..."A jeśli jesteś jednym z tych, którzy przypadkowo natknęli się na tę stronę w światowym internecie – Wniebowstąpieni Mistrzowie mają dla ciebie niespodziankę: zgodnie z prawem kosmosu – nic nie jest przypadkiem w życiu wcielonej jednostki. Zatem, skoro już tu jesteś, na tej stronie – może nauki Mistrzów zaprawdę zaadresowane są do ciebie".

Zobacz więcej na tsl.org

Na Obrazie Twego Boskiego Ja widać trzy postacie. Nazywamy je postacią górną, środkową i dolną. Odpowiadają one chrześcijańskiej Trójcy: postać górna odpowiada Ojcu, który jest jednym z Matką, postać środkowa odpowiada Synowi, a dolna świątyni Ducha Świętego.

Naszego Boga Ojca-Matkę nazywamy Obecnością JAM JEST. Jest to JAM JEST KTÓRY JAM JEST, którego Bóg objawił Mojżeszowi, zindywidualizowany dla każdego syna i córki Boga. Obecność JAM JEST otoczona jest siedmioma koncentrycznymi sferami tęczowego światła. Tworzą one twoje Ciało Przyczynowe, miejsce zamieszkiwania twojej Obecności JAM JEST. W buddyzmie Ciało Przyczynowe nazywane jest Dharmakają - ciałem Prawodawcy (Obecność JAM JEST) i Prawa (Ciało Przyczynowe).

Sfery Ciała Przyczynowego są kolejnymi planami Boskiej świadomości, które tworzą twój świat niebiański. Jest „wiele mieszkań" w domu twego Ojca, gdzie składasz swój „skarb zgromadzony w niebie”. Ten skarb to twoje słowa i czyny godne twego Stwórcy, konstruktywne myśli i uczucia, zwycięstwa na rzecz dobra i cnoty, które ucieleśniasz na chwałę Boga. Kiedy robisz właściwy użytek z wolnej woli, codziennie używając energii Boga z miłością i harmonią, energie te automatycznie wstępują do Ciała Przyczynowego. Stają się częścią duszy jako „talenty”, które możesz potem pomnożyć używając ich w dobry sposób w kolejnych żywotach.

Środkowa postać Obrazu, to jednorodzony Syn Ojca, emanacja światła Boga, Chrystus Uniwersalny. Jest on twoim osobistym Pośrednikiem i adwokatem duszy przed Bogiem. Jest twoim Wyższym Ja, do którego słusznie zwracasz się jako do twego umiłowanego Świętego Chrystusowego Ja. Jan nazwał tę zindywidualizowaną obecność Syna Bożego „prawdziwą Światłością, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. To twój Wewnętrzny Nauczyciel, Boski Małżonek i najdroższy Przyjaciel najczęściej utożsamiany z Aniołem Stróżem. Opromienia cię w każdej chwili dnia i nocy. Przybliż się do niego, a on przybliży się do ciebie.

Postać dolna na Obrazie przedstawia ciebie jako ucznia na ścieżce ponownego zjednoczenia z Bogiem. To twoja dusza, która ewoluuje poprzez plany Materii posługując się czterema niższymi ciałami, by zrównoważyć karmę i spełnić swój boski plan. Cztery niższe ciała to: ciało eteryczne, lub ciało pamięci; ciało mentalne; ciało pragnieniowe, emocjonalne; i ciało fizyczne.

Dolna postać otoczona jest tubą światła wychodzącą z serca Obecności JAM JEST w odpowiedzi na twe wezwanie. To cylinder białego światła, które utrzymuje ochronne pole siłowe przez 24 godziny na dobę, jak długo żywisz harmonijne myśli i uczucia oraz spełniasz dobre uczynki.

W tajemnej komnacie twego serca zapieczętowany jest potrójny płomień Życia. To twoja iskra boża, dar życia, świadomości i wolnej woli podarowany przez twą umiłowaną Obecność JAM JEST. Dzięki Miłości, Mądrości i Mocy Bóstwa zakotwiczonych w potrójnym płomieniu, dusza może spełnić swoją rację istnienia na ziemi. Potrójny płomień, nazwany też płomieniem Chrystusowym, płomieniem wolności, czy fleur-de-lis, jest iskrą Boskości duszy, jej potencjałem do osiągnięcia stanu Chrystusowego.

Srebrny (lub krystaliczny) sznur jest potokiem życia, który zstępuje z serca Obecności JAM JEST do Świętego Chrystusowego Ja, by ożywić i podtrzymać (poprzez siedem czakr i tajemną komnatę serca) duszę i jej cztery niższe ciała. To po tym „pępkowym” sznurze spływa światło Obecności, wchodząc w istotę człowieka w czakrze korony i dając impet do pulsowania potrójnego płomienia w tajemnej komnacie serca.

