Duchowe perspektywy
Program 5
 


Elizabeth Clare Prophet
wykłada o PolsceJak dusza staje się Chrystusem?
Co to jest fioletowy płomień?
Jaki jest związek pomiędzy fioletowym płomieniem a Duchem Świętym?


Pytanie: Pani Prophet, mówiliśmy o rozwoju duszy i o tym, do czego jest przeznaczona dusza w kategoriach Chrystusa. Sądzę, że pytanie, które jest naprawdę ważne to: jak dusza staje się Chrystusem?

ECP: Ludzie próbowali dotrzeć do Boga różnymi środkami. Podążali ścieżką jogi. Podążali ścieżką ascezy. I słyszymy pytanie: „Czy nie będziesz w stanie znaleźć Boga na drodze poszukiwania go?”.

Odkrywamy, że naprawdę nie mamy zdolności, by doświadczać Boga wewnątrz naszej ograniczonej świadomości. „Ciało i krew nie może odziedziczyć królestwa Boga”. Ezoterycznie, słowo ‘królestwo’ oznacza „świadomość”. Tak więc musimy znaleźć punkt duchowy wewnątrz nas samych, który stanie się tym punktem kontaktu z płomieniem prawdy.

Innymi słowy, jeśli Bóg nie umieściłby wewnątrz nas części samego siebie, części Słowa – zaiste nie mielibyśmy szansy, aby go znaleźć. Ten rytuał otwarcia zawsze rozpoczyna się od płomienia Ducha, który jest w naszym sercu. Nie możemy odnaleźć Boga poprzez intelekt. Nie możemy odnaleźć Boga poprzez emocje. Nie możemy odnaleźć Boga poprzez fizyczne wyrzeczenia, ani nie możemy odnaleźć go poprzez plan podświadomości. Wyczerpaliśmy już te możliwości, musimy odnaleźć Boga poprzez Boga.

Zatem co jest istotą natury Boga? Napisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa, że Mojżesz rzekł do dzieci Izraela: „Pan, twój Bóg jest ogniem pochłaniającym”. Zauważamy odniesienia do Boga jako ognia w całym Starym i Nowym Testamencie.

Jan Chrzciciel powiedział: „Człowiek po mnie przyjdzie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyków u sandałów. On będzie chrzcić was Duchem Świętym i ogniem”. To jest ten chrzest świętego ognia, którego szukamy, i zawsze zaczynamy szukać go w duchu, wewnątrz.

Kiedy będziemy medytować o świętym ogniu w sercu, wkrótce odkryjemy, że jest to pulsujące światło wyraźnie przybywające do naszej świadomości, przyspieszając jej wibracje, które odczytujemy jako fioletowy kolor – stąd określenie fioletowy płomień. Fioletowy płomień był widzialny dla jasnowidzów, mistyków i przez świętych. Jest to płomień Ducha Świętego i jest to także płomień, który został ujawniony w epoce Wodnika. Jest to aspekt Siódmego Promienia Ducha Świętego. Nadszedł czas spełnienia dla ludzkości i stosowania tego płomienia na całym świecie. A Wniebowstąpiony Mistrz Saint Germain jest tym, który przynosi nam to wyzwolenie.

Jak twoja dusza dostaje się do Boga? Przez twe inwokacje tego płomienia, poprzez twoją medytację o płomieniu, poprzez kąpanie twojej świadomości w płomieniu fioletu aż doświadczysz tej transmutacji, zmiany energii i świadomości, która tak często była obiecywana przez hebrajskich proroków – obietnica przebaczenia, obietnica, że „choć twoje grzechy będą jak szkarłat, staną się one białe jak śnieg”.

Obietnica przebaczenia Ducha Świętego jest naszą jedyną drogą wyjścia i oswobodzenia ze stanu niezaangażowania, który Budda przytaczał jako dukkha lub cierpienie. Nauczał on nas, że całe życie jest cierpieniem. Innymi słowy, kiedy nie jesteśmy zestrojeni z wewnętrznym, duchowym prawem istoty, cierpimy. To cierpienie jest naszym zmysłem grzechu. Wracamy z powrotem do zaangażowania przez moc Boga, by zmazać grzech. Skąd pochodzi ta moc?

