O Strażnikach Płomienia

Saint Germain
Komandor Bractwa Strażników Płomienia
Sanctus Germanus - Święty Brat

"Zgodnie z prawem kosmicznym, ludzie, którzy mają najwyższy poziom
wtajemniczenia i inicjacji, mają o wiele większy poziom odpowiedzialności
i zobowiązania. Porównując dwie jednostki - ta o wyższym poziomie znajomości nauk ducha robi większą karmę za ten sam błąd.
Takie jest prawo. Od tych, którym wiele dano, oczekuje się więcej".
- Saint Germain, 19 grudnia 1977

"Muszę mieć przynajmniej jednego Strażnika Płomienia,
który będzie czuwał w mym imieniu w twoim mieście, w twoim miasteczku
i wtedy osobiście będę tam z tobą". - Saint Germain

"Jeśli chcesz czekać milion lat na osiągnięcie samodoskonałości, idź,
znajdź innego. Bo Serapis jest niecierpliwy, gdy chodzi o osiąganie perfekcji".
- Serapis Bey, Dossier on the Ascesion

"For the world change that is necessary we demand now the pruning
of the rose bush! We demand the pruning of the activity! Let those
who understand the mission, the true mission of the bodhisattva, stand up
and be counted! And those who do not understand it, let them go their way"!
- Elohim Purity and Astrea, May 27, 1984

`- Do Strażników Płomienia
Członków Bractwa Saint Germaina
Mistrza Ery Wodnika


Bractwo Strażników Płomienia jest niedenominacyjną organizacją w tradycji starożytnych duchowych zakonów i szkół ezoterycznych. Zostało założone w 1961 roku przez Saint Germaina, Sanctusa Germanusa, Świętego Brata i Komandora Bractwa Strażników Płomienia w Waszyngtonie, D.C., jako droga do zbliżenia i zjednoczenia tych, którzy gotowi są do walki o Światło i na mocy złożonej i podpisanej osobistej przysięgi ofiarują swój honor, życie i finanse dla zwycięstwa planety Ziemia i nadejścia złotego wieku wolności oraz oświecenia poprzez godne i zgodne z prawem kosmicznym utrzymywanie płomienia życia.

Czym jest ten płomień życia i dlaczego powinniśmy go utrzymywać?

Płomień ten jest duchowym ogniem w sercu - boską iskrą, która jest twą osobistą porcją Ducha.

Nadzieja
Wiara
Miłość


Podtrzymywanie i pielęgnowanie tego płomienia wiary, nadziei i miłości jest podstawą wiecznej i nieśmiertelnej unii twej duszy z Wyższym JA - twoją uśpioną boskością, jako syna czy córki Boga.


Potrójny płomien i iskra Boga w sercu


Jest to płomień miłości, mądrości i mocy - trójcy cnót i darów, danych nam przez Boga dla zawładnięcia planetą Ziemia w Jego imieniu. Ten płomień jest dany wyłącznie człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boga Ojca/Matki.

 


Potrójny płomien w naszym sercu
jest światłem dla planety Ziemia


Strażnicy Płomienia podtrzymują ten płomień na drodze praktykowania zasad duchowej i politycznej wolności świata oraz świętości życia, jak również poprzez przekazywanie nauki o płomieniu Boga tym, którzy nie wiedzą, że istnieje w nich od początku ich bytu duszy ta święta iskra.

Bractwo Strażników Płomienia jest uniwersalnym zakonem; każdy może do niego należeć, bez względu na to, czy jesteś członkiem jakiegokolwiek kościoła czy organizacji, lub nie jesteś zorganizowany w żadnej takiej instytucji.

