Jak studiować
nauki Wniebowstąpionych Mistrzów


Saint Germain
Cudowny człowiek Europy
Mistrz Ery WodnikaSaint Germain zaprasza. Miodowy miesiąc z naukami Wniebowstąpionych Mistrzów
jest tuż przed nami. Studenci Wielkiego Białego Braterstwa
– oto olimpijski kurs wniebowstąpienia. Decyzja wkroczenia na podium
należy do każdego z nas.

Pójdź dziecię, ja cię uczyć każę! – Maria KonopnickaKorespondenci www.tslpl.org i www.tslpoland.org zapytują, jak najefektywniej i najpraktyczniej podjąć zadanie przestudiowania podstawowych nauk Wniebowstąpionych mistrzów, aby być w stanie pojąć ich zasady działania, czego oczekują oni od swoich studentów wcielonych na ziemi oraz jaki jest logiczny porządek podejścia do tematu Wielkiego Białego Braterstwa oraz ścieżki wniebowstąpienia w XXI wieku, po zrównoważeniu minimum 51 procent osobistej karmy danej jednostki i jej potrójnego płomienia serca, oraz po wypełnieniu boskiego planu i misji jej życia na planecie Ziemia.


Odpowiedź webmastera:


Nasza międzynarodowa organizacja The Summit Lighthouse jest darem Wniebowstapionych Mistrzów Wielkiego Białego Braterstwa dla świata, który w XXI wieku wymaga akceleracji praktyk duchowych dla utrzymania egzystencji, cywilizacji i postępu ludzkości, jak też kontynuacji politycznego, ekonomicznego i duchowego istnienia naszej planety ziemi.

Uprzednie organizacje Wniebowstąpionych Mistrzów: Teozofia, Agni Yoga, Saint Germain Press
[I AM Movement] i innejuż to nie spełniły całości danego im przez Mistrzów przedsięwzięcia, pomimo wniebowstąpienia wielu ich liderów i wysłanników – już to nie są one w stanie efektywnie kontynuować pracy Wniebowstąpionych Mistrzów na ziemi w obecnych czasach, gdyż nauki przekazane przez ich wysłanników, w pełni prawdziwe i święte, są niewystarczające dla aktualnych dramatycznych i wręcz niebezpiecznych czasów.

Również statystyczny poziom duchowy ludzkości na świecie podniósł się w obecnych czasach, pomimo, że codzienne wiadomości i wiele przykładów zła wcielonego na ziemi mogłyby zaprzeczyć tym statystykom. Pamiętajmy, że Światło i dobro zawsze przyciągną siły oporu i przeciwności. Takie jest prawo Kosmosu. Zatempotrzeba nauk na wyższym poziomie, jak też studentów na wyższym poziomie duchowości i zdolności zinternalizowania tych zaawansowanych nauk nieba oraz użycia ich w codziennej walce z wcielonym złem, zagrażającym współczesnej cywilizacji.

Saint Germain zaprasza. Miodowy miesiąc z naukami Wniebowstąpionych Mistrzów jest tuż przed nami. Studenci Wielkiego Białego Braterstwa – oto olimpijski kurs wniebowstąpienia. Decyzja wkroczenia na podium należy do każdego z nas.

Jeśli nie pociąga nas olimpijski medal – Wniebowstąpieni Mistrzowie oferują wyśmienite przygotowanie do życia i jego obecnych i nadchodzących trudów. Zważywszy, że trudy te stają się coraz bardziej wymagające w XXI wieku – satysfakcja dobrze przeżytego wcielenia może należeć do nas.

A jeśli jesteś jednym z tych, którzy przypadkowo natknęli się na tę stronę w światowym internecie – Wniebowstąpieni Mistrzowie mają dla ciebie niespodziankę: zgodnie z prawem kosmosu – nic nie jest przypadkiem w życiu wcielonej jednostki. Zatem, skoro już tu jesteś, na tej stronie – może nauki Mistrzów zaprawdę zaadresowane są do ciebie...

