Perły

Perły Mądrości

publikowane przez The Summit Lighthouse


Czym są Perły Mądrości? Perły Mądrości to więcej niż tylko informacja – one inspirują do głębokiego zastanowienia się. Pomagają Ci zrozumieć siebie, to, co się dzieje w twoim życiu oraz świat, w którym żyjemy – i to, co jest dalej, w dalszych wszechświatach.

Perły Mądrości są publikowane przez The Summit Lighthouse nieprzerwanie od 1958 r. Perły Mądrości zawierają autentyczne nauki Wniebowstąpionych Mistrzów – mistyków i mędrców Wschodu i Zachodu, którzy ukończyli szkołę ziemską i zjednoczyli się z Bogiem.

Zbadaj sam te niezwykłe nauki Wniebowstąpionych Mistrzów, które pozwolą Ci zrozumieć święte, ukryte Tajemnice Życia. Dokona się to poprzez duchową i naukową medytację, poprzez związek z osobami o podobnych poglądach, poprzez szczere i godne zaufania objawienie i poprzez braterstwo dusz, zarówno wniebowstąpionych, jak i niewniebowstąpionych.Umiłowana Durga, Oczarowanie Boską Miłością V, vol. 35 nr 5, 2 lutego 1992 r.

El Morya jako Patriarcha Abraham, FREEDOM 1992, "Radość w sercu", I, Przyjaźń z Bogiem, vol. 35 nr 25, 21 czerwca 1992 r.

Umiłowany El Morya, Nauki Szkoły Tajemnej, vol. 28 nr 43, 27 października 1985 r.

Elizabeth Clare Prophet, Karma i reinkarnacja a chrześcijaństwo 1, vol. 35 nr 11, 15 marca 1992 r.

Elizabeth Clare Prophet, Karma i reinkarnacja a chrześcijaństwo 2, vol. 35 nr 12, 22 marca 1992 r.

Elizabeth Clare Prophet, Karma i reinkarnacja a chrześcijaństwo 3, vol. 35 nr 13, 29 marca 1992 r.

Umiłowany Maha Czohan, Proces oczyszczania, vol. 35 nr 21, 24 maja 1992 r.

Nada, O miłość w działaniu, vol. 8 nr 30, 25 lipca 1965 r.

Umiłowany Ra Mu, Przetransmutujcie zapisy z Lemurii i upomnijcie się o zwycięstwo Żeńskiego Promienia, vol. 45 nr 13, 31 marca 2002 r.

Saint Germain, Ścieżka Wolności, I, Postanowiłem być wolny!, vol. 18 nr 30, 27 lipca 1975 r.

Saint Germain, Ścieżka Wolności, II, Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, vol. 18 nr 31, 3 sierpnia 1975 r.

Saint Germain, Ścieżka Wolności, III, Kierownictwo Boże na ścieżce twego wyboru, vol. 18 nr 32, 10 sierpnia 1975 r.


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.