Strażnicy Płomienia są fizyczną grupą i zewnętrznym ramieniem Wielkiego Białego Braterstwa, na które składają się wszyscy wniebowstąpieni mistrzowie, którzy po zrównoważeniu swojej karmy i wypełnieniu planu swego życia oraz służby życiu wniebowstąpili, by nigdy więcej nie reinkarnować się, oraz aby kontynuować swą duchową ścieżkę na wyższych poziomach eterycznych wszechświata. [Słowo "białe" w nazwie "Wielkie Białe Bratertstwo" odnosi się do bieli Światła i emanacji aury wniebowstąpionych mistrzów, a nie do koloru skóry czy rasy.]

Wszak niebo to wyższa służba ku nieskończonemu wzrostowi Światła we wszechświecie, a nie niekończące się bezcelowe granie na harfie polegując na obłoku.

Saint Germain, którego imię oznacza "Święty Brat", jest naszym nieśmiertelnym przyjacielem, zdeterminowanym poprowadzić planetę Ziemia do fizycznego złotego wieku Wodnika. Jest on również znany jako Mistrz Alchemik, autor dwu tomów o Alchemii dla Adepta w Wieku Wodnika.* Uczy on nas duchowej alchemii przemiany cielesnych, nieprzetransmutowanych lub nieoczyszczonych elementów w naszych czterech niższych ciałach - eterycznym, mentalnym, emocjonalnym i fizycznym - w świetlane elementy wyższej materii wniebowstapienia.

* W 2008 roku nakładem Wydawnictwa Centrum ukazała się książka Wniebowstąpionego Mistrza Saint Germaina pt.: "O Alchemii. Formuły przemiany samego siebie", obejmująca cztery księgi (Księga I - Studium Alchemii, Księga II - Studium Alchemii dla średniozaawansowanych, Księga III - Trylogia o potrójnym płomieniu życia, Księga IV - Alchemia słowa). - przyp. webmastera, lipiec 2017Diagram czterech niższych ciał:
eterycznego, mentalnego, emocjonalnego i fizycznego


Mistrz Ery Wodnika uczy nas również, jak drogą medytacji, słowa mówionego i świętej muzyki pielęgnować i rozszerzać sekretną komnatę naszego serca, w której znajduje się potrójny płomień, aby ogarnął on całą naszą osobę i stał się częścią naszej aury oraz był ten płomień w stanie podtrzymać Światło ewolucji całego świata, które od tego Światła zależą i na nim opierają swój byt.

Muzyka polskiego narodowego kompozytora i patrioty Fryderyka Chopina jest medytacją serca, ukrytej komnaty serca i potrójnego płomienia. Muzyka Chopina jest również kluczem dźwiękowym przeszłej Ery Ryb - od urodzin Jezusa do czasów obecnych - oraz dźwiękami medytacji nad czakramem korony - ośrodka wyższego oświecenia i buddyjskiego spokoju i pięcioma sekretnymi promieniami, które są wyższą ewolucją energii siedmiu podstawowych czakramów w ciele Synów i Córek Boga.

Testy i inicjacje tych sekretnych promieni są najtrudniejszymi elementami ścieżki wniebowstąpienia.

Jako założyciel Bractwa Strażników Płomienia, Saint Germain przynosi w swoim ciele przyczynowym (ciele bogactw duchowych, talentów i doświadczenia złożonego przez jednostkę na ołtarzu Boga) zapis swoich wcieleń, między innymi jako Krzysztof Kolumb, Francis Bacon i Le Comte de Saint Germain, w których to wcieleniach zapewnił światu naszego obecnego wieku platformę fizyczną, sposoby, filozofie, literaturę i technologie, zdolne wprowadzić naszą planetę w nową, złotą Erę Wodnika.

 


Wizualizacja
rozwiniętego potrójnego płomienia

"Zanim przyjdą goście
trzeba dom oczyścić z śmieci".
- Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz


W życiu każdego z nas nieodwołalnie nadchodzi czas wyższych i wysublimowanych wyborów. Ci z nas, którzy poznali ducha i płomień Mistrza Ery Wodnika, Saint Germaina i znaleźli jego poparcie poprzez Bractwo Strażników Płomienia, dokonali takiego wyboru. Mistrz nie zawodzi, jeśli my wypełniamy naszą część układu z Bogiem.