Nadchodzi Mistrz Ery Wodnika, Saint Germain. Jego każde słowo, dekret i medytacja są podstawą dla działania studenta nauk Mistrzów w obecnych czasach. Poważny kandydat na studenta nauk Wniebowstąpionych Mistrzów przede wszystkim pojmie, że wysiłek związany ze studiowaniem tych bezcennych i odwiecznych zasad Wielkiego Białego Braterstwa jest wyłącznie jego/jej osobistą decyzją i odpowiedzialnością. A Mistrzowie przybędą na poziomie eterycznym, aby podtrzymać nas na świetlanej ścieżce tych nauk i poprowadzą nas przez trudy tej wspinaczki duchowej. To również ezoteryczny fakt.

Zarówno system komunistyczny, socjalizm czy humanizm – które proponują i propagują wspólnotę komuny bez jednostkowej odpowiedzialności, jak i równość, bez względu na karmiczne różnice duchowości i talentu, podczas gdy to jednostka i jej osobista duchowość, akceleracja i talent jest podstawą każdej cywilizacji – tak też Kościół i wiara chrześcijańska, które mylnie nauczają, że Jezus Chrystus zapłacił za nasze grzechy [karmę] na krzyżu dwa tysiące lat temu i my, jako indywidualne jednostki, nie mamy żadnej roli w spłaceniu naszych własnych długów – są kłamliwymi filozofiami i zatem nie są w stanie sprostać podstawowym wymaganiom duchowym XXI wieku.

Zgodnie z filozofią chrześcijanizmu, bez względu na to, co robimy w tym naszym jedynym życiu, niezaprzeczenie pójdziemy do nieba, [z wyjątkiem morderców i kilku innych typów złoczyńców, którzy również nie mają możliwości odpłacenia za swe długi karmiczne zgodnie z chrześcijańską doktryną, co także nie jest prawdą kosmiczną] po zakończeniu tego jedynego życiawszystkie
te filozofie zaprzeczają podstawowym zasadom odwiecznych praw Boga i kosmosu, wyrzucone
z doktryny Kościoła Chrześcijańskiego przez hierarchię tegoż Kościoła, z lęku, że te wysokie wymagania staną się osobistą odpowiedzialnością ich kapłanów i pokażą, jak skromny – o ile nie zły – jest przykład ich własnego życia:

( ) że jesteśmy osobiście odpowiedzialni za karmę (czyny) obecnego i przeszłych wcieleń

oraz

( ) że Chrystus dał nam nieporównany przykład życia i osobistej i publicznej ścieżki, które są również naszą drogą i sposobem spłacenia długów karmicznych. Stanie się Chrystusem w życiu jest naszym celem i drogą do wniebowstąpienianie idolizacja i kłamliwa wiara, że on zapłacił za nasze grzechy.

Jezus powstrzymał nasza osobistą i planetarną karmę na przeciągu dwóch tysięcy lat Ery Ryb, po to, abyśmy dorośli i pojęli, że to nasza osobista droga ku Bogu, jak i techniki fioletowego płomienia oraz wiele innych, pomogą nam spłacić karmę i stać się wcielonym Chrystusem na nową nadchodzącą Erę Wodnika. Obecnie, karma tych dwóch tysięcy lat i poprzednich 28 tysięcy lat, wraz z obecną naszą i planetarną karmą powraca nawałnicą wydarzeń i kataklizmów do tych, którzy nie pojęli sensu nauk Chrystusa i nie zintegrowali technik nauczanych przez niego i przez jego apostołów.

Bez względu na to, czy jesteśmy aktualnie wcieleni jako przysłowiowy król czy jako żebrak – to w wyniku naszych poprzednich wyborów karmicznych, naszej dharmy i karmy – znajdujemy się w danym miejscu i w przestrzeni geograficznej i duchowej na skutek poprzednich osobistych wyborów. Bo każda dusza została stworzona wieki i eony czasu temu jako równa i z tym samym potencjałem danym jej przez Boga. A to nie systemy polityczne czy religijne spowodowały pozorny brak równości na świecie.

