Perły

Perły Mądrości

publikowane przez The Summit Lighthouse


vol. 18 nr 31 Saint Germain 3 sierpnia 1975


ŚCIEŻKA WOLNOŚCI

II

„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie”


Pielgrzymi wybierający drogę wolności!

Jakich to wyborów trzeba dokonać? Zaprawdę wyborów między życiem a śmiercią – nie tylko ciała i umysłu, lecz i drogocennego elementu, który Pan daje i Pan zabiera(1). To o życiu i o śmierci duszy mówił, i o wyborach, które potwierdzają jedno bądź drugie. Wszystkie wybory sprowadzają się do tego jednego – być albo nie być. Wszystkie drogi prowadzą do centrum życia, do tronu miłosierdzia i na sąd. Teraz ty bądź sędzią. Teraz ty decyduj. Życie oferuje, życie czeka, życie przywołuje. Tylko ty możesz odpowiedzieć.

W świecie, gdzie jest wiele głosów wrzaskliwie domagających się twej uwagi, wielu nauczycieli obwieszczających drogę i wiele rozrywek mogących zawrócić cię z drogi, ja przychodzę jako nauczyciel epoki – w prawej dłoni mam pochodnię wolności, którą chciałbym włożyć w ogień twego serca, a w lewej miecz, by orędować za wyzwoleniem twej duszy w płomieniu. Są wybory, których należy dokonać; nie najmniejszym z nich jest wybór nauczyciela i nauki. Komu będziesz posłuszny? Gdzie złożysz wiarę, nadzieję i miłość płonące w piersi matki, która cię zrodziła?

Nie popełniaj błędu pokoleń bałwochwalców. Nie zniżaj się, by oddać pokłon jaźni jakiegokolwiek mężczyzny czy kobiety, widzialnych lub niewidzialnych, ale oddawaj pokłon jedynie Bogu. Lecz kim jest Bóg? Oto pojawia się następny wybór: wybrać Pana, wybrać tylko jego, znaleźć tego Pana wewnątrz jako światło Wiekuistego i głos Wiecznej Obecności oświadczającej: „JAM JEST KTÓRY JEST”(2).

Czy mogę polecić ci, byś zatrzymał się i stanął poważnie i szczerze na skale własnej rzeczywistej istoty i Bogu JAM JEST KTÓRY JEST złożył twe życie, energię, całą miłość i dążenie? Wszystkie przyszłe wybory zależą od podjęcia właściwej decyzji w tym momencie poświęcenia twej istoty, życia i świadomości.

Postanów zatem oddawać pokłon jedynemu Bogu, Wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi. I zdaj sobie sprawę z tego, że ten jedyny Bóg rozpalił cały świat swego stworzenia energią Jaźni, że dał każdemu bez wyjątku synowi i córce Boską Monadę, zwaną Obecnością JAM JEST. W ten sposób Umiłowany dał umiłowanemu cząstkę istoty, a ta istota jest twym Prawdziwym Ja, jedynym Bogiem zindywidualizowanym jako JAM JEST KTÓRY JEST. „Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie”(3) – Obecności JAM JEST, centralnemu słońcu twego życia, czy też mniejszym planetom, księżycom i satelitom egzystencji, które odbijają tylko chwałę Jedynego Światła.

Wybrawszy sercem, wybierz teraz również umysłem. Niech racja Logosu potwierdzi zwycięstwo Pana Boga we wnętrzu i na wysokości. Niech dusza potwierdzi twe oddanie. Niech wszystkie narody twej istoty – wszystkie poziomy i podpoziomy świadomości – uznają jedynego prawdziwego Boga. Niech motyw i zamiar płyną do centralnego źródła i niech twe życie skupia się wokół urzeczywistnienia jedynego prawdziwego światła.

Dokonawszy tego wyboru, wprowadzaj go właściwie w życie. Dzień po dniu powracaj do Jedynego w medytacji, w modlitwie, w myśli i uczuciu. Z biegiem czasu kontakt ze Źródłem będzie rodzić i odradzać wewnątrz ciebie rozszerzającą się świadomość rzeczywistego bytu w każdej cząstce życia. I w ten sposób, poprzez kontakt z własnym Prawdziwym Ja, skontaktujesz się z Prawdziwym Ja każdej innej cząstki życia i wtedy będziesz wiedzieć, kto jest rzeczywisty.