Hindusi nazywają Ducha Świętego Niszczycielem, Śiwą – kimś, kto przełamuje źle zdefiniowane energie czy niewłaściwe używanie życia, które wywołaliśmy poprzez nasze niewłaściwe używanie wolnej woli. Na przykład nienawiść jest niewłaściwym użyciem wolnej woli. Mamy wolną wolę, by określać energię Boga jako miłość lub jako nienawiść. Jeśli zdefiniujemy ją jako nienawiść, to ta energia pozostaje z nami i w nas. Pozostanie ona z nami jako część naszej świadomości, dopóki nie przemienimy jej przez miłość. Moc Ducha Świętego, by przemieniać nienawiść w miłość objawia się na drodze użycia fioletowego płomienia.

Jak należy wzywać fioletowy płomień? Możemy mówić prostą mantrę, w której afirmujemy imię Boga – JAM JEST – a następnie oświadczamy, że JAM JEST jest fioletowym płomieniem tam, gdzie jesteśmy. To jest mantra, którą lubię odmawiać, by powiększyć manifestację fioletowego płomienia w mojej aurze:

I AM a being of violet fire!
I AM the purity God desires!

Wizualizacja i sposób odmawiania mantry: Mantra I AM A Being Of Violet Fire

JAM JEST istotą fioletowego płomienia!
JAM JEST czystością boskiego marzenia!

Ta krótka mantra staje się medytacją i wizualizacją, która jest zakotwiczana w świątyni naszego fizycznego ciała przez Słowo Mówione. Wypowiadanie Słowa przez czakrę gardła – stosownie do naszych myśli i uczuć – jest środkiem, za pomocą którego zyskujemy nowy, większy, szerszy i wyższy duchowo wymiar naszych modlitw, naszych mentalnych afirmacji, ponieważ odbywa się to poprzez czakrę gardła, dzięki której wprowadzamy do fizycznej formy to, co jest w umyśle, i to, co jest w sercu.

To dlatego ludzie – kiedy zaczynają używać tych mantr – doświadczają natychmiastowego przyspieszenia świadomości. Zatem fioletowy płomień jest pierwszym krokiem na ścieżce wtajemniczenia z Wniebowstąpionymi Mistrzami, pierwszym krokiem dążenia duszy do powrotu do Ducha lub do Obecności JAM JEST.

Interesujące jest spostrzeżenie, że pierwszy cud, którego dokonał Jezus, odbył się na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Przemienił on wodę w wino. To symbolizuje przemianę wody ludzkiej świadomości w wino Ducha. Ciekawe, że samo wino ma purpurowy lub fioletowy kolor. I jest to również wskazówka dla tych, którzy są mistykami wierzącymi, że Jezus używał aspektu Siódmego Promienia Ducha Świętego.

Kiedy Szekspir napisał w „Kupcu weneckim”: „Dla miłosierdzia nikt przymusu nie ma; / Spływa ono jak łagodny deszcz / Z nieba na ziemię. Podwójnie błogosławi; / Błogosławi tego, który daje i tego, który odbiera”, włożył w usta Porcji klucz do alchemii siódmego wieku.

Istota miłosierdzia i istota przebaczenia są samą potęgą alchemii, która jest w fioletowym płomieniu. Miłosierdzie jest jak kosmiczna gumka do wycierania. Kiedy wzywamy płomień miłosierdzia jako Ducha Świętego, to faktycznie wymazuje on przyczynę, skutek i zapis grzechu w naszych życiach. Dla wschodniego umysłu byłoby to równoważenie karmy.

Co jest karmą? Karma jest po prostu sekwencjami przyczyna-skutek, które wcieliliśmy w życie dzięki naszej wolnej woli. Jezus nauczał apostoła Pawła: „Cokolwiek człowiek zasieje, to także będzie musiał zebrać jako żniwo”.

P: Jeżeli fioletowy płomień jest tak decydującą częścią mistycznej tradycji i doświadczenia, czemu nie słyszeliśmy o nim wcześniej? Zdaje mi się, że nie przedstawia o nim żadnych wzmianek ani Biblia, ani żadne inne pisma święte, z którymi jestem zaznajomiony.