A istnieje cena za ścieżkę wniebowstąpienia pod egidą Mistrza Saint Germaina. Jest to cena wiary, nadziei i miłości oraz iskry Boga w naszym sercu. Guru czy nauczyciel duchowy ma prawo testować swoich uczniów i studentów, szczególnie tych, którzy złożyli przysięgę współpracy i służby temu nauczycielowi.

Aczkolwiek przybyliśmy na ziemię jako nowostworzone dusze wieki czy eony temu z potencjałem równości ognia Boga w naszych niepokalanych sercach, poprzez wieki i stulecia karmicznego bytu wielu z mieszkańców ziemi nie utrzymało tego stanu równości. Stąd, są ci, którzy mają świętość w swoich czterech niższych ciałach, jak również są ci, którzy jej nie mają. Cielesne przewinienia zwane karmą powodują te różnice pomiędzy jednostkami.

Jest sposób transmutowania tejże karmy i skrócenia procesu reinkarnacji poprzez użycie fioletowego płomienia i nauki o słowie mówionym.

Bycie Strażnikiem Płomienia Światła i życia Boga na ziemi zobowiązuje. Noblesse oblige
- szlachectwo zobowiązuje...

Zobowiązuje to do czystości praktyk duchowych i poznania, determinacji i rozróżnienia pomiędzy ziarnem boskiego Światła i plewami astralnej energii. A plewy są wokół nas
- nauczyciele, którzy pod pokrywą świętości propagują nieprzetransmutowaną karmiczną naukę o "tak zwanej świętości" i polecają swe astralne "dyktanda" i psychodyliczne nauki wszem i wokół.

Mogą to być mili, poszukujący dobra ludzie. Mogą oni oferować interesujące materiały. Ale woda ducha, którą oferują ci fałszywi nauczyciele w ich podanym nam kubku nie jest czystą wodą Światła życia Boga - jest to woda cielesnej, nieprzetransmutowanej niższej energii mieszkańca ziemi, który zaparł się jak byczek na tylnych nogach i postanowił grać rolę Boga dla innych. Nauki tych nauczycieli są dla robotów i niższych ewolucji świata.

Ich woda nie jest woda wiekuistego zycia.

Ich ścieżka nie jest ścieżką Strażników Płomienia Saint Germaina Mistrza Ery Wodnika.

A Bóg poszukuje 144 000 świętych w bieli ich nieskalanej aury i ich pełnych Światła czakramów, aby nieśli oni i one sztandar Światła Boga dla oświecenia ludzkości w tym ciemnym okresie planety Ziemia - naszego domu i jedynej danej nam obecnie platformy wniebowstapienia.

Bóg liczy na święte dzieci i niewiniątka, aby niosły jego pochodnie Światła.

Bóg liczy na proste, niepokalane serca, oddane Jego Światłu, w każdej z religii świata, jak i poza granicami kościołów i religii na świecie.

Bóg liczy na awangardę Światła w obecnych czasach ciemności planety Ziemia - czas dla zabaw duchowych i degustacji niezdrowej diety astralnych energii dawno przeminął.

Strażnicy Płomienia! Czas na wybór - czy chcemy kontaktu z Saint Germainem - przywódcą i
komandorem Strażników Płomienia Życia - czy chcemy astralnego fiksu?

Saint Germain mówi: "Jeśli nie znajdę Strażników Płomienia, którzy poprowadzą ludzkość ku erze Wodnika, dajcie mi tysiąc pomywaczek i sprzątaczek - a z nimi dokonam tego"!

Komunistyczne czy socjalistyczne bajki o równości i wspólnocie, już to politycznej, już to społecznej, już to duchowej, nie są dla adeptów prawa kosmicznego.

Mieszanie brudnej wody z czystym strumieniem Światła Boga nie jest przepisem na zwycięstwo duchowe ewolucji Światła i nie przyniesie nam eliksiru wiecznego życia Boga ani Jego odżywczej siły, mądrości i miłości.


