Perły

Perły Mądrości

publikowane przez The Summit Lighthouse


vol. 18 nr 30 Saint Germain 27 lipca 1975


ŚCIEŻKA WOLNOŚCI

I

„Postanowiłem być wolny!”


Do wszystkich, którzy zechcą pójść ścieżką wolności!

Hierarchia wzywa. Ze szczytów świata mistrzowie Wielkiego Białego Braterstwa dmą w róg. Od gór odbija się echo wezwania. Hierarchia czeka. Wibracja rozbrzmiewa w dolinach. Niektórzy zatrzymają się, by posłuchać, jak owce na skalistych wzgórzach, podnosząc głowy, wyczekując dźwięku głosu pasterza.

Hierarchia wzywa. Niektórzy słyszący dźwięk zapytają: „Co to jest hierarchia?”. Nie rozumieją łuku istoty, wyższej drogi świadomości, którą zwycięsko przeszli ci, którzy podążyli przed nimi. Znów pytają: „Co to jest hierarchia?”. A hierarchia odpowiada: „JAM JEST KTÓRY JEST”(1). Czego oczekujesz, śmiertelny? Że gwiazdy wyznają swe tajemnice i obnażą się przed tobą? Że galaktyki skupią się tu, gdzie jesteś, ty – centrum własnego systemu światów w światach, by złożyć swą treść u twych stóp?

Czym w istocie jest hierarchia? I kim ty jesteś?

O śmiertelny, słuchaj uważnie, albowiem prawda wieków przemawia przez serce, głowę i rękę. Z ust Boga wypływa Słowo, które jest Logosem, Słowo, które jest formułą stworzenia.

Tak wiele cudów paraduje przed ludzkością, że wszystkie spowszedniały. Cuda nigdy nie służyły udowodnieniu istnienia nieśmiertelnych lub obecności niewidzialnych zastępów anielskich, ani też nie przekonały ludzi o wewnętrznej geometrii ich istoty. Skoro przyjąłeś najcenniejszy ze wszystkich cudów – dar samego życia w komórce, roślinie i człowieku – jak gdyby był on zjawiskiem codziennym, przyjmij obecność hierarchii, będącej wyższym łukiem(2) istoty również jako wydarzenie codzienne. Gdyż istotnie takim jest.

Przychodzę jako hierarcha epoki Wodnika. Od setek tysięcy lat zwano mnie Saint Germain. Ty także znasz moje imię, choć teraz przyszedłeś znów w nowym ciele pokrytym starą świadomością. I jeśli zechcesz przeszukać warstwy tej świadomości, odkryjesz, że to imię jest ci znane, tak jak JAM JEST znany, w jądrze alchemii twej istności.

Hierarchia jest łańcuchem istot wypełniających mikrokosmos i makrokosmos. Istot takich jak ty i ja, które roszczą sobie prawo do tożsamości i które, dzięki zebraniu odwagi, by być, zrealizowały swe miejsce w schemacie rzeczy, istot rozmieszczonych jak gwiazdy na firmamencie jako współrzędne w czasie i przestrzeni oraz w nieskończoności. Członkowie hierarchii są, tak jak ty i ja, istotami obdarzonymi samoświadomością, która jest zwana Bogiem.

Jestem sługą Najwyższego w centralnym słońcu i w centralnym słońcu twej istoty, płomieniem na ołtarzu twego serca. Ja jestem hierarchią i ty jesteś hierarchią. Zobaczmy teraz, co zajmowane przez nas pozycje mogą przynieść Bogu i człowiekowi.

Jestem istotą wniebowstąpioną, ale nie zawsze tak było. Niejednokrotnie w kolejnych swych inkarnacjach chodziłem po ziemi, tak jak ty chodzisz po niej teraz, ograniczony do ram śmiertelnika i tego wymiaru egzystencji. Byłem na Lemurii i na Atlantydzie. Widziałem, jak powstają cywilizacje i jak upadają. Widziałem, jak kształtuje się świadomość rodzaju ludzkiego, który zatacza cykl od złotego wieku do prymitywnej organizacji społecznej. Byłem świadkiem wielu wyborów, także tych złych, które spowodowały, że zmarnowano energię osiągnięć zdobywanych w nauce przez setki tysięcy lat, a nawet zaprzepaszczono poziomy świadomości kosmicznej, na jakie wspięli się wyznawcy najbardziej zaawansowanych religii tych czasów.