ECP: Pamiętamy słowa apostoła Pawła dotyczące „niewypowiedzianych słów, których człowiek nie ma prawa puszczać w obieg” [2 Kor 12, 4]. W ciągu stuleci Jezus Chrystus, Gautama Budda i wielu duchowych nauczycieli wtajemniczało swoich niektórych i pewnych apostołów czy uczniów, by uczyć ich duchowych tajemnic. Aż do dwudziestego stulecia nie było zgodne z prawem kosmicznym, by ci uczniowie wygłaszali swoje zrozumienie fioletowego płomienia, ponieważ zaiste otwarte używanie fioletowego płomienia na Ziemi nie było karmicznie dozwolone.

To zaistniało z powodu niewłaściwego używania przez ludzkość prawa przebaczenia. Skłonność człowieka do proszenia Boga o przebaczenie, a następnie pójście i powtarzanie tego samego grzechu dowiodła, że był on ciągle dzieckiem i nie dość dojrzałym, by zrozumieć, że energia Boga jest cenna i, że jeśli Bóg daje swoje przebaczenie, to musimy iść i już więcej nie grzeszyć.

P: Co się zmieniło w ciągu ostatnich stu lat?

ECP: Co sto lat Pan Bóg zwiększa swoją świadomość, swój kosmos wewnątrz nas i wewnątrz ewolucji Ziemi. Widzimy postęp na polu nauki, cywilizacji, w porządku społecznym. Odkrywamy, że także w religii ma miejsce postęp. I dlatego wierzymy we wzrastające objawienie, ponieważ nasz Bóg jest Bogiem, który nieustannie rozszerza i przekracza swe własne granice.

To jest natura transcendentalnego Boga. Jego prawo pozostaje takie samo wczoraj, dzisiaj i na zawsze, ale nasza świadomość Boga stale się poszerza i zwiększa. To dlatego potrzebujemy utrzymywać otwarte serce dla Boga, by do nas przemawiał. Zatem w tej epoce, gdy wchodzimy w Erę Wodnika, rozdawanie jest darem Ducha Świętego.

Spostrzeżesz, że jest to odzwierciedlone w religiach świata. Nigdy nie było takiej fali oddania i poświęcenia dla Ducha Świętego, jaka jest w tym stuleciu lub nawet w ostatnich dwóch tysiącach lat. To dlatego, że Duch Święty jest działaniem świętego ognia, który kulminuje się w indywidualnym objawieniu fioletowego płomienia. Nadszedł czas dla Ducha Świętego. Nadszedł czas dla Pocieszyciela. Nadszedł czas dla fioletowego płomienia.

P: Zatem uważa Pani, że fioletowy płomień jest kluczem odsłaniającym nową erę?

ECP: Fioletowy płomień jest obecnie płomieniem wolności. I jeżeli ludzie nie użyją tego płomienia, zobaczą, że są tak wielce obarczeni przez swe własne momentum grzechu, że ujrzą wzrost chorób umysłowych, emocjonalnych i fizycznych w wypełnianiu się proroctwa Jezusa na koniec wieku, które zostało opisane w dwudziestym czwartym rozdziale Mateusza.

Koniec wieku, o którym Jezus mówił, to epoka Ryb, dwutysięczny okres jego dyspensy. Teraz jesteśmy w końcowych godzinach tego wieku [XX w.] i widzimy jak wojny, wieści o wojnie, zarazy, i głód panują na Ziemi. To fioletowy płomień, kiedy będzie wezwany przez chrześcijan, żydów, muzułmanów, w ostatecznym rezultacie zbalansuje te energie tak, że nie będziemy musieli przechodzić przez okres intensywnego kataklizmu; pomoże ten płomień transmutacji uczynić przejście do nowego rozdziału bez straty jednego życia i jednej kończyny jako ceny i zapłaty za nową erę.

P: W jakiej mierze fioletowy płomień musi być wzywany, zanim faktycznie wpłynie na to, co dzieje się w czyimś życiu?

ECP: Umiłowany El Morya dał nam „Dekrety serca, głowy i ręki” jako inwokacje fioletowego płomienia. Odmawianie tych dekretów zajmuje zaledwie dziesięć minut dziennie. Są one mantrami. Są one nakazami. Jedyne, co jednostka musi zrobić, to zacząć dekretować zaledwie dziesięć minut dziennie i wtedy uświadomi sobie ona poziom transformacji swojego życia. Taka jest potęga Ducha Świętego.

Dekrety w języku polskim i angielskim: Dekrety serca, głowy i ręki

Wizualizacja i sposób odmawiania dekretów: Heart, Head and Hand DecreeTeksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Przekład oryginału:
Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.