Wniebowstąpiony Mistrz Lanello zwraca się do Strażników Płomienia Saint Germaina:


"... mogą was nazwać ... fanatykami, zelotami czy zwariowanymi czy dziwakami. No to co. No to co! Nie powiemy wam dzisiaj, jakim imieniem wniebowstąpieni mistrzowie nazywają tych spośród wcielonej ludzkości, którzy nie szanują i nie poddają się kosmicznemu Prawu. Jeśli nazwalibyśmy ich idiotami, byłaby to łagodna deklaracja faktów rzeczywistości".

"Nie powinniście przejmować się tym, co świat o was myśli. Nie powinniście przejmować sie waszym życiem lub satysfakcją, czy przyjemnościami w tym życiu. Bo to wszystko skończy się na niczym. A ci, którzy wytykali mnie palcem i Saint Germaina i El Moryę - ci sami będą wytykać ich palcami za tysiąc lat. Ufamy, że podczas, gdy wytykają oni innych palcami, ich stopy będą miały kontynuację platformy planety Ziemia, aby na niej je postawić".

Lanello
3 lipca, 1976

Saint Germain mówi do Polaków:

"... [Polacy] są płomiennymi i żarliwymi przedstawicielami siódmego promienia. Przybyli oni na ziemię z duchową siłą napędową misji Sanat Kumary, aby podtrzymać światło wolności. Z wolnej, nieprzymuszonej woli poddali się oni niewoli ciężaru *Sowieckiego buta w tym wyłącznym i jedynym celu, aby udowodnić i pokazać światu, że serca wolności nigdy nie zrezygnują ani nie poddadzą się".

"... Przypominam wam wielką prawdę, że istnieje linia, która stanowi linię spotkania światła z ciemnością. A linia ta może doprawdy być linią polskich ludzi, gdyż w tym momencie historii, są oni najśmielszymi i najodważniejszymi studentami mego serca".

"Pojmijcie zatem tę wielką prawdę - i nie zamykajcie oczu, nie zamykajcie oczu! na to, że istnieją na ziemi ludzie, a są to Polacy, którzy udowodnią światu, tak jak Jezus to uczynił, że lepiej, aby kilku dało publiczny przykład ukrzyżowania, niż aby wszyscy padli ofiarą i poddali się uciskowi i podbojowi Światowego Komunizmu".* Na poziomie eterycznym, gdzie dusze, mandale i grupy etniczne ludzkości planują z Władcami Karmy swe przyszłe wcielenia, zgodnie z zapisem karmy i planem Boga, element wolnej woli, jeśli jest on zgodny z prawem kosmicznym, pozwala na włączenie cierpienia, bólu i dodatkowych trudności do planu, w celu przekazania lub udowodnienia wyższych nauk i punktów prawa kosmicznego, jako przykład dla świata. Jest to również mośliwość zrównoważenia dużej ilości karmy narodowej i osobistej przez jednostki zaangażowane w takim działaniu.


Saint Germain
1 listopada, 1981

"Lecz dla tych z nas, którzy niczego innego więcej nie pragną, niż prowadzenie ludzkości słowem i czynem, jest to okazja odwiecznego Buddy, rozkwitający pąk kwiatu radosnej rzeczywistości, której woń jest wszędzie. Przenika ona jakość życia, usuwa ona odory ciemności; obejmuje ona wszystko. Odkrywa ona znaczenie i cel miłości, która odradza się w samopoświęceniu. Cóż więcej mogę powiedzieć, gdy stoimy na progu"?

"Mówię zatem - zapalam oto ogień w twym bycie. Bądż tym płomieniem, małym lub dużym, niech rośnie on i pomoże ci stworzyć dla ciebie i dla Wielkiego Alchemika, życie pełne zainteresowania w opanowaniu tego świata i jedności z Wielkim Przykładem".

"O, kochajmy razem. Bądźmy razem, dojrzyjmy razem odległy ruch, którego marzeniem jest, aby zbliżyć się do świata".

