Duchowe perspektywy
Program 7
 


Elizabeth Clare Prophet
nauczyciel duchowy i pisarkaJaka jest prawda o bliźniaczych płomieniach i parach dusz [duszach towarzyszkach]?
Jakie jest prawdziwe znaczenie seksu?
Ostateczna błogość – jak do tego dojść?


Pani Prophet, zaczynając od miejsca, w którym skończyliśmy, co Pani powie na temat par dusz i bliźniaczych płomieni?

ECP: Tak jak mówiliśmy, bliźniacze płomienie są przeciwnymi biegunami tej samej istoty. Ludzie często odkrywają w miłości, że czują w swojej jedności, że są częścią siebie nawzajem. I to jest energia miłości, która pochodzi od Boga, jako że Bóg rzeczywiście jest źródłem miłości w naszych związkach.

Bliźniacze płomienie zostały stworzone przez Boga na początku z tej samej białej ognistej kuli świadomości. Każda połowa tej całości ma ten sam wzór elektronowy lub odbitkę, i ta odbitka jest unikalna, niepowtarzalna, nie powtarza się nigdzie w kosmosie. Bliźniacze płomienie często wyglądają podobnie, a jednak są często przeciwne w swoich przejawach, jako że – zamierzenia i planu Boga – są one całością i pełnią Boga Ojca-Matki w ekspresji.

Pary dusz są duszami uzupełniającymi się, które reprezentują biegun manifestacji na jednym z planów świadomości. Celem ich węzła jest rozwinięcie szczególnej biegłości czy talentu w czasie i przestrzeni, podczas gdy celem wieczności jest ostateczne zjednoczenie ze swoim bliźniaczym płomieniem. Energie, które łączą bliźniacze płomienie są energiami Boga; i gdy te energie będą poświęcone gloryfikacji Prawdziwego Ja i rzeczywistości odkryjemy, że radość, błogość, ekspansja świadomości i twórczość podążą za nimi, gdziekolwiek się one udadzą.

P: Na ile jest prawdopodobne, że dana osoba znajdzie swoją duszę towarzyszkę czy bliźniaczy płomień?

ECP: To jest bardzo prawdopodobne. Ludzie wcielają się i mogą przebyć pół świata, by znaleźć ten bliźniaczy płomień, lub mogą znaleźć ją lub jego żyjącego w pobliżu. A to dlatego, że istnieje wewnętrzny duchowy magnes, wewnętrzny duchowy magnetyt, który ciągnie kogoś do jego prawdziwego ja – jego Duchowego Ja – i do jego reprezentanta w formie. Historia Ewangeliny (1) jest historią miłości bliźniaczych płomieni.

P: Ostatnimi czasy sporo się dyskutuje na tematy seksualne i słyszymy dużo rozmów o „to jest absolutnie istotne, by być wolnym w tym, co człowiek robi”. Jak się Pani na to zapatruje?

ECP: Patrzę na słowo seks jak na skrót określenia „święta energia” lub „sakralna energia”. Seks jest świętą energią życia. I źródło tej energii wewnątrz nas znajduje się w czakrze podstawy kręgosłupa, centrum Matki Świata.

Nie traktuję seksu jako czegoś, co jest złe lub dobre. Odnoszę się do Boga jako energii. I rozumiem, że jednostka ma wolną wolę, która jest darem od Boga, by decydować, co robić z tą energią. Ma ona opcję medytowania o Trójcy wewnątrz serca i magnesie światła wewnątrz serca, by podnosić energię świętego ognia z czakry podstawy kręgosłupa do wyższych czakr.

Przy wznoszeniu tego świętego ognia – lub kundalini – przychodzi doświadczenie każdej następnej czakry: podstawy kręgosłupa, następnie siedziby duszy, splotu słonecznego, serca, gardła, trzeciego oka i korony. Te czakry są świętymi ośrodkami świadomości jako Boga.

Biegunowość centrów jest męska. Kiedy wznosimy światło Matki lub żeńską energię z podstawy kręgosłupa, następuje wypełnianie całością każdej następnej czakry i doświadczamy wtedy błogości i jedności zestrojenia z Bogiem Ojcem-Matką i pełnią całości.

Seks jest więc czymś znacznie więcej niż tylko zwykłym doświadczeniem pomiędzy mężczyzną i kobietą. Jest to intymne doświadczenie z Bogiem. Jednostka otrzymała dar energii; jest to część Pana Boga. I część tej energii jest zakotwiczona w każdej z czakr.

Mamy wolną wolę, by decydować, co zrobimy z tą energią. Wielu ludzi spostrzegło, jak łatwo jest poprzez medytację i odmawianie mantr wznieść święty ogień i zacząć miewać głębokie, duchowe doświadczenia o misteriach Boga.