Fioletowy płomień jest darem Mistrza Ery Wodnika, Saint Germainajest to sposób przyspieszonego spłacenia i zrównoważenia długów karmicznych, zarówno osobistych jak i światowych, po raz pierwszy wprowadzony do świadomości naszej cywilizacji w XIX wieku poprzez rytm walca, rytm 3/4, który jest również rytmem bicia ludzkiego serca, centrum miłości, mądrości i mocy wcielonej jednostki.

Dzieła zawierające dogłębne nauki Mistrzów na powyższe tematy i materiały wyjaśniające podstawowe pytania, w logicznym porządku skali trudności, są na stronie www.fiolet.org.pl w języku polskim i w szerszym oryginale w języku angielskim na angielskiej stronie www.summitlighthouse.org


Wstęp

Duchowe Perspektywy. Podstawowe koncepty ścieżki wniebowstąpienia

 

Kim był Gautama Budda? Kim jest Saint Germain?
Co Saint Germain ma wspólnego z Jezusem Chrystusem?


Co to jest Duchowe Ja? Czy Jezus byl jedynym Mistrzem?
Pierwotny grzech czy pierwotne błogosławieństwo? Które z nich jest prawdą?


Kim są Wniebowstąpieni Mistrzowie? Czy są oni w kontakcie z nami?
Dlaczego ktoś spoza czasu i przestrzeni miałby powrócić?


Co to jest Obraz Twego Boskiego Ja? Kim był nauczyciel Jezusa?
Jakie jest prawdziwe znaczenie filaru ognia w nocy i obłoku w czasie dnia?


Jak dusza staje się Chrystusem? Co to jest fioletowy płomień?
Jaki jest związek pomiędzy fioletowym płomieniem a Duchem Świętym?


Co należy rozumieć przez Macierzyństwo Boga?
Co wspólnego ma Matka Boska Maria ze wznoszeniem kundalini? Jakie są role Alfy i Omegi?


Jaka jest prawda o bliźniaczych płomieniach i o parach dusz?
Jakie jest prawdziwe znaczenie seksu? Ostateczny stan błogości – jak do tego dojść?Jak możemy kontrolować nasze święte energie?
Co ma wspólnego Słowo mówione z alchemią?
Jak możemy używać rytuału serca, głowy i ręki, by przemienić wzorce świadomości?


Czy jest możliwe rozkazywanie Bogu? Jaki jest cel rytuału?
Co możemy zrobić kiedy mamy problem z wybaczeniem komuś?


Jak Jezus dokonywał cudów?
Jak możemy zrobić to samo? I kiedy zaczniemy?


Inner Perspectives
w języku angielskim

 

1.

Saint Germain, Mistrz Ery Wodnika
wcielenia, życie i dzieło

Biografia

2.

Saint Germain, nauczyciel alchemii duchowej
Studium Alchemii, Tom I

1. Prawo przeniesienia energii
2. Cel twego alchemicznego eksperymentu
3. Święta nauka
4. Ośmiel się działać!
5. Potrzeba, moc i motyw zmiany
6. Czynniki kształtujące
7. Metody przekazu
8. Rozkazując świadomości
9. Tygiel bytu
   
3.

Saint Germain, Studium Alchemii
dla średnio-zaawansowanych, Tom II

4.

Nauka o słowie

Zdrowaś Mario, mantra Ery Wodnika

Fioletowy Płomień

Dekrety serca, głowy i ręki

Dekrety fioletowego płomienia

Mantra Saint Germaina

Mantra o uzdrowienie ekonomii świata

5.

Uczeń i Ścieżka, El Morya
Klucze do mistrzostwa duszy w Erze Wodnika

6.

Jezus Chrystus, Mistrz Ery Ryb

7.

Porcja, bliźniaczy płomień Saint Germaina i opiekunka krajów Wschodniej Europy

8.

Akta odnośnie do wniebowstąpienia -
Serapis Bey

9.