Saint Germain


"Jest jasne, ukochani. Jest jasne. Czas wspiąć się na górę Boga. Lecz wpierw, zostawcie torby i bagaż za sobą i pojmijcie, że nie ma więcej miejsca na kaprysy i fantazje na ścieżce uczniostwa".

Saint Germain
21 czerwca, 1987


Nasza ukochana Matka i Królowa Polski, Matka Boska daje lekcję poglądową o Polsce i Polakach dla studentów Mistrzów całego świata:


"... Bo dzień srogości gniewu Słowa Boga jeszcze nie nadszedł. Modlę się, abyście byli nań gotowi i przygotowani, tak jak ludzie Polski przygotowani zostali poprzez moje własne serce oraz przez ich miłość i pobożność intencji oraz modlitw do mego serca.

" . . . Eliminuję dystans odległości pomiędzy tutaj [Ameryka Północna] i sercami polskich ludzi. Czas nie istnieje. I jesteśmy zawieszeni w przestrzeni. JAM JEST orędowniczką jedności waszych serc [amerykańskich studentów mistrzów] z tym plemieniem nasienia Sanat Kumary. Na poziomie duchowym - co dwadzieścia cztery godziny obejmujecie się w uścisku miłości".

"Czy wiecie, dlaczego Polacy podjęli akcję [strajku Solidarności] i osiągnęli zwycięskie zyski tego roku? To dzięki ich zaufaniu i pewności, że wy [amerykańscy studenci] utrzymujecie płomień wolności na całym świecie. Polacy wiedzą o tym, gdyż serca ich biją w jedności z waszymi przed ołtarzem Boga na poziomie eterycznym".

"Podtrzymani na duchu dzięki ogniu wolności amerykańskich studentów, Polacy są chętni, i zaiste bardzo chętni, by zapłacić wymaganą cenę za wasze Duchowe Ustronie, za waszą wolność. Polacy widzą w was otwarte drzwi w tym życiu i w ich własnych, przyszłych wcieleniach. Zadowoleni oraz gotowi są oni odegrać swe role w eksternalizacji wspaniałego boskiego planu".

"To członkowie waszej organizacji! Osobiście poświęcają się oni za was! Znają oni wasze twarze! Wierzą oni w Amerykę! Są oni Strażnikami Płomienia"![ed. webmaster]

Matka Boska
24 grudnia, 1981

Więcej informacji o fałszywych prorokach i astralnych dyktandach.

 

 

Z miłością i pokorą, w Chrystusie,


webmaster

8 kwietnia, Wielkanoc 2007
dzień urodzin Wysłanniczki
Wiekiego Białego Braterstwa
Elizabeth C. Prophet

"... So the warning comes, beloved, as a reminder that you have entered a very high calling, the highest path that is on the planet today. You have entered this path. You must guard the citadel of being. You must guard against the voices that mutter and peep in this ear and that ear. Surely you must guard against gossip of all kinds. You must guard the sanctity of your temple and return in profound humility to your God".

"When those who have allowed the negative elements to enter their lives and households are willing to surrender them, they will come to their knees and weep before the altar that they might return to safe haven and the protection of the Dhyani Buddhas and the Great White Brotherhood".

Vairochana
December 30, 1993


"... Be not bowed down before the pip-squeaks of your time who "pip" and "squeak" and criticize and complain. Blessed ones, it is a shame that they left off the Path. And I tell you, it will be long, long centuries before those who have maligned the Path, our representatives and all that we stand for will find the Path again".

"I tell you, beloved, that there is tremendous opportunity today for those who would seek and find their victory. And the Lords of Karma have asked me to tell you that if you will remain steadfast in your violet flame services and if you will keep your vigil of giving 144 Astreas thrice weekly (Sunday, Tuesday and Friday), you will see Elohim scour the earth of the most base elements of Evil, demons and darkness tormenting souls who were originally souls of Light".

