Jak współpracować z aniołami
 


Anioł, Jan Matejko, Kraków
polichromia w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny1. Znajdź miejsce w swoim życiu dla aniołów.

2. Módl się na głos.

3. Wzywaj imię Boga.

4. Módl się i wzywaj Boga codziennie.

5. Proś o pomoc.

6. Powtarzaj modlitwy i wezwania.

7. Posyłaj swe modlitwy pod odpowiedni adres.

8. Bądź dokładny i szczegółowy.

9. Wizualizuj to, co pragniesz osiągnąć.

10. Oczekuj niespodzianek.

 


Aby twoje modlitwy zostały wysłuchane przez aniołów, muszą one spełnić następujące trzy wymagania prawa kosmicznego:

* nie mogą przeciwstawić się boskiemu planowi dla twojego życia ani twojej osobistej karmie

* nie mogą życzyć zła lub krzywdy twemu życiu, jak i życiu innych

* moment i czas ich spełnienia musi być odpowiedni i zgodny z wolą Boga

 


Poprzedź swe pobożne modlitwy do aniołów następującym wezwaniem:

W imieniu JAM JEST KTÓRY JEST, wzywam siedmiu archaniołów i ich zastępy światła, wzywam umiłowanego Archanioła

____________________ i aniołów promieni ___________________________________________.

Proszę o ______________________________________________________________________________________________.

Proszę, by me wezwania zostały pomnożone i użyte dla dobra i pomocy wszelkich dusz na planecie Ziemia.

Dziękuję i przyjmuję pełnię mocy spełnienia moich próśb, zgodnie z wolą Boga.

 Elizabeth C. Prophet, „Jak współpracować z aniołami”
opublikowane przez Summit Lighthouse/SU PressTeksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.