W spokoju nadchodzi Budda
Gautama Budda, Pan ŚwiataPo dogłębnym zapoznaniu się z powyższymi naukami, po czasie medytacji i duchowej decyzji wejścia na ścieżkę wniebowstąpienia, nastaje okres pytań, wątpliwości, rozterek serca i ducha, opozycji wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to naturalny okres oczyszczenia wehikułu czterech niższych ciał – eterycznego, mentalnego, emocjonalnego i fizycznego. Dla młodego ucznia nauk Mistrzów może się to wydawać bolesne czy powodować niepokój. Wszak studiowanie wyższych nauk duchowych nie kojarzy się nam z takimi uczuciami.

Wręcz przeciwnieokres oczyszczania i duchowego odnowienia, połączony z postem i metodami odmładzania i wzmacniania ciała fizycznego, jest wymaganą rundą na naszej duchowej ścieżce wzwyż. Zanieczyszczenia są niepotrzebnym bagażem i ciężarem karmicznym i jak we wspinaczce na górę, stanowią one niepotrzebny balast do odrzucenia z westchnieniem uwolnienia i otuchy.

Wyśmienita literatura duchowa na okres 'oczyszczania' i cierpień, prób oraz zniechęcenia na ścieżce wniebowstąpienia to dzieła świętego Jana od Krzyża, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Teresy z Awili oraz klasyk pisarstwa mistycznego i chrześcijaństwa"Naśladowanie Chrystusa", napisany przez Tomasza a Kempis.

Wiele z tych problemów opisane jest i przedyskutowane w serii listów:

O książce Saint Germaina "Studium Alchemii dla adepta w Erze Wodnika"

O naszym pochodzeniu

O prawie kosmicznym

O akaszy

O chrzcinach w tradycji Wielkiego Białego Braterstwa

O imionach

O Jezusie – Mistrzu Ery Ryb

O cierpieniu i o drodze krzyżowej

O Komunii Świętej w Erze Wodnika

O modlitwie Ojcze Nasz, któryś jest w Niebie

O afirmacji Jezusa "Jam jest Zmartwychwstaniem i Życiem"

O Bożym Narodzeniu i o wcielonym Chrystusie

O Całunie Turyńskim

O testach i próbach zycia

O samobójstwie młodego nastolatka

O dolegliwościach i cierpieniu

O krytycyzmie i nienawiści

O krytycyzmie i odpowiednich przeprosinach

O kosmicznym zegarze Matki Boskiej

O rytuale serca

O psychologii serca

O bliźniaczych płomieniach i o bliskich duszach, cz. 1

O bliźniaczych płomieniach i pokrewnych duszach, cz. 2

O seksie i o czakramie Matki

O opozycji w małżeństwie i w rodzinie

O terminie u Mistrza

O Uniwersytetach Ducha

O astralnej energii
"świat ma mi dać wszystko, czego oczekuję, bez wysiłku lub kosztu z mej strony"