Saint Germain
March 19, 1995


"If your choice is to be channels among many channels, your choice is an easy one. But if your choice is to be chelas and you are willing to undergo the rigors of the disciplines of the path you have chosen - the highest and the most intense as well as the most difficult way - it is a sound choice. I trust that you will summon the courage to make it".

"I would suggest that you study the life of Milarepa to know that in the process of training, God tears down the pride of selfdevelopment so that we can truly build upon the rock of Christ within".

Elizabeth C. Prophet
July 20, 1978


"...I come on the heels of my brother Chohan Hilarion, for I would continue his message of Truth to you.

"Heretofore when you have been faced with the choice of whether or not to declare your faith, the Messenger has said to you, “If you do not wish to declare your faith, for you fear that to do so would jeopardize your job or your situation or your future, then do as you will.” Thus, beloved, over the years some - not all, but some who count themselves as my chelas and as Saint Germain’s Keepers of the Flame - have denied their Messenger, their Church or their affiliation with the Ascended Masters, always for fear of persecution.

"I must tell you, beloved, as Jesus has told you:


"The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you . . .

"Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven: for so persecuted they the prophets which were before you.

"If you are in a church where there is no persecution, be suspicious of that church. Persecution is the testing of the mettle. Persecution demands that you take a stand for Truth, even at the cost of life or limb.

"Remember the early Christians who were thrown to the lions. Yes, beloved, the burdens that were upon them that caused them to retreat to the catacombs of Rome are upon you at times. But I tell you, there is something clean, something very clean about stating one’s cause, one’s purpose and one’s life devotion. There is something liberating that sweeps through one when one can say without concern: “Yes, I love the Ascended Masters and I serve the Ascended Masters, and I am their chela. Come, and I will show you why.”

"Blessed ones, you have nothing to hide, for the newspapers have carried the song and dance of your organization, whether properly or improperly presented, for decades now. Yes, you truly have nothing to hide.

"I speak of this because there are legions of living Truth who serve under Pallas Athena and legions of living Love who serve under the Maha Chohan. They will defend your right to espouse the religion of your choice. And as you know, beloved Pallas Athena is the twin flame of the Maha Chohan. And so you can see how the power of Truth and the fierce power of Divine Love, released through the ruby ray, combine as an indomitable force in the earth.

"The Messenger has heard from one who said: “Someone has found out who I am. Shall I admit to who I am or shall I conceal it?” And that one answered the question himself and did determine to pronounce the truth of his affiliation. It is a momentous event in the life of anyone when that one can, for the sake of Truth, set aside job or family or associations or club membership, et cetera, in deference to the mighty Truth of God that has brought that one even to the feet of his Mighty I AM Presence, even to the path of the ascension."

El Morya, Representing the Elohim and Archangels of the First Ray
January 1, 1995


" . . . The violet flame truly allows you to perform, as it were, a cosmic surgery—and this is never by a momentum that may be fed into the subconscious by all of the popular tape recordings that are available to you as to how you can become a better person and overcome procrastination and all manner of burdensome addictions. Blessed hearts, these tapes are for those who are computerized and do not have a threefold flame. They are for those who have merely a human personality that has built upon itself incarnation after incarnation without integration with any flame or Spirit of God.

"Therefore, all the world is gone after the latest fad in consciousness development, in the success fad that is now at hand, and it is indeed a success fad, beloved hearts. Be not trapped or entrapped. For I would tell you the cosmic secret, that every Ascended Master dictation that has ever gone forth through our Two Witnesses upon earth does contain within it the power of Elohim for the re-creation of oneself. It is not without forethought that we have released to you the Only Mark series. It is not without consideration that we have made available to you year upon year the audio- and videotapes
of our dictations.

"Once you have carefully listened to them and consciously entered into that spiral and consciously made the decision to incorporate that teaching, that sacred fire, that cup of light into your being until you have willed thereby to become a manifestation of your Higher Self—when you have accomplished this and taken your notes and you thoroughly consent by conscious free will to the content, then know, beloved, that that conscious consent has involved your Holy Christ Self, your threefold flame and your I AM Presence.