Alternatywnie, użycie świętego ognia w seksie ma swoją najwyższą kulminację w rodzeniu dzieci wewnątrz świętości kręgu małżeńskiego poświęconego Bogu. Kiedy nie ma to na celu urodzenia dzieci, celem jest równoważenie energii pomiędzy mężczyzną i kobietą w związku małżeńskim.

To zrównoważenie energii może także zostać osiągnięte przez wznoszenie energii podstawy kręgosłupa i ich poświęcanie w każdej z czakr aż do końcowego otwarcia się tysiącpłatkowego lotosu w czakrze korony. Duchowej pełni i błogości tego doświadczenia nie da się opisać i nie może być to porównane do jakiegokolwiek ziemskiego przeżycia. Wybiega to poza wyobraźnię czegokolwiek, czego ktoś mógłby doświadczyć w tym życiu.

Pełnia światła tego zjednoczenia Boga Ojca-Matki w znacznej mierze przewyższa jakikolwiek inny przykład jedności czy zjednoczenia. A jednak dopóki mężczyzna i kobieta nie spróbują tego owocu, wielu, oczywiście, będzie preferowało czysto fizyczne, seksualne doświadczenie.

P: Mówi Pani w takim razie, że oświecenie jest związane z duchową pełnią?

ECP: Powiedziałabym, że oświecenie jest związane z wzniesieniem energii Matki, by stać się jednym z Ojcem wewnątrz własnej osoby. Oświecenie przychodzi poprzez kontakt z Bogiem.

P: Pani Prophet, mówiliśmy o właściwym używaniu energii seksualnych. A co o niewłaściwym ich używaniu?

ECP: Niewłaściwe używanie energii seksualnych ma miejsce przez przesadne folgowanie seksowi i jego wypaczeniom, które – czego jesteśmy w pełni świadomi – są dzisiaj na ziemi bardzo liczne. Jednakże normalny przepływ energii seksualnych pomiędzy mężczyzną i kobietą zjednoczonych w małżeństwie i pobłogosławionych przez ich własną duchową Obecność Boga na pewno jest uświęcony przez Pana.

Odkrywamy, że niewłaściwe używanie seksu (a zatem roztrwonienie energii świętego ognia) i jego popularności w stosunkach pozamałżeńskich przyczynia się do przedwczesnych chorób, degeneracji i dezintegracji. To także rozłącza naturalne zestrojenie duszy ze świętą Obecnością JAM JEST, ponieważ dusza potrzebuje tego świętego ognia, ażeby podnieść się do tego wyższego poziomu świadomości, który jest zjednoczeniem z Bogiem.

Odkrywamy, że ludzie, którzy są zmysłowi z natury, są bardzo wplątani w rzeczy tego świata i pozbawiają siebie wewnętrznej duchowej błogości nieba – świata, który jest wewnątrz nas wszystkich. Zatem niewłaściwe używanie seksu jest rzeczywiście rdzeniem czy powodem starości, choroby i ostatecznie śmierci.

Spytano Michała Anioła, dlaczego twarz Maryi w „Piecie” jest tak młoda. Jego odpowiedzią było, że cnotliwa kobieta zawsze jest młoda.


 


Pietà, Michał Anioł

Ale tak naprawdę nie jest to sprawa grzechu czy cnoty. Nie jest to sprawa dobroci i zła. Jest to sprawa ochrony siły-życia. Kiedy zachowujesz siłę-życie, masz większą ilość Boga manifestującego się wewnątrz świątyni twojej istoty. Myślę zatem, że gdy dzięki wolnej woli jednostki niewłaściwie używają seksu poprzez przesadne folgowanie i nadużycie tej świętej energii, pozbawiają one same siebie kosmicznej świadomości. To jest wielka strata, nie z powodu grzechu czy poczucia grzechu, ale dlatego, że to niewłaściwe wykorzystanie seksualnego doświadczenia staje się klinem opozycji pomiędzy daną jednostką a Panem Bogiem.

P: Natłok tego wszystkiego, co się widzi w środkach przekazu, czyta w książkach i literaturze w obecnych czasach zdaje się skierowywać ludzi ku przekonaniu, by źle używali swoich seksualnych energii. Jak Pani myśli, dlaczego tak się dzieje?

ECP: Powiedziałabym, że próba utrzymywania ludzi w wiecznym kole wplątania w rzeczy tego świata jest wkalkulowana, by „odprogramować” duszę od jej naturalnej skłonności do jej duchowego wzrostu. Naturalną skłonnością duszy jest dążenie do wewnętrznego i duchowego zjednoczenia z Boskim Ja. Dusza tęskni za spełnieniem tego pragnienia.

