEM RZECZY DZIECINNYCH.

Zdrowaś MarioALBOWIEM TERAZ WIDZIMY PRZEZ ZWIERCIADŁO I NIBY W ZAGADCE; ALE NAONCZAS TWARZĄ W TWARZ; TERAZ POZNAJĘ PO CZĘŚCI, ALE NAONCZAS POZNAM, JAKOM I POZNANY JEST.

Zdrowaś MarioA TERAZ ZOSTAJE WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ, TE TRZY RZECZY; LECZ Z NICH NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ.

Zdrowaś MarioNAŚLADUJCIE MIŁOŚCI, STARAJCIE SIĘ USILNIE O DARY DUCHOWE; LECZ NAJWIĘCEJ, ABYŚCIE PROROKOWALI.

Zdrowaś MarioALBOWIEM KTO MÓWI JĘZYKIEM OBCYM, NIE LUDZIOM MÓWI, ALE BOGU: BO ŻADEN NIE SŁUCHA, LECZ ON DUCHEM MÓWI TAJEMNICE.

Zdrowaś Mario


Modlitwa Pańska JAM JESTALE KTO PROROKUJE, MÓWI LUDZIOM ZBUDOWANIE I NAPOMINANIE I POCIECHĘ.

Zdrowaś MarioKTO JĘZYKIEM OBCYM MÓWI, SAMEGO SIEBIE BUDUJE; ALE KTO PROROKUJE, TEN KOŚCIÓŁ BUDUJE.

Zdrowaś MarioA CHCIAŁBYM, ABYŚCIE WY WSZYSCY JĘZYKAMI MÓWILI, ALE RACZEJ ABYŚCIE PROROKOWALI; ALBOWIEM WIĘKSZY JEST TEN, CO PROROKUJE, NIŻ TEN, CO JĘZYKAMI OBCYMI MÓWI, CHYBA ŻEBY TŁUMACZYŁ, ABY KOŚCIÓŁ BRAŁ ZBUDOWANIE.

Zdrowaś MarioTERAZ TEDY, BRACIA! GDYBYM PRZYSZEDŁ DO WAS, JĘZYKAMI OBCYMI MÓWIĄC, CÓŻ WAM POMOGĘ, JEŚLIBYM NIE MÓWIŁ ALBO PRZEZ OBJAWIENIE, ALBO PRZEZ UMIEJĘTNOŚĆ, ALBO PRZEZ PROROCTWO, ALBO PRZEZ NAUKĘ?


Zdrowaś Mario


WSZAK I RZECZY NIEŻYWE, KTÓRE DŹWIĘK WYDAWAJĄ JAKO PISZCZAŁKA ALBO CYTRA, JEŹLIBY RÓŻNEGO DŹWIĘKU NIE WYDAWAŁY, JAKOŻ POZNANE BĘDZIE, CO NA PISZCZAŁCE, ALBO CO NA CYTRZE GRAJĄ?

Zdrowaś MarioALBOWIEM JEŹLIBY TRĄBA NIEPEWNY GŁOS DAŁA, KTÓŻ SIĘ DO BOJU GOTOWAĆ BĘDZIE?

Zdrowaś MarioTAKŻE I WY, JEŻLIBYŚCIE JĘZYKIEM NIE WYDALI MOWY DOBRZE ZROZUMIAŁEJ, JAKOŻ BĘDZIE ROZUMIANE, CO SIĘ MÓWI? ALBOWIEM BĘDZIECIE TYLKO NA WIATR MÓWIĆ.

Zdrowaś Mario


Przemieniające afirmacje Jezusa Chrystusa


JAM JEST KTÓRY JEST
JAM JEST otwartymi drzwiami, których żaden człowiek zamknąć nie może
JAM JEST światłością, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi
JAM JEST drogą
JAM JEST prawdą
JAM JEST życiem
JAM JEST zmartwychwstaniem
JAM JEST wstąpieniem w światło
JAM JEST spełnieniem wszelkich moich potrzeb i wymagań chwili
JAM JEST pełną obfitością(1) zlewaną na wszelkie życie
JAM JEST doskonałym wzrokiem i słuchem
JAM JEST przejawem doskonałości istnienia
JAM JEST nieograniczonym światłem Boga przejawiającym się wszędzie
JAM JEST światłem najświętszego miejsca
JAM JEST synem Bożym
JAM JEST światłem na świętej górze Boga


Chwała Ojcu


Chwała Ojcu
i Synowi
i Duchowi Świętemu!
Jak było na początku,
teraz i na zawsze,
i na wieki wieków -
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST!W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, w imię Panny Kosmicznej. Amen.
Pokładam ufność w Niepokalanym Sercu Maryi.


Pokładam ufność w Niepokalanym Sercu Maryi.


Pokładam ufność w Niepokalanym Sercu Maryi.


Pokładam ufność w Niepokalanym Sercu Maryi.


Pokładam ufność w Niepokalanym Sercu Maryi.


(1) Słowo obfitość użyte w tej modlitwie odnosi się do duchowego i materialnego dobrobytu i obejmuje wszelkie dobra, jakie są nam potrzebne do realizacji celu naszego życia.


*Inna nazwa tego różańca to "Różaniec dla pokoju na świecie". Zob. w: "Przepowiednie Saint Germaina na nowe Tysiąclecie".


wersja angielska (English version) tsl.org


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.