Wtedy poznasz, że ja jestem rzeczywisty, że jestem Saint Germain, że powróciłem do tego Jedynego Źródła, które nazywasz swym własnym – które i ja nazywam swym własnym, bo rzeczywiście należy ono do każdego – że powróciłem do gorejącego płomienia(4) w rytuale wniebowstąpienia. I wtedy dowiesz się, że każdy członek hierarchii również utwierdził tożsamość w rytuale wniebowstąpienia. Rozpoznasz swego nauczyciela, a we wniebowstąpionych mistrzach ujrzysz prawdziwych nauczycieli wszystkich cykli oraz odczujesz naszą obecność, a nasza obecność zostanie potwierdzona przez twą jedność z życiem.

Niech będzie wiadomym, że z centralnego słońca twej istoty wyszło światło hierarchii i że twym osobistym hierarchą jest twoje Prawdziwe Ja, które nadało pośrednikowi, w osobie twego Chrystusowego Ja, prawo przekazywania nauk prawdziwych nauczycieli ludzkości. Zaprawdę, twym osobistym guru jest twoje Chrystusowe Ja, do którego i poprzez które przesyłam posłanie cyklu Wodnika. Chrystusowe Ja jest pośrednikiem między planami zewnętrznej świadomości życia w Materii a planami wewnętrznej świadomości życia w Duchu. Chrystusowe Ja jest kapłanem celebrującym na ołtarzu Najwyższego Boga.

Postanów zatem przyjść do ołtarza, który Pan ustanowił, tak jak zastawił stół przed tobą wobec wrogów sprawiedliwości(5). Postanów pozwolić duszy, by została namaszczona świętym olejkiem, na nowo poświęcona kosmicznemu zamiarowi, powtórnie narodzona w płomieniu i, by prócz Chrystusowego Ja i JAM JEST KTÓRY JEST, nie miała innego nauczyciela i nauki prawa.

Niech wszyscy, którzy usiłowaliby stanąć na mej świętej górze, by zabrać duszom ludzkości sposobność właściwego wyboru – zostaną w tym momencie powaleni! Tak mówi Pan. Niech dostawcy fałszywych nauk, którzy stoją na zawadzie Drzewu Życia i Jedynemu Źródłu, zostaną usunięci przez złote światło iluminacji pogłębiające mądrość wieków i rozświetlające kryształową jasność jednorodzonego Syna Bożego!

Wniebowstąpieni mistrzowie nadchodzą zgodnie z planem hierarchii, by dać ludzkości możliwość nawiązania kontaktu i wiedzę o Prawdziwym Ja oraz o jedynym prawdziwym Bogu, zindywidualizowanym w Obecności JAM JEST. Pojawiamy się, ponieważ przeszliśmy drogę Chrystusowego urzeczywistnienia i realizacji Obecności JAM JEST w zwycięstwie wniebowstąpienia. Chcielibyśmy udzielić ci nie tylko wskazania, lecz i impetu naszego zwycięstwa, nie tylko rady, ale i inicjacji za pośrednictwem tej namaszczonej przez Wielkie Białe Braterstwo dla przesłania twym czakrom (ośrodkom światła w czterech niższych ciałach) energii twego Chrystusowego Ja i Obecności JAM JEST.

W każdej epoce Pan posyłał swych emisariuszy, by zainicjować spirale odnowionej samoświadomości. Nasza wysłanniczka jest krzesiwem, które trzymamy w ręku, by rozniecić na nowo krystalizację Boskiego płomienia w tobie. Przekazując słowo żywe w czasie konferencji, błogosławiąc twe czakry ogniskującymi klejnotami, które specjalnie w tym celu przygotowaliśmy, nasza wysłanniczka została wyznaczona na narzędzie większej koncentracji światła hierarchii w ciele Boga na ziemi.

Wielki Boski Przewodnik, mój mentor – nauczyciel nauczycieli, który dawno temu przyszedł na ziemię jako istota kosmiczna, by utworzyć zakon studentów wolności – przekazał mi świętą naukę alchemii i założył Dom Rakoczych, by uwiecznić rytuał, wolność i dyplomację siódmego promienia. Jako Inicjator Cykli, Wielki Boski Przewodnik pracuje z Panem Maitreją, wielkim nauczycielem światła Buddycznego, przy inicjowaniu dusz w Wielkie Białe Braterstwo.

Ujawniamy ci zatem, że masz wybór przyjęcia tych inicjacji wprost od własnej Obecności JAM JEST i Chrystusowego Ja oraz od wniebowstąpionych mistrzów, którzy tworzą duchową hierarchię ocieniającą ziemskie ewolucje w tym wieku. Ukazujemy ci różnorakie możliwości, wliczając w to publikacje The Summit Lighthouse, uzyskania kluczy do inicjacji, a przede wszystkim kontaktu z hierarchią poprzez naszą inkarnowaną wysłanniczkę, Elizabeth Clare Prophet.