Tak, widziałem możliwości wyborów i wybrałem. Dzięki trafnym wyborom mężczyzna i kobieta ustanawiają swą pozycję w hierarchii. Wybierając bycie wolnym we wspaniałej woli Boga, uwolniłem się od owego śmiertelnego koła inkarnacji i uzasadnień egzystencji poza Jedynym. Zdobyłem wolność dzięki temu płomieniowi, dzięki tej kluczowej nucie cyklu Wodnika odnalezionej przez dawnych alchemików, dzięki temu purpurowemu eliksirowi, który rzeczywiście posiadają święci.

Hierarchia jest łańcuchem istot, które również zdobyły wolność. Hierarchia to świadomość wypełniająca kosmos poprzez indywidualizację Boskiego płomienia. Ty jesteś jednostką, lecz czy jesteś indywidualizacją Boskiego płomienia? Dzięki właściwym decyzjom możesz być, ale musisz wiedzieć, co można wybrać, i umieć dokonać słusznego wyboru. My, którzy wybraliśmy właściwie, powracamy na scenę naszego dawnego pobytu uwieńczonego ponownym połączeniem się naszej duszy z Bóstwem. Powracamy w tygiel czasu i przestrzeni do dusz zwlekających w drodze.

Jak słowo Pana natchnęło proroków Izraela, tak niech będzie obecnie wiadomym, że to słowo może natchnąć każdego mężczyznę i kobietę, którzy zechcą słuchać i usłyszą głos Przedwiecznego(3), głos hierarchii, głos braci i sióstr, którzy poszli wcześniej, by nakreślić drogę, wyrysować południki i równoleżniki, oznaczyć niebezpieczeństwa raf koralowych, chcąc poprowadzić statek duszy przez inicjacje wąskich cieśnin i przesmyk dzielący subkontynenty umysłu i emocji oraz przez oceany energii wznoszących się i opadających na poziomy świadomości.

Ty jesteś śmiertelny. Ja jestem nieśmiertelny. Jedyną różnicą między nami jest to, że ja już postanowiłem być wolny, a ty jeszcze musisz dokonać tego wyboru. Mamy ten sam potencjał, te same zasoby, to samo połączenie z Jedynym. Ja użyłem swoich do wykucia Boskiej tożsamości. Ponieważ dawno temu cichy głos wewnętrzny wymówił fiat Alfy i Boga żywego: „Dzieci Jedynego, wykujcie swą Boską tożsamość!”. I w ciszy nocy usłyszałem wołanie, i odpowiedziałem: „Tak, chcę!”. Gdy wymówiłem te słowa, cały kosmos odpowiedział echem: „Chcę!”. Wola bycia wyzwala ogrom potencjału istoty. A kiedy dusza potwierdza, że istnością jej bytu jest Bóg, wtedy wszyscy, którzy podobnie obronili pozycję gwiazdy jaźni na firmamencie bytu, poruszają się w gwiezdnych cyklach, by ratyfikować postanowienie najwyższego Dawcy życia.

Dzieci słońca, żyjecie w epoce otwartych drzwi. O jakie otwarte drzwi chodzi? O otwarte drzwi do wolności i do hierarchii. Tak, one idą w parze. Możesz zapytać: Co jedno ma wspólnego z drugim? Odpowiem ci. Wolność jest nadaniem płaszcza hierarchii, a ten płaszcz jest sumą osiągnięć tych wszystkich, którzy poszli wcześniej, którzy stanęli na wysokości zadania, zdali egzaminy w klasie ziemskiej. Czy sam z siebie możesz być wolny, po prostu pragnąc tego? Alchemia samoprzemiany wymaga więcej niż tylko takiego pragnienia. Wymaga magnetyzacji zasadniczego składnika wolności: płomienia Ducha Świętego.

Mocą prawa kosmicznego wszyscy, którzy są wolni, muszą udzielić odpowiedzi, gdy na świadomości kosmosu odciskasz swe oświadczenie o emancypacji. W tej epoce od hierarchii wymaga się wdrożenia wolności. W skład hierarchii wchodzą wniebowstąpieni mistrzowie, archaniołowie, aniołowie, Elohim, elementale i istoty kosmiczne – wszyscy oni są reprezentantami płomienia Ducha Świętego, którzy realizują wolę Boga dla każdej duszy posyłającej wołanie, słyszącej zew hierarchii i odpowiadającej własnym wołaniem: „Będę wolny! Na Boga, zdobędę wolność w tym życiu!”. Kiedy słyszymy takie wołanie niosące się z dolin ku szczytom, natychmiast przyciągnięci zostajemy do boku tego, który zażądał swego udziału w zasobach Nieskończoności.

