Dekrety serca, głowy i ręki


Student Fioletowego Płomienia


"Gdy mówię mantrę jestem świadoma, że to nie ja ją mówię, ale Bóg we mnie.
Bóg we mnie jest mantrą, energią mantry, głosem mantry i osobą mantry.
Ja po prostu pozwalam tej energii na swobodne krążenie w mojej duszy,
by poruszała się wraz z tą energią. Ta mantra może być mówiona raz,
trzy razy albo sto razy, gdy człowiek wchodzi głębiej i głębiej w poziomy
medytacji i wizualizacji.

"Nauka o Słowie mówionym aktywuje owoc naszej medytacji o Bogu i jednoczy go
na fizycznym poziomie działania. Mantra rozpoczyna alchemiczną przemianę.
Alchemia jest metodą lub mocą transmutacji, transformacji. Gdy użyjemy nauki
o Słowie mówionym, spostrzeżemy natychmiastowe fizyczne zmiany w naszym życiu,
fizyczne zmiany w naszym ciele odnośnie zdrowia, zmiany w naszym umyśle odnośnie
wzrostu poziomu oświecenia, i także w warunkach naszej pracy, naszego domu,
naszego małżeństwa, naszej rodziny i naszych dzieci."
Elizabeth C. ProphetViolet Fire, thou Love divine,
Blaze within this heart of mine!
Thou art Mercy forever true,
Keep me always in tune with you.
(given 3 times)


Ogień Fioletu, twa boska Miłość,
Pal się w serca mego czarze!
Twe Miłosierdzie wieczną siłą,
Miej mnie blisko ciebie, marzę.
(deklamowane 3 razy)


I AM Light, thou Christ in me,
Set my mind forever free;
Violet Fire, forever shine
Deep within this mind of mine.

God who gives my daily bread,
With violet Fire fill my head
Till thy radiance heavenlike
Makes my mind a mind of Light.
(given 3 times)


JAM JEST Światłem, ty Chrystus we mnie,
Wyzwól, rozjaśń umysł mój;
Ogniu fioletu, jaśniej bezdennie
Umysłu mego głębi dół.

Boże, dawco życia chleba,
Zalej mą głowę Ogniem Fioletu,
Aż twój blask światło nieba
Uczyni mój umysł Światłem tu.
(deklamowane 3 razy)

I AM the hand of God in action,
Gaining Victory every day;
My pure soul's great satisfaction
Is to walk the Middle Way.
(given 3 times)

JAM JEST ręki Boga akcją,
Zwycięstwo niosę z dnia na dzień;
Mej czystej duszy satysfakcją
Kroczyć Drogi Integracją.
(deklamowane 3 razy)


Beloved I AM Presence bright,
Round me seal your Tube of Light
From Ascended Master flame
Called forth now in God's own name.
Let it keep my temple free
From all discord sent to me.

I AM calling forth Violet Fire
To blaze and transmute all desire,
Keeping on in Freedom's name
Till I AM one with the Violet Flame.
(given 3 times)


Umiłowana jasna Obecności JAM JEST,
Obejmij mnie twą tubą światła
Z płomienia wniebowstąpionego mistrza
Wezwanego oto w imię Boga.
Niech utrzymuje on mą świątynię wolną
Od wszelkiego braku harmonii płynącej do mnie.

JAM JEST tym, który wzywa fioletowy ogień,
By spalił i przemienił wszelkie złe pragnienie,
Płonąc wciąż w imię wolności aż JAM JEST Jednym z fioletowym płomieniem.
(deklamowane 3 razy)


I AM Forgiveness acting here,
Casting out all doubt and fear,
Setting men forever free
With wings of cosmic Victory.

I AM calling in full power
For Forgiveness every hour;
To all life in every place
I flood forth forgiving grace.
(given 3 times)


JAM JEST działającym tu przebaczeniem,
Usuwam wszelkie zwątpienie i strach,
Na zawsze uwalniam ludzi
Skrzydłami kosmicznego Zwycięstwa.

JAM JEST tym, który woła z pełną mocą
O Przebaczenie w każdej chwili;
Dla wszelkiego życia wszędzie
Wylewa łaskę przebaczenia.
(deklamowane 3 razy)


I AM free from fear and doubt,
Casting want and misery out,
Knowing now all good Supply
Ever comes from realms on high.

I AM the hand of God's own Fortune
Flooding forth the treasures of Light,
Now receiving full Abundance
To supply each need of Life.
(given 3 times)


JAM JEST wolny od strachu i braku,
Odrzucam zwątpienie i nędzę,
Wiedząc już, że wszelka dobra Obfitość
Zawsze spływa z wysokości.

JAM JEST ręką Bożej Fortuny,
Wylewam skarby Światła,
Otrzymuję teraz pełną Obfitość
By zaspokoić każdą potrzebę Życia.
(deklamowane 3 razy)


I AM Life of God-Direction,
Blaze thy light of Truth in me.
Focus here all God's Perfection,
From all discord set me free.

Make and keep me anchored ever
In the Justice of thy plan—
I AM the Presence of Perfection
Living the Life of God in man!
(given 3 times)


JAM JEST Życiem Boskiego-Kierunku,
Zapal twe światło Prawdy we mnie.
Zogniskuj tu pełną Bożą doskonałość,
Uwolnij mnie od wszelkiej dysharmonii.

Utrzymuj mnie zawsze zakotwiczonego
W Sprawiedliwości twego planu—
JAM JEST Obecnością Doskonałości
Żyjącej Życiem Boga w człowieku!
(odmawiane 3 razy)


" . . . Have you ever gazed upon a planet and felt the pulsation of all of its people as a great magnet drawing your heart to express the fullness of your cosmic abilities? I have.

" . . . To learn life´s lessons in the schoolroom here of eternity upon the Earth planet, civilization must preserve itself intact against destructive influences, and eternal freedom must become the goal of all life.

" . . . To strengthen the cause of freedom then strengthen it within the hearts of men--give them an understanding of God, of the simplicity of childhood that they may realize that their own lives and their own privileges are indeed a blessing of incomparable magnitude....You can mend the flaws...and enjoy your Presence. Learn to do it now, not tomorrow....Stand before the door of your own Almighty God Presence and hold high the torch that life has given to you, the mighty threefold flame of your own divine identity.

" . . . You know what I am going to do with your hands, beloved ones, if you place them in my hand? Well, I am going straight to the heart of your Presence and I am going to say:

"Beloved Mighty I AM Presence of this precious lifestream, o enfold them in all the power that You have because they are a trustworthy soul. They've placed their hands in mine and they know that I am going to place their hands in Yours. They believe in You and they believe that You created the universe to be a universe of beauty and glory. But they believe that the Tri-unity of God and man has to be striven for, accepted, adored and sustained by their attention.

"Take them then and exalt them into all the fullness of that which Thou art. O Thou Mighty I AM Presence, Thou Wondrous One whose supreme and supernal intelligence invades all places but is not always recognized, come Thou now and take Thy dominion over the kingdoms of this world! Guide the hearts of this great nation and its people and bless them with the fullness of life that shall ring the liberty bell for the world and proclaim freedom throughout the Earth!"


Saint Germain
July 4, 1962


Duchowe perspektywy  

Translation for 140 languages by ALS


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.
Protected by U.S. Copyright Law {Title 17 U.S.C. Section 101 et seq., Title 18 U.S.C. Section 2319}:
Infringements can be punishable by up to 5 years in prison and $250,000 in fines
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.


 

Home