Kto opowie historię Słowa Bożego w tej epoce, jeśli nie my? Kto podtrzyma chwałę sztandaru Matki Świata, jeśli nie my? Kto obwieści imię Maitrei lub wysłannika Maitrei, jeśli my nie przyjdziemy do ciebie zarówno osobiście, jak i w osobie naszej wysłanniczki?

Te Perły Mądrości drukują wyznawcy oddani wolności w naszej siedzibie w Colorado Springs. Mistrz z Darjeeling, El Morya, dopilnował bowiem, by Wielkie Białe Braterstwo nie pozostało bez zewnętrznej reprezentacji i zewnętrznej organizacji w tym wieku wieków. Potrzeba było wiele przygotowań, ofiar i dyscypliny, by w tej godzinie twej gotowości słowo, kontakt i wezwanie hierarchii mogło spłynąć na ciebie w postaci słowa drukowanego i pomóc ci w nawiązaniu kontaktu z wewnętrznym słowem prawdy, niewypowiedzianym, a jednak jasno określonym jako wewnętrzne prawo twej istoty.

Jako głos epoki mówię wprost do twego serca: Rozważ możliwości wyborów i wybierz właściwie. Masz prawo znać prawdę, zważyć ją i rozpatrzyć wszystkie aspekty nauki. A zanim zaprzeczysz cudowi istnienia proroków w tej epoce, zważ, czy chcesz zaprzeczyć prawdzie twej własnej istoty. Bo jeśli zaprzeczysz, że Duch Pana może zstąpić na jego emisariuszy, to odpowiedz mi, proszę, jeśli chcesz, czy nie musiałbyś wtedy również odmówić Duchowi Pańskiemu mocy zstąpienia na twą istotę?

Gdy ważą się losy życia i śmierci – nie tylko dusz ludzkości, ale i całej ewolucji planetarnej – trudno przecenić doniosłość właściwych wyborów. Na nieszczęście, dziś i w tej epoce ludzie nie podejmują w ogóle jakichkolwiek wyborów, ale pozwalają sobą miotać po drodze życia jak bezwolne dmuchawce.

Proponuję, byś przyszedł, byś badał duchy(6), byś zmierzył wibrację, byś zbadał szczerość i realność wniebowstąpionych mistrzów i ich posłańców. Niech będą zważeni na wadze serca, gdyż wytrzymają próbę. Przyjdź zatem na naszą następną konferencję. Bądź tam, by widzieć, słyszeć i poznać prawdę, która cię wyzwoli.

Każda bez wyjątku konferencja, sponsorowana przez Radę Darjeeling Wielkiego Białego Braterstwa i zwoływana pod przewodnictwem naszej wysłanniczki, stanowi sposobność do indywidualnej inicjacji. Wzywam cię, byś był tam, gdzie w mocy słowa mówionego wyzwalane jest światło wieków. Ośmiel się przyjść! Ponieważ wiem, że kiedy raz przyjdziesz na miejsce, które Pan przygotował dla wtajemniczenia twej duszy w kosmiczne realia, nawet gdybyś miał świadomość płomyka świeczki, nie zaprzeczysz rzeczywistości łańcucha hierarchii i odkryjesz swe miejsce jako ogniwo w tym łańcuchu.

Albowiem tobie również pisane jest być narzędziem Pana, przyjąć naukę i przekazać ją tym, których Pan wybrał, by znaleźli się z tobą w wyznaczonej komórce świadomości. Tak, twym przeznaczeniem jest – jeśli podejmiesz właściwe decyzje – stać się elektrodą kosmicznego światła, energii i miłości, tak aby błyskawica, która zabłyśnie na wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie(7), mogła być ugruntowana na planecie Terra poprzez Syna Bożego pojawiającego się we wnętrzu twego serca.

Jestem hierarchą epoki otwartych drzwi. Stoję na drodze. Jestem twą sposobnością bycia wolnym. Niech próba twej duszy będzie próbą Ducha Pańskiego i zjednoczonego Ducha Wielkiego Białego Braterstwa. Albowiem, jeśli zawołasz, będziemy zmuszeni udzielić odpowiedzi. To jest prawo, to jest hierarchia. Przyłącz się do nas, jeśli chcesz.


Sain Germain


(1) Hi 1:21

(2) Wj 3:14

(3) Joz 24:15

(4) Ez 21:3

(5) Ps 23:5

(6) 1 J 4:1

(7) Mt 24:27
Saint Germain, Ścieżka Wolności
Copyright © 1991 Summit University Press
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tytuł oryginału: THE PATH OF FREEDOM by SAINT GERMAIN
published by SUMMIT UNIVERSITY PRESS
Copyright © 1975 Summit University Press. All rights reserved.
ISBN: 83-901021-3-7


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.