Dekrety siódmego promienia Wolności Bożej, kolor fioletowy (oczyszczenie, transmutacja, przebaczenie, wolność)

ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.