Jestem Saint Germain i przyszedłem wezwać twą duszę i płomień twego serca do zwycięstwa ery Wodnika. Ustanowiłem wzorzec inicjacji twej duszy. Przybyłem, by być twym nauczycielem. Albowiem w tej epoce Pan i do mnie skierował słowo, które posłał do proroka Jeremiasza: „Gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę(4)”.

Oto słowa, którymi do was przemawiam. Mam dla was przesłanie. Nastawcie uszu, dzieci jedynego Boga! Owo przesłanie wolności zapowiada możliwość stania się tym, kim wy, jako gwiazdy, mieliście się stać. Będę was wspomagał w realizacji boskiego planu waszego życia. Przyjdę do was i przemówię w głębi waszych serc, i przekażę posłanie słowa żywego przez tę, którą wyznaczyłem na Matkę Płomienia.

Jestem hierarchą epoki, mistrzem siódmego promienia. I w ten czas pojawienia się Pana wysłałem mojego posłańca, Elizabeth Clare Prophet, by pod moim kierownictwem przygotowała drogę na nadejście Pana wewnątrz twej istoty i świadomości. Niech ta Perła Mądrości rozesłana zostanie do wszystkich, którzy usłyszeli wezwanie hierarchii, którzy pytali: „Co to jest hierarchia?” i którzy usłyszą moją odpowiedź: „JAM JEST hierarchią”.

Przyszedłem, by pokazać ci, jak być tym, czym już jesteś, jak opanować czas i przestrzeń; przede wszystkim, jak opanować jaźń i doprowadzić do integracji mniejszego ja z Większym Ja. Jestem mistrzem, ponieważ zdecydowałem się zapanować nad życiem powierzonym mej pieczy. Możesz uczynić podobnie. Traktuj więc nauki Wielkiego Białego Braterstwa wysyłane ci tydzień po tygodniu, rok po roku jako stopniowe rozwijanie płatków miłości twego serca do Nieskończonego. Przekaż Perły Mądrości, dyktowane przez członków hierarchii, wszystkim, którzy zechcą być wolni, wszystkim, którzy zechcą przejść przez otwarte drzwi do Nieskończoności.

Cud słowa mówionego jest nie większy i nie mniejszy niż cuda życia, których świadkiem jesteś codziennie. Nie przyjmuj za rzecz oczywistą ani tego, ani niczego, co jest cennym darem życia w twych rękach. Ponieważ gdy pory roku przeminą i obrócą się cykle życia, ty również dojdziesz do miejsca przejściowego, gdzie dusza twa znajdzie się bez możliwości wyboru na innym planie, w innej świadomości. Przychodzę przed godziną rozrachunku, byś mógł dokonać wolnego wyboru, rozstrzygnąć, komu chcesz służyć(5) dziś i w dniu, gdy ziemia i wszystko na niej usunie ci się spod stóp, wirujący glob stanie się kropką, a ty zostaniesz przypisany do innych wymiarów, zależnie od wyborów, jakich dokonałeś.

Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci(6) – nawet śmierci duszy. Właściwa droga jest tuż-tuż. Czy nie pójdziesz ze mną, skoro objaśniam ci tę drogę, by postawić cię wobec wyborów, których powinieneś dokonać w tej epoce Wodnika?

Jestem na ścieżce wolności. Idź tą ścieżką, a znajdziesz mnie na niej. JAM JEST twym nauczycielem, jeśli zechcesz.


Sain Germain


(1) Wj 3:14

(2) hierarchy (ang.) – hierarchia, higher arch (ang.) – wyższy łuk (Przyp. tł.).

(3) Dn 7:9

(4) Jr 1:7

(5) Joz 24:15

(6) Prz 16:25
Saint Germain, Ścieżka Wolności
Copyright © 1991 Summit University Press
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tytuł oryginału: THE PATH OF FREEDOM by SAINT GERMAIN
published by SUMMIT UNIVERSITY PRESS
Copyright © 1975 Summit University Press. All rights reserved.
ISBN: 83-901021-3-7


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.