Potęga emocji
 


Jezus - Mistrz Ery Ryb„…Początkiem potęgi jednostki jest pojęcie, że potęga jest darem,
dzięki któremu internalizujesz elementy omnipotencji Boga.
To nie aspekt śmiertelników, lecz rzecz Boga.
Tak, ukochani, potęga jest wszechmocą Boga.
Abyś mógł moc tę uzyskać, musisz stać się pokorny”.
„…Bądźcie graczami, ukochani, bo – jak rzekł El Morya – życie nie jest sportem do oglądania.
To wy powodujecie, że dzieją się rzeczy! Nie jesteście widzami!”. – Saint Germain, 7 lipca 1994 r.


„Większość z was wyśmienicie zdaje sobie sprawę z tego, że gdy zdenerwują was zewnętrzne okoliczności, uczucia lub koncepty, istnieje krótki moment, gdy jesteście w stanie odebrać waszemu własnemu ciału emocjonalnemu władzę nad waszą energią. Jeśli pozwolicie, aby energie te rozszalały się niepowstrzymanie, ten krótki moment opanowania jest stracony; jest wtedy łatwo ludziom czynić, myśleć lub powiedzieć coś, czego kiedyś będą żałować.

Z drugiej strony, większość z was zna ogromne zadowolenie i spokój jakich zaznały wasze dusze, gdy byliście w stanie uczynić coś dobrego dla kogoś innego. Dzieje się tak, ponieważ w głębi was istnieje pełne miłości pragnienie służenia waszym braciom.

To pragnienie spowodowało nadejście Chrystusa, słońca Dawida, w jego roli Mesjasza. Król pasterzy – człowiek Boży – żył w kontakcie z Bogiem i przygotowywał się do ważniejszej służby podczas gdy pasał owce. Nigdzie lepiej nie jest widoczne lśnienie jego duszy niż w pięknie jego medytacji o duchu Boga zapisanych w Księdze Psalmów.

Jednym z najlepszych sposobów odzyskania emocjonalnego zdrowia i równowagi przez zmęczonego biznesmena czy dyrektora, sfrustrowaną matkę lub żonę, zdezorientowanego młodego mężczyznę czy kobietę, jest rozwinięcie przez nich takiej dyscypliny i umiejętności ukierunkowania własnych emocji, aby posiadali oni nad nimi całkowitą kontrolę. Dyscyplina taka całkowicie przemieni ich punkt widzenia, ponieważ podejdą do życia z poczuciem radosnego oczekiwania, a nie z niechęcią czy niezadowoleniem”.

Saint Germain

Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Przekład oryginału:
Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.