Z poczucia samotności i dlatego, że nie została im przedstawiona Ścieżka, ludzie nasycają się aktywnościami tego życia, wykluczając poszukiwania duchowej ścieżki. I utrzymują siebie w ruchu dwadzieścia cztery godziny na dobę, ponieważ gdyby wszystko się zatrzymało, zostaliby pozostawieni z tą udręką, że samotność odczuwana przez duszę nie została wcale zaspokojona poprzez doświadczenie duchowej sytości i błogości, które powinno być codziennym doświadczeniem medytacyjnym człowieka.

P: Więc poleca Pani medytację jako alternatywę?

ECP: Tak. Prowadząc kursy medytacji i używania nauki o Słowie Mówionym, widziałam młodych i starych ludzi, jak również ludzi w każdym wieku, naturalnie podnoszących energię świętego ognia do wyższych czakr. I widziałam kwitnienie czy rozkwit życia w nich. Widziałam radość i zdrowie, i promienne twarze, i spełnienie duszy, o którym świat nie ma wyobrażenia, że może to zostać dokonane poprzez opanowanie tej energii tu, na naszej planecie Ziemia.

P: W świetle tego, co Pani przedstawiła, jaka jest Pani rada dla młodych ludzi?

ECP: Położyłabym nacisk na fakt, że wszystkim nam został dany olbrzymi dar od Boga, którym jest wolna wola. Drugim ogromnym darem, który został nam dany, jest możliwość używania energii Boga. Wszelka energia, której używamy w myśleniu, w odczuwaniu, słowach czy naszych codziennych działaniach, a nawet w naszym doświadczeniu seksualnym, należy do Boga.

To, co musimy sobie uzmysłowić to fakt, że mamy tylko tyle energii, ile nam zostało dane i że musimy nieprzerwanie decydować, na co ją zużytkujemy. Energia ta jest odbiciem ilości czasu oraz przestrzeni, która jest dla nas dostępna każdego dnia. Wszyscy doświadczamy ograniczeń w tym, czego możemy dokonywać. Pomnóż to przez czas jednego życia, a szybko uzmysłowisz sobie i zobaczysz, że nie ma nieskończonej porcji czy ilości, ale istnieje tylko skończona porcja energii, która jest nam przydzielona.

Zatem powiedziałabym młodym ludziom: święty ogień wewnątrz ciebie jest twoją twórczą siłą życiową. Możesz użyć jej dla wzniesienia całej ziemi albo możesz trwonić ją, oddając się natychmiastowym celom zaspokajania zmysłów. Seks w poprawnym kontekście i w równowadze jest normalną częścią życia na ziemi. Ale kiedy nie jest w równowadze, jest szkodliwy i w końcu, w ostatecznym rozrachunku, może on prowadzić do śmierci świadomości duszy.

Zachęcałabym młodych ludzi, by zajęli się medytacją, studiowaniem nauki o Słowie Mówionym, by eksperymentowali z doświadczaniem tych świętych energii w każdej z czakr, nie tylko w czakrze podstawy kręgosłupa. To jest całkowicie możliwe i do zrobienia i możesz zacząć już dzisiaj. A doświadczenia, jakich możesz zaznać zaczynając w tej chwili, są fenomenalne! Jest tam świat światła i radości oczekujący na jednostkę, jeśli tylko spróbuje ona praktykować medytację i stosować fohatyczne (od słowa ‘fohat’) mantry.

P: W jaki sposób możemy dowiedzieć się o medytacji i mantrach?

ECP: Napisaliśmy pewną liczbę książek i artykułów, które zawierają nauki na ten temat. Mamy doskonałe medytacje nagrane na taśmie. To pomaga wejść w kontakt z tymi, którzy aktualnie demonstrują tę naukę. Zatem zachęcam ludzi do przybycia do naszych siedzib Summit University, gdzie praktykujemy te medytacje i mantry. Chcielibyśmy zaprosić młodych ludzi i ludzi w każdym wieku, by nas odwiedzili, by do nas zadzwonili i choć przez chwilę rozważyli alternatywną drogę życia, która istniała i kwitła od tysięcy lat pośród poprzednich kultur na ziemi.


Przypisy:

(1) „Evangeline” (Ewangelina) jest poematem narracyjnym Henry'ego Wadswortha Longfellowa. Dzieło to przedstawia historię dwóch kochanków, którzy zostają rozdzieleni, kiedy brytyjscy żołnierze wypędzają francuskich kolonistów z miejsca, które dzisiaj jest Nową Szkocją. Kochankowie – Ewangelina i Gabriel – spotykają się i łączą ponownie lata później, gdy Gabriel jest na łożu śmierci.
Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Przekład oryginału:
Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.