O Polsce i Polakach
Jan Kochanowski"... [Polacy] są płomiennymi i żarliwymi przedstawicielami siódmego promienia. Przybyli oni na Ziemię z duchową siłą napędową misji Sanat Kumary, aby podtrzymać Światło wolności. Z wolnej, nieprzymuszonej woli poddali się niewoli ciężaru *sowieckiego buta w tym wyłącznym i jedynym celu, aby udowodnić i pokazać światu, że serca wolności nigdy nie zrezygnują ani nie poddadzą się".

"... Przypominam wam wielką prawdę, że istnieje linia, która stanowi linię spotkania światła z ciemnością. A linia ta może doprawdy być linią polskich ludzi, gdyż w tym momencie historii, są oni najśmielszymi i najodważniejszymi studentami mego serca".

"Pojmijcie zatem tę wielką prawdęi nie zamykajcie oczu, nie zamykajcie oczu! na to, że istnieją ludzie na Ziemi, a są to Polacy, którzy udowodnią światu, tak jak Jezus to uczynił, że lepiej, aby kilku dało publiczny przykład ukrzyżowania, niż aby wszyscy padli ofiarą i poddali się uciskowi i podbojowi światowego komunizmu".*Na poziomie eterycznym, gdzie dusze, mandale i grupy etniczne ludzkości planują z Władcami Karmy ich przyszłe wcielenia, zgodnie z zapisem karmy i planem Boga, element wolnej woli, jeśli jest on zgodny z prawem kosmicznym, pozwala na włączenie cierpienia, bólu i dodatkowych trudności do planu, w celu przekazania lub udowodnienia wyższych nauk i punktów prawa kosmicznego, jako przykład dla świata. Jest to również możliwość zrównoważenia dużej ilości karmy narodowej i osobistej przez jednostki zaangażowane w takie działanie.


Saint Germain
1 listopada, 1981


Nasza ukochana Matka i Królowa Polski, Matka Boska daje lekcję poglądową o Polsce i Polakach dla studentów Mistrzów całego świata:


"... Bo dzień srogości gniewu Słowa Boga jeszcze nie nadszedł. Modlę się, abyście byli nań gotowi i przygotowani, tak jak ludzie Polski przygotowani zostali poprzez moje własne serce oraz przez ich miłość i pobożność intencji oraz modlitw do mego serca".

"...Eliminuję dystans odległości pomiędzy tutaj [Ameryka Północna] i sercami polskich ludzi. Czas nie istnieje. I jesteśmy zawieszeni w przestrzeni. JAM JEST orędowniczką jedności waszych serc [amerykańskich studentów mistrzów] z tym plemieniem nasienia Sanat Kumary. Na poziomie duchowymco dwadzieścia cztery godziny obejmujecie się w uścisku miłości".

"Czy wiecie, dlaczego podjęli oni akcję [strajku Solidarności] i osiągnęli zwycięskie zyski tego roku? To dzięki ich zaufaniu i pewności, że wy [amerykańscy studenci] utrzymujecie płomień wolności na całym świecie. Polacy wiedzą o tym, gdyż serca ich biją w jedności z waszymi przed ołtarzem Boga na poziomie eterycznym".

"Podtrzymani na duchu dzięki ogniu wolności amerykańskich studentów, Polacy są chętni, i zaiste bardzo chętni, by zapłacić wymaganą cenę za wasze Duchowe Ustronie, za waszą wolność. Polacy widzą w was otwarte drzwi w tym życiu i w ich własnych, przyszłych wcieleniach. Zadowoleni oraz gotowi są oni odegrać swą rolę w eksternalizacji wspaniałego boskiego planu".

"To członkowie waszej organizacji! Osobiście poświęcają się oni za was! Znają oni wasze twarze! Wierzą oni w Amerykę! Są oni Strażnikami Płomienia!".

Matka Boska
24 grudnia, 1981


"Jest jasne, ukochani. Jest jasne. Czas wspiąć się na górę Boga. Lecz wpierw, zostawcie torby i bagaż za sobą i pojmijcie, że nie ma więcej miejsca na kaprysy i fantazje na ścieżce uczniostwa".

Saint Germain
21 czerwca, 1987 r.


"Nie wystarcza wiedzieć, musimy zastosować wiedzę. Nie wystarcza mieć pojęcie, musimy działać. Wiedza i pojęcie zastosowane w działaniu stanowią honor. A honor jest sercem mądrości".


J. von Goethe


Wielkie Białe Braterstwo
w historii Solidarności
Wielkie Białe Braterstwo
w duchu narodu polskiego

Madonna Solidarności

The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 www.tslpl.org; tslpoland.org
All rights reserved.Home