"At that moment, then, you may play these tapes [continuously on an auto-reverse tape player] in your home, you may play them in a special room or even in the background, and you will be weaving, by the repetition of the sound, the Word, the rhythm and the teaching, your Deathless Solar Body. This is with a conscious cooperation and re-creation in God.

"Blessed ones, anything that comes from the human level, no matter how positive the statements are, does always embody the entire karma, electronic belt and subconscious of the individual through whom it has come. This is why we have released to you in our decrees worded cups of light, mantras out of the pure octaves of Spirit, out of the causal bodies of the Ascended Masters. The decrees, then, are the most valuable gift because they are cups of our God-attainment, of our conscious willing to be free on a certain ray through a certain chakra over a certain human or dark condition which we faced and which you now face.

"Decrees are the highest prayers on earth because they are dictated by the Ascended Masters, save for those which may come down through the Eastern tradition of the Himalayas, from Sanat Kumara or Gautama Buddha or Maitreya or the true adept and unascended Master. Beloved hearts, that which is in your decree books does become to you the access to the infinite Light. It is only by a conscious entering in to this worded mantra that you are a conscious creator with God and re-create yourself, not only in Matter as a human personality, but you are re-creating yourself fit to dwell in the
octaves of Spirit, weaving that Deathless Solar Body.

"Therefore, in a time when so many come with their wares, offering you a means to attainment, mastery, success and money, personality and glory and friends, relationships and conquests in male and female activity, beloved ones, understand that you have been given and provided with all that you require to make your ascension and to do so swiftly at such time or in such an hour when you may be called, and that day no man may knoweth save the Father and the Son.

"Blessed hearts, realize, then, that those who sell their wares in the programming of consciousness do so with a tremendous momentum of knowledge of advertising, of their subliminal messages, their "subliminal seduction," as it has been called. This is not so with our Ascended Master activity. We lay before you a table in the wilderness, and on that table are the most magnificent fruits of paradise and all manner of meats and substances that are assimilated at all levels of being. These are offered to the wise and to those who know, to the disciples and the initiates who perceive that there must be a profound reason and purpose in all that we do and who do not miss the opportunity to enter in to that tremendous aura that does enshroud with light all those who enter in."

Omri Tas
January 1, 1988


"We cannot pump up and elevate any individual beyond his station. We have tried it. The Messenger has tried it. It has been tried in all past ages. Unless the individual have the sturdiness of his own momentum of the Light and can carry the balance of that Light, he will not stand up against the pressure directed against the one who is falsely elevated to a certain level of opportunity, nor will he have the wherewithal to meet the opposition to the office.

"The only alternative, of course, is to invoke the sacred presence of Archangel Gabriel, the Holy Christ Self, and the full power of the Cosmic Christ over such individuals—not to mention the members of the Darjeeling Council and our own seat of God-government. This will work for a time, but the Great Law eventually bows to free will.

"Blessed ones, you remember the era of the judges in Israel—when there were no kings in the land and God did send His judges to assist the people to maintain the standard of right conduct, right usefulness, and oneness with the Lord.

"Beloved ones, understand the meaning and the purpose of Christ the Judge within you. There are forces in the earth who will surely destroy this planet unless they are brought to the judgment. Therefore, the Four and Twenty Elders have positioned themselves in the etheric octave over this city of Light that their direct presence might be invoked by you for a more sure and swift action.

"I authorize you by Alpha and Omega this night to perpetually call for the judgment of the lowest ten percent of the evolutions of the planetary home—the dark ones who carry nothing but destruction and viciousness and the malignancy of the murderous intent in their auras and in their four lower bodies. These individuals are in every nation, in every race, in and out of the courts of Church and State.

"Beloved ones, the lowest common denominator of the bottom ten percent representing Absolute Evil must be brought to the judgment by perpetual calls. We need, in fact, a novena—a prayer vigil of the hours in consonance with that to Archangel Michael—of the judgment calls you have been given by Helios and Vesta and Mother Mary with Gautama Buddha.

