O eliminacji
negatywnych spiral w czterech niższych ciałach
 


Elizabeth Clare Prophet
Wysłanniczka Wielkiego Białego Braterstwa


Pisze czytelnik www.tslpl.org oraz www.tslpoland.org:

Pozdrawiam Cię serdecznie.
Pomimo Twoich wątpliwości co do zasadności ostatnio postawionego przeze mnie pytania, muszę przyznać, że od trzech lat systematycznie praktykuję na Ścieżce Summit Lighthouse i dostąpiłem tej Bożej Łaski bycia Strażnikiem Płomienia. Piszę o tym nie dlatego, żeby się chwalić, a jedynie po to, żeby uzyskać od Ciebie wskazówki do pracy nad eliminacją negatywnych spiral w czterech niższych ciałach.

Jest to dla mnie naprawdę ważna kwestia.

Dotychczas przez pewien czas pracowałem z intencją związania negatywnych spiral w mej istocie i odwołania ich śladu [„wstawiałem” tę intencję do niebieskiego dekretu]. Po pewnym czasie tej praktyki uświadomiłem sobie moment, w którym normalnie postępowałem nieświadomie według nawyku, lecz tym razem byłem tego świadomy i mogłem postąpić inaczej [pozytywnie].Według mnie jest to skutek osłabienia wiru tej negatywnej energii i w konsekwencji możliwości odwrócenia spirali w pozytywny prąd energetyczny.

Jeśli nieuświadomione nawyki mentalne, emocjonalne, kompleksy itp., jako negatywne spirale, które działają w nas cały czas, a za które jesteśmy odpowiedzialni, bo sami je stworzyliśmy i jesteśmy odpowiedzialni za sprzeniewierzoną energię, którą one ze sobą „niosą”, to chciałbym „zakręcić” świadomie te krany, by transmutując negatywną karmę pracować również nad źródłem jej tworzenia.

Szanuję Twój czas i przepraszam, że się tak rozpisałem, ale jeżeli byś mogła odpowiedzieć mi jakich użyć intencji i jakie szczególnie dekrety nadają się do pracy z negatywnymi spiralami i co można z nimi zrobić [zatrzymać, przetransmutować?], byłbym naprawdę wdzięczny.

Z Bożą pokorą dziękuję…Odpowiedź webmastera:

Przestudiuj dokładnie i wielokrotnie poniższe zagadnienia:

List o bytach bezcielesnych i energiach zła
Odwaga
Rozwiązanie
Dobra wola
List o używkach i nawykach

Proszę, zakup nagranie CD i książeczkę Różaniec do Archanioła Michała i codziennie odmawiaj ją jako nowennę na temat twych potrzeb, wymieniając je po imieniu, dopóki nie otrzymasz widocznych wyników. Wzywaj również Strażnika zapisów akaszy, w której znajduje się kompletna lista szczegółów naszej osobistej i światowej karmy, aby udzielił ci tych prywatnych informacji podczas twych wizyt w ośrodkach na poziomie eterycznym gdy śpisz oraz abyś zachował te informacje w twej pamięci po obudzeniu się.

Napisz list i spal go w fizycznym ogniu podając te prośby i prosząc o pomoc w zrównoważeniu karmy. Używaj fioletowego płomienia minimum 15 min dziennie. Otocz się obrazami Mistrzów i piękna. Unikaj towarzystwa i miejsc, gdzie możesz podlegać energiom, z którymi walczysz, np. bary i alkohol czy papierosy. Oddaj swe potrzeby i walkę w ręce Boga i nie bądź niecierpliwy, lecz wdzięczny i poddany Światłu.

Dekrety serca, głowy i ręki

Wizualizacja i sposób odmawiania Dekretów serca, głowy i ręki: Heart, Head and Hand Decree

Dekrety Fioletowego Płomienia

Niech cię Mistrzowie i aniołowie mają w opiece i Matka Boska prowadzi ku wniebowstąpieniu, ukochany Strażniku Płomienia.

Oby Saint Germain przekazał ci studia alchemiczne w swoim ustroniu w Górach Skalistych.

Oryginalny tekst dyspensy wglądu do akaszy:


The Keeper of the Scrolls is the custodian of the archives containing each man’s book of life. He is the head of the band of angels known as the angels of record, or recording angels. Each soul evolving in time and space is assigned a recording angel, who records every action, word, deed, thought and feeling. At the end of each day, the recording angel submits the record of that day to the Keeper of the Scrolls. It is the responsibility of the Keeper of the Scrolls to provide the Ascended Masters and the Lords of Karma with the life record of any or all incarnations of any individual about whom they may inquire.

On October 13, 1972, Mother Mary told us that we could apply to the Keeper of the Scrolls to see the records that would assist us in overcoming the human consciousness and attaining our victory. Mother Mary said: “The Keeper of the Scrolls . . . will draw forth from the Book of Life in your behalf, if you will call to him and to the Lords of Karma, those pages that require seeing and examination if you are to make the proper calls.”


Alfa

 

Z miłością i pokorą, w Chrystusie,

webmaster
Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.