O cierpliwości i wytrwaniu

O bezwarunkowej miłości Boga

Od starego diabła do młodego, C. S. Lewis

O jedynej i ostatecznej logice Światła

O ciemnym cyklu planety Ziemia

O przygotowaniu na wszelkie ewentualności

O dyspensach Światła dla studentów Wniebowstąpionych Mistrzów

O Atlantydzie

O Adolfie Hitlerze

O czarnej magii

O precypitacji i materializacji

O Fortunie, Wniebowstąpionej Mistrzyni dobrobytu

O elementalach i o klonowaniu

O mieszkańcu na progu

O ciemnej nocy duszy i Ducha

O św. Teresie z Awili i o Św. Janie od Krzyża

O cyklach i czasach, część I

O cyklach i czasach, część II

O czasie i przestrzeni

O duchowej misji Europy

O uniwersalnym języku Ery Wodnika

O religiach świata i o czakramach

O Wielkim Białym Braterstwie Wniebowstąpionych Mistrzów

O celach i zadaniach The Summit Lighthouse

O fanatycyzmie neofity

O mędrca szkiełku i oku

O Złotej Księdze

O hermetyzmie

O mądrości wspinaczki duchowej

O perle wielkiej wartości

O studium nauk Wniebowstąpionych Mistrzów w grupie

O Ośrodku Wniebowstąpionych Mistrzów w Polsce

O urzędach duchowych Wielkiego Białego Braterstwa

O polskim Ośrodku Wniebowstąpionych Mistrzów w Stanach Zjednoczonych

O muzeum polskich precjozów w Ośrodku w USA

O forum nauk Wniebowstąpionych Mistrzów

O Forum Światowego Ashramu

O uniwersalnej misji prowadzącej do zwycięstwa

O polskim papieżu Janie Pawle II

O Planecie X i Zacharia Sitchin

O książce "Mieszkaniec dwóch planet"

O przepowiedniach i o astrologii

O astrologii na ścieżce wniebowstąpienia

O Fatimie i o Medjugorje

O kłamliwych prorokach i o ich naukach

O modus operandi fałszywych proroków

O Strażnikach Płomienia

O Bliskim Wschodzie

O kryzysie na Bliskim Wschodzie

O istocie Boga

O pracy z Bogiem

O podobiznach Boga, Świętych i Wniebowstąpionych Mistrzów

O wysłannikach Wniebowstąpionych Mistrzów

O muzyce

O kosmicznym języku muzyki świata

O fortepianie Chopina

O polonezie i o polce

O muzyce rock-and-rollowej

O synkopowanym rytmie we wspołczesnej muzyce

O mantrach buddyjskich

O mantrach Światła

O bytach bezcielesnych i o energiach zła

O balansie ciała fizycznego

O włosach

O "nakładaniu rąk" jako formie leczenia

O leczeniu homeopatyka

O geometrii Boga – materialne przedmioty i zbawienie

O sztuce Wniebowstąpionych Mistrzów

O świętym rytuale kremacji

O bycie duszy po śmierci ciała fizycznego

O używkach i nawykach

O przerywaniu ciąży

O przerywaniu ciąży w Stanach Zjednoczonych

O homoseksualizmie, lesbianizmie oraz o perwersjach czakramu Matki

O stylu życia studentów Wniebowstąpionych Mistrzów

O półrocznych testach

O detalach życia

O dawaniu porad przez studentów Wniebowstąpionych Mistrzów

O diecie studentów Wniebowstąpionych Mistrzów, część I

O diecie studentów Wniebowstąpionych Mistrzów, część II

O złocie i o szlachetnych kamieniach

O komunizmie i o ekonomii wolnego rynku, część I

O komunizmie, część II

O Lechu Wałęsie, polskim i światowym bohaterze

O Madonnie Solidarności

O Włodzimierzu Iljiczu Leninie

O ekonomii Boga

O aktualnym stanie ekonomii świata, styczeń 2009

O urzędzie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

O nowym Prezydencie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

O pracy duchowej dla Polski

O polskiej Solidarności

O karmie i o wniebowstąpieniu

O ścieżce wniebowstąpienia, część I

O ścieżce wniebowstąpienia, część II

O mocy słowa mówionego i o dekretowaniu, cz. I

O mocy słowa mówionego i o dekretowaniu, cz. II

O kolorach promieni i dekretów

O wezwaniach do Wniebowstąpionych Mistrzów na tematy kraju i świata

O nabożeństwie "Czuwanie z Jezusem"

O transmutacji karmy

O wizualizacji

O talizmanach

O przykładach życia i pracy dla Światla

O Edgarze Cayce – śpiącym proroku

O "Kodzie Leonarda da Vinci" Dana Browna

O pracy tłumacza nauk Wniebowstąpionych Mistrzów

O prawie autorskim [copyright]

O plagiaryzmie dla tak zwanej chwały Boga

O nowym paradygmacie

O Twoim Boskim Ja

O energii Boga


Nieodłączna od praktyk i studiów duchowych jest poprawna dieta i styl życia. Wegetarianizm lub przynajmniej unikanie czerwonego mięsa (wołowiny) i wieprzowiny (która, pochodna od świń, jest mięsem z DNA najbardziej zbliżonym do DNA wcielonej ludzkości, gdyż świnia stworzona została mechanistycznie wieki temu z części klonowanego ludzkiego DNA przez Nefilimów) są kilkoma podstawowymi wymaganiami od poważnych studentów Wniebowstąpionych Mistrzów.

