Dekrety i modlitwyWniebowstąpiony Mistrz El Morya
Czohan pierwszego promienia woli BoźejDedykacja


"Wygłosisz dekret i stanie się tobie!"

W każdej chwili swego życia człowiek tworzy własną przyszłość. Życie, które jest darem Bożym, bez przerwy działa, aby zaspokoić wysłowione czy też skrywane pragnienia człowieka. Ludzkie myśli i uczucia są same w sobie dekretami, które niechybnie i sprawiedliwie przynoszą owoce według ich rodzajów: radość lub smutek. Mimo, że ludzie otoczeni są morzem mądrości, większość z nich tworzy z niewiedzy. Dlatego też ich życie jest mieszaniną zarówno dobrego, jak i złego, chaotycznym odzwierciedleniem tak zwanego koła fortuny.

Wierząc, że prawi mężczyźni i kobiety chcą się wyzwolić z narzuconych przez siebie pęt i pozbyliby się nieszczęściem nacechowanych ludzkich myśli i uczuć - długo noszonych, lecz nie uleczonych - ofiaruję światu te dekrety w słońcu boskiej miłości i światła. Stałe i pilne ich stosowanie zasieje nasiona łaski i kiełki miłosierdzia na zawsze płodnym gruncie ludzkiej świadomości. Te z kolei staną się plonem nowego życia, osobistym plonem harmonii i obfitości, szybko pojawiającym się zgodnie z twym wołaniem, poprzez indywidualny rozwój i poszerzenie świętego Bożego ognia.

Tak jak balsam z Gileady te dekrety namaszczą umęczone dusze dzieci ziemi i połączą ludzkie serca z zastępami wniebowstąpionych, powodując zjednoczenie ludzkiego i Boskiego rodzaju w jedną rodzinę, która jest w stanie i która ustanowi na zawsze pokój i odniesie zwycięstwo w świetle Bożym, które nigdy nie zawodzi.

Spełniając codziennie rytuał inwokacji i dekretu, przyjmij moje blogosławieństwo udzielone osobiście z Ustronia Woli Bożej, tu w Darjeeling w imieniu Wielkiego Białego Braterstwa - z serca, głowy i ręki.

I AM

EL MORYA

Vondir!
Dekrety serca, głowy i ręki

Dekrety pierwszego promienia Woli Bożej, kolor niebieski (ochrona, wola Boża, perfekcja)

Dekrety drugiego promienia Mądrości Bożej, kolor żółty (mądrość, iluminacja)

Dekrety trzeciego promienia Miłości Bożej, kolor różowy (boska miłość, uwielbienie Boga)

Dekrety czwartego promienia Czystości Bożej, kolor biały (czystość, wniebowstąpienie)

Dekrety piątego promienia Nauki Bożej, kolor zielony (uzdrowienie, obfitość, prawda)

Dekrety szóstego promienia Pokoju Bożego, kolor purpurowo-złoty (pokój, służba życiu, zmartwychwstanie)

Dekrety siódmego promienia Wolności Bożej, kolor fioletowy (oczyszczenie, transmutacja, przebaczenie, wolność)


Dekrety te zostały podyktowane przez wniebowstąpionych mistrzów po angielsku, aby ich uczniowie mogli wyrazić naukę o Słowie mówionym w języku wybranym przez Braterstwo dla jego zwolenników w nowej epoce. Załączone tłumaczenia pozwalają zrozumieć tekst.

O ile to możliwe, te dynamiczne dekrety powinny być mówione po polsku dopóty, dopóki nie opanuje się języka angielskiego. Polskie dekrety nie zastępują angielskich.

Tak jak mistrzowie Dalekiego Wschodu oczekują od swych uczniów śpiewania mantr w sanskrycie, języku Guru, tak też wniebowstąpieni mistrzowie oczekują, że ich uczniowie na całym świecie poczynią wysiłek opanowania tych dekretów po angielsku, tak aby wszyscy uczniowie na całym świecie mogli spotkać się razem w dowolnym kraju i mówić dekrety jednym głosem, tak jak sami stanowią jedność w ciele Boga i są jednym w sercu, duszy i umyśle.Różaniec Dziecka do Maryi

Copyright © 1962, 1963, 1972, 1975, 1980, 1981, 1994 Summit University. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.