Dziecięca wiara
 „Wielką barierą dla duchowego postępu jest to, że ludzie mylą świętą niewinność i stawanie się podobnym do małego dziecka z odgrywaniem roli głupca. Najwyżsi Mistrzowie są jak dzieci, słodcy i niewinni. Jednakże, gdy funkcjonują na poziomie świata, wyostrzają swe „światowe zmysły” aby wydawać sądy w ludzkich sprawach.

Powodem, dla którego wprowadzam przedmiot stawania się „jak małe dziecko” do naszego studium średnio-zaawansowanej alchemii jest to, że każdy aspekt myśli i uczucia odciska ślad na czułych wzorcach alchemicznego tworzenia. Zatem żadna myśl ani uczucie nie mogą być traktowane jako nieistotne lub nieważne. Bez wahania oświadczam, że najważniejszym spośród wszystkich alchemicznych czynników w tworzeniu na najwyższym poziomie jest umysł podobny dziecku – czysty i szczery.

Umysł dziecka jest najwspanialszym umysłem, ponieważ jego niewinność jest jego najlepszą i najpewniejszą obroną, ponieważ nie jest on przepełniony konceptami i pojęciami, ponieważ posiada on swobodę, aby rozwinąć symetrię, kolor, dźwięk, światło i nowe idee. Jednym słowem, jest on wolny, aby tworzyć, a jego najwyższym celem jest nieść szczęście we wszelkich formach i przejawach, równocześnie zachowując czystość i niezdolność czynienia krzywdy.

Niech mi jednak wolno będzie powiedzieć, że pojęcie niezdolności czynienia krzywdy odnosi się tylko do świata ludzkiego bytu, bo jak może istnieć potrzeba nieczynienia zła bez pierwotnego istnienia zła? Gdy zniweczysz zło, nie będziesz potrzebował tworzyć nieszkodliwości. Wobec braku szkodliwości czy nieszkodliwości zwycięża niewinność dziecięctwa, umożliwiając duszom ludzkim nawiązać subtelny kontakt z naturą i Bogiem natury.

Niezmierzony dramat strzegący drogi Drzewa Życia i sekretów alchemicznych również okazał się nieodzowny. Człowieczy brak posłuszeństwa kosmicznemu prawu, jego wahanie w sprawach Ducha, jego rozszerzające się siły zniszczenia na ziemi – wszystko to spowodowało potrzebę ukrócenia jego działalności w niebie.

W bardzo dosłownym sensie zatem, aby wypełnić swe przeznaczenie, człowiek został ograniczony do bytu na ziemi. Został mu wzbroniony Raj, Ogród Boga i sekrety życia w nim zawarte, ponieważ nie był on posłuszny boskiemu nakazowi „Bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz!”.

Teraz i na zawsze człowiek musi zrozumieć, że gdy zakosztuje on świadomości zła, podlegnie prawom śmiertelności. Lecz Bóg zawsze jest gotów zaakceptować go z powrotem jako małe dziecko”.

Saint Germain

 
"See to it, then, ye warriors of the Spirit and of the earth! See to it, ye saints of God in the flesh! Now make your life count as it has never counted before in all past ages and graduate with glory in your ascension in the Light!

"Leave, then, your children to move on in your footsteps. Do not spare the rod. I did not spare the rod with my son Jesus and therefore he grew up the disciplined one. Whether you think you have an avatar or not, recognize that the four lower bodies must be disciplined and the soul itself."

Saint GermainTeksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.