Wyroby z krowiego mleka również nie są wskazane na ścieżce. Powodują one "zamglenie" świadomosci i flegmę w gardle, które to objawy nie są wskazane dla jednostek praktykujących słowo mówione. Zgodnie z dietą makrobiotyczną, ryż jest podstawą diety dla zaawansowanego studenta. Istnieją tomy przepisów wyśmienitych i bardzo smacznych makrobiotycznych potraw z ryżu z jarzynami i innymi niemięsnymi wyrobami.

Ryż to również podstawa tzw. postu ryżowego – przez minimum dwa dni jedzenie tylko i wyłącznie gotowanego ryżu, bez żadnych innych dodatków, w jakiejkolwiek ilości! Oczyszcza to świadomość, odmładza skórę i całe ciało wraz z podstawowymi narządami, jak również rozjaśnia umysł.

Mistrz El Morya pierwszego promienia woli bożej zaprasza:

"Droga jest nam znana. Może ona także być tobie znana. Aby poprzeć Saint Germaina, Mistrza Ery Wodnika, przedstawiciela płomienia wolności dla ludzkości, ofiarowuję klejnot z mej korony na ołtarzu Wielkiego Białego Braterstwa by ci, którzy zgubili drogę, mogli ponownie odnaleźć ją.

Jak napisane jest w Ewangelii, "Istnieje droga, która wydaje się dobra dla człowieka, lecz prowadzi ona ku śmierci". Droga, która wydaje się dobra, jest drogą rozumu – i to nie tego odwiecznego Logosu, lecz świadomości, która zasklepiona jest w prawach śmiertelności. Zatem jej sposoby są drogami prowadzącymi ku śmierci świadomości Chrystusowej".


Saint Germain dodaje: "Nie odrzucaj kubka zimnej wody gdy jesteś spragniony tylko dlatego, że podany ci jest w niedoskonałym naczyniu".


A Wniebowstąpiony Mistrz Lanello dodaje:

"...mogą was nazwać ... fanatykami, zelotami czy zwariowanymi czy dziwakami. No to co. No to co! Nie powiemy wam dzisiaj, jakim imieniem wniebowstąpieni mistrzowie nazywają tych spośród wcielonej ludzkości, którzy nie szanują i nie poddają się kosmicznemu Prawu. Jeśli nazwalibyśmy ich idiotami, byłaby to łagodna deklaracja faktów rzeczywistości".

"Nie powinniście przejmować się tym, co świat o was myśli. Nie powinniście przejmować się waszym życiem lub satysfakcją, czy przyjemnościami w tym życiu. Bo to wszystko skończy się na niczym. A ci, którzy wytykali mnie palcem i Saint Germaina i El Moryę – ci sami będą wytykać ich palcami za tysiąc lat. Ufamy, że podczas, gdy wytykają oni innych palcami, ich stopy będą miały kontynuację platformy planety Ziemia, aby na niej je postawić".

Lanello
3 lipca, 1976

 


Z miłością i pokorą, w Chrystusie,


webmaster
Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów
światowe radio w języku polskim

Nieznane lata w życiu Jezusa Dyspensa dla Europy Wschodniej

Dzieje duszy
Teresa od Dzieciątka Jezus
Dzieła Św. Teresy od Jezusa
(z Awili)

Mistycyzm
Świętego Jana od Krzyża


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.
Protected by U.S. Copyright Law {Title 17 U.S.C. Section 101 et seq., Title 18 U.S.C. Section 2319}:
Infringements can be punishable by up to 5 years in prison and $250,000 in fines
Autor i tlumacz : Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.