"Understand the meaning of the calling forth of God Justice. For the Judge himself, beloved Alpha in the Great Central Sun, has already judged these fallen ones when they were cast out of heaven. It remains for the Omega in the earth to ratify that judgment."

Surya
April 7, 1985

" . . . Our goal is to see planet earth become, as she should be, a Violet Planet herself! And thus, Omri-Tas and all of the mighty beings of the Violet Planet are rooting for you. And that is why Alpha has come with the fourth woe. For that woe does descend for the binding of the forces of Antichrist who defile the Divine Mother in her children and in her sons and daughters.

"This judgment must come, for we cannot have the fallen ones misusing the violet flame. For every flame can be abused by black magicians on the left-handed path, and they take it not to liberate but to imprison. Thus, know this, beloved ones. And therefore, the time may come when there is a limit to the violet flame that the earth can be given [unless and] until these fallen ones are bound.

"Happy are ye who understand the concept of the mighty labors of the Elohim of God so that you can make light work and fast work of the binding of those forces of Evil who would abuse the very gifts of Saint Germain that he has [so lovingly] given [to his own; for the forces of Evil] are already abusing them, as they have abused science and technology in all manner of manifestations from the last days of Atlantis. [And, as you know, these] manifestations of the abuses of science were actually one of the major causes of the sinking of Atlantis.

"Beloved ones, have I expanded your horizons a bit? Happy are ye when ye have illumination! You may think I have brought to you the violet flame but I have brought to you the violet flame of illumination's flame!

"Now hear this. There is the violet flame of the blue ray. There is the violet flame of the yellow ray. There is the violet flame of the pink ray. There is the violet flame of the white ray. There is the violet flame of the green ray. There is the violet flame of the purple and gold ray flecked with ruby. And there is the violet flame of the Seventh Ray of the violet flame!

"Now therefore, beloved, see how the violet flame can clarify in the mind, the heart, the body and the being all of the understanding, all of the knowledge, all of the perception, all of the senses, all of the functions of the chakras. [This can happen] when they are cleansed and revivified and purified by the elixir of the violet flame. Why, you see every color more brilliantly! You see the crystal and the white fire core of each ray more brilliantly!

"So the violet flame has an aspect on each of the seven rays. And as [you invoke it and allow] it to complement the seven rays, beloved ones, you will learn more about those rays than you have ever learned by just concentrating upon those rays alone.

"The violet flame is surely the universal aura of the planet in this hour, for many angels and elementals and Keepers of the Flame have invoked it. I say, continue to invoke it! For the greatest miracles of all will come to you through this flame and through this flame combined with others.

"We have emphasized illumination, beloved, because, of course, without illumination there is simply utter darkness and the dark night of the soul and the Dark Night of the Spirit, where there is no candle.

"I bring to you-and all of the priesthood of Melchizedek who are here with me this night bring to you
—candles, candles of the violet flame. The wax, or substance like it, is of the violet flame color and the flame is the violet flame color.

"Now take your candle, beloved ones. Hold it before you! Be at peace! Be a Keeper of the Flame! And go set the world on fire with violet flame!"

A Spokesman for the Delegation
of the Priesthood of Melchizedek
in Attendance
July 1, 1992


Beware!
Jak stać sie członkiem
Bractwa Strażników Płomienia
Co Saint Germain ofiarowuje
Strażnikom Płomienia

List Prezydentów The Summit Lighthouse
o Bractwie Strażników Płomienia
kwiecień 2007
 

Fioletowy Płomień Dekret fioletu


Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom,
Science of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters
are trademarks registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.
Protected by U.S. Copyright Law {Title 17 U.S.C. Section 101 et seq., Title 18 U.S.C. Section 2319}:
Infringements can be punishable by up to 5 years in prison and $250,000 in fines
Autor i tłumacz : Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.