Dolna postać reprezentuje syna człowieczego lub dziecko Światłości ewoluujące pod własnym Drzewem Życia. Dusza i cztery niższe ciała mają stać się świątynią Ducha Świętego. Fioletowy płomień Ducha Świętego oplata duszę dokonując oczyszczenia. Obraz Twego Boskiego Ja ukazuje, jak powinieneś wizualizować siebie stojącego w fioletowym płomieniu. Możesz inwokovać fioletowy płomień codziennie w imię twej Obecności JAM JEST i Świętego Chrystusowego Ja, by oczyścić cztery niższe ciała w przygotowaniu do rytuału alchemicznego małżeństwa – ponownego połączenia twej duszy z Umiłowanym, z twoim Świętym Chrystusowym Ja.

Tuż nad głową Chrystusa uwidoczniona jest gołębica Ducha Świętego zstępująca z błogosławieństwem Boga Ojca-Matki. Kiedy dusza dojdzie do stanu alchemicznego małżeństwa, staje się gotowa do chrztu Duchem Świętym. Może wtedy usłyszeć słowo aprobaty wypowiadane przez Boga Ojca-Matkę: „Ten jest mój Syn umiłowany, którego JAM (JEST) sobie upodobał".

Kiedy dusza kończy okres życia na ziemi, Obecność JAM JEST wycofuje srebrny sznur, a potrójny płomień powraca do serca Świętego Chrystusowego Ja. Dusza, odziana w szatę eteryczną, grawituje ku najwyższemu poziomowi świadomości, który osiągnęła we wszystkich swych poprzednich inkarnacjach. Między wcieleniami uczęszcza do szkół w ośrodkach eterycznych, aż do ostatniej inkarnacji, kiedy wielkie prawo oznajmia, że powróci do Wielkiego Boskiego Źródła na zawsze.

Twoja dusza jest nietrwałym aspektem istoty, który staje się trwałym poprzez proces wniebowstąpienia. Dzięki temu procesowi dusza równoważy karmę, wiąże się ze Świętym Chrystusowym Ja, spełnia swój boski plan i powraca w końcu do żywej obecności JAM JEST KTÓRY JAM JEST. W ten sposób cykle jej wyjścia w Kosmos Materialny dopełniają się. Osiągnąwszy jedność z Bogiem, staje się Niezniszczalnym, atomem permanentnym w Ciele Boga. Obraz Twego Boskiego Ja przedstawia zatem ciebie w przeszłości, teraźniejszości Ci i w przyszłości.Dalsze informacje o Obrazie Twego Boskiego Ja znajdziesz w książkach: The Lost Teachings of Jesus, vol. 2, Climb the Highest Mountain oraz The Astrology of the Four Horsemen Marka L. i Elizabeth Clare Prophet.


„(…)Chwila obecna musi zostać wykorzystana jako kielich duchowej sposobności. Życiem należy się cieszyć, dążąc do najwyższych celów, oddawać mu cześć przez uwielbienie chwalebnych zasad i nagradzać, służąc mu bezinteresownie. Umiłowana ludzkości, moc przemiany posiada w sobie każdy człowiek. Odnajdź tę moc, ceń ją ponad wszelkie ograniczenia i obserwuj, jak alchemia Ja rozrasta się!
Przeobraźcie kłamstwa zacienionej substancji, które powstrzymują waszego ducha od wzlotu wzwyż. Pojmijcie, że ludzkie ograniczenia są tylko zjawami, które paradują na scenie śmiertelnego bytu jedynie po to, by zostały złożone na wieczny spoczynek ręką wiekuistej Rzeczywistości.
Każdy człowiek musi zastanowić się nad wyborem i wybrać albo wolność, albo okowy, gdy zagłębia się w chemię swego obecnego stanu, wyostrza go w zwierciadle prawdy i postanawia potem zmienić każdą nieszlachetność, wytapiając w tyglu godziny ten święty postęp, który zrodzony jest z dostrzegania wieczności.(…)”
                Saint Germain O Alchemii wyd. Centrum rozdział 5 str. 26

   Roznieć więc dzisiaj fioletowy płomień w swoim życiu, chwyć za rękę Ducha Świętego i pozwól mu poprowadzić się najkrótszą drogą ku Wiecznej Szczęśliwości zwanej Wolnością i daj sobie szansę poczuć, jak jej skrzydła unoszą cię do tego najświętszego Celu, prowadząc cię drogą wydeptaną i oświetlaną przez Wniebowstąpionych Mistrzów, do których grona ma szansę i prawo dołączyć każdy z nas.
Kontakt: Aleksander I Dias          Kontakt w Polsce: Maria MuszerCopyright © 2013, 2017 Summit Publications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Liczniki darmowe