JAM JEST płomieniem zmartwychwstania
Płonącym czystym Bożym światłem we mnie.
Teraz JAM JEST tym, który wznosi każdy atom,
Od wszelkiego cienia JAM JEST wolny.
JAM JEST światłem pełnej Bożej obecności,
JAM JEST tym, który żyje zawsze wolny.
Teraz płomień wiecznego życia
Wznosi się ku zwycięstwu.


I AM the flame of resurrection
Blazing God's pure light through me.
Now I AM raising every atom,
From every shadow I AM free.
I AM the light of God's full Presence,
I AM living ever free.
Now the flame of life eternal
Rises up to victory.„(…)Chwila obecna musi zostać wykorzystana jako kielich duchowej sposobności. Życiem należy się cieszyć, dążąc do najwyższych celów, oddawać mu cześć przez uwielbienie chwalebnych zasad i nagradzać, służąc mu bezinteresownie. Umiłowana ludzkości, moc przemiany posiada w sobie każdy człowiek. Odnajdź tę moc, ceń ją ponad wszelkie ograniczenia i obserwuj, jak alchemia Ja rozrasta się!
Przeobraźcie kłamstwa zacienionej substancji, które powstrzymują waszego ducha od wzlotu wzwyż. Pojmijcie, że ludzkie ograniczenia są tylko zjawami, które paradują na scenie śmiertelnego bytu jedynie po to, by zostały złożone na wieczny spoczynek ręką wiekuistej Rzeczywistości.
Każdy człowiek musi zastanowić się nad wyborem i wybrać albo wolność, albo okowy, gdy zagłębia się w chemię swego obecnego stanu, wyostrza go w zwierciadle prawdy i postanawia potem zmienić każdą nieszlachetność, wytapiając w tyglu godziny ten święty postęp, który zrodzony jest z dostrzegania wieczności.(…)”
                Saint Germain O Alchemii wyd. Centrum rozdział 5 str. 26

   Roznieć więc dzisiaj fioletowy płomień w swoim życiu, chwyć za rękę Ducha Świętego i pozwól mu poprowadzić się najkrótszą drogą ku Wiecznej Szczęśliwości zwanej Wolnością i daj sobie szansę poczuć, jak jej skrzydła unoszą cię do tego najświętszego Celu, prowadząc cię drogą wydeptaną i oświetlaną przez Wniebowstąpionych Mistrzów, do których grona ma szansę i prawo dołączyć każdy z nas.
Kontakt: Aleksander I Dias          Kontakt w Polsce: Maria MuszerCopyright © 2013, 2017 Summit Publications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Liczniki darmowe