Perły

Perły Mądrości

publikowane przez The Summit Lighthouse


vol. 45 nr 13 Umiłowany Ra Mu 31 marca 2002


Przetransmutujcie zapisy z Lemurii i upomnijcie się o zwycięstwo Żeńskiego Promienia

Nadanie fioletowego płomienia od Ra Mu i kapłanów Świętego Ognia


Z morskiej głębiny przychodzę ja, Ra Mu. Zstępuję tu dla oczyszczenia zapisów Lemurii. To oczyszczenie zapisów pod Pacyfikiem jest konieczne teraz dla utrzymania w równowadze wybrzeży, a także dla zrównoważenia układów planetarnych.

Dlatego jesteśmy wdzięczni za zebranie się z wami, duszami światła, duszami Lemurii. Obecnie nasza misja to wezwać was do serca żywego płomienia – fioletowego płomienia Ducha Świętego i Saint Germaina. Wzywamy was, umiłowani, byście użyli dynamicznych dekretów, aby fioletowe światło mogło zstąpić na samo dno mórz i oczyścić zapisy kontynentu, oczyścić te zapisy pod wodą – i nad wodą sprzed zatonięcia Lemurii.

Wielu z was tu zebranych na tym wybrzeżu było obecnych w czasach Lemurii. Znaliście jej historię, znaliście jej góry. Także widzieliście wojenne działania bogów.(1) Widzieliście zatonięcie Lemurii. Tak oto jesteście jeszcze na lądzie Lemurii i tak wróciliście do tego miejsca dla znalezienia rozwiązania. To rozwiązanie jest rozwiązaniem boskiej miłości, które zaprawdę musi objąć 360 stopni zegara.

Niech moc Boga, Elohim, oczyści zatem wszystkich tych, którzy muszą zostać oczyszczeni, by móc pójść dalej. Jest to oczyszczenie świętego ognia Boskiej Matki. Jest to podniesienie jej świętego ognia, byście w tym życiu mogli poznać Boską władzę, byście na pewno mogli poczuć wzmocnienie, które przychodzi z góry, które przychodzi od aniołów, które przychodzi od waszego własnego Świętego Chrystusowego Ja.

Pospieszcie się z dekretami Fioletowego Płomienia dla transmutacji świata

Mówię zatem do was, synowie i córki Lemurii i planety Ziemia. Opowiadam się za tym, byście się pospieszyli z dekretami fioletowego płomienia dla transmutacji świata. Każdy wypowiadany przez was dekret fioletowego płomienia przyczynia się do stabilizacji nie tylko tego wybrzeża, ale i całego globu. Gdybyście, umiłowani, mogli ujrzeć przyszłość, to nie wahalibyście się poświęcać wielu godzin dziennie na dekretowanie, by fioletowy płomień pochłonął zapisy wytworzone przez tych, którzy żyli na Lemurii, tych, którzy służyli arcykapłanom i tych, którzy mordowali ówczesnych kapłanów i kapłanki.

Wiedzcie zatem, umiłowani, że Władcy Karmy pozostawili wam wielką sposobność naprawienia krzywd z dawnych cywilizacji. Lecz Władcy Karmy nie są jednak skłonni, by przyznać nadzwyczajne ulgi na rzecz was i ludzi na planecie, albowiem jest to czas, kiedy wszystkie dusze światłości muszą skrzyknąć się dla transmutacji świata. A ci, którzy znają klucz do wielkiego serca alchemika Saint Germaina, muszą działać i czuwać z nim codziennie, nieustannie. Zależnie od tego, ile włożycie w swoje dynamiczne dekrety, takie będzie mogło nastąpić złagodzenie zmian na świecie.

Nie przeoczcie tego, umiłowani, bo to są dni i godziny, kiedy możecie wyzwolić swoją duszę. To także dni i chwile, kiedy macie dostęp do zapisów własnego potoku życia i to bardzo, bardzo, bardzo dawnych zapisów.

Pojmijcie teraz, że zmiana na planecie musi zajść. Zmiana musi się dokonać! Niech ona będzie na lepsze, niech ona będzie dla zwycięstwa. Niech nastąpi, umiłowani, ponieważ wasze serca postanowiły utrzymywać równowagę dla zjednoczonego Ducha Wielkiego Białego Braterstwa. Zatem radzę wam, byście zharmonizowali się ze swoim Świętym Chrystusowym Ja, byście dokonali tego zharmonizowania i zrozumieli, że kiedy stajecie się filarami na ziemi, dajecie stabilizację wielu milionom dusz.

Niech Fioletowy Płomień będzie internalizacją Boskiego Płomienia w was – Rozpuśćcie wieści!

Obyście wszyscy poszli siać fioletowy płomień i zbierać fioletowy płomień. Oby zatem w waszych miastach, w tym kraju, na półkulach i w całym świecie nastąpiła taka pożoga fioletowego płomienia, by złagodzić to, co mogłoby się stać z Ziemią, gdyby równoważenie przez ludzi wielu tysięcy lat ich karmy zakończyło się niepowodzeniem.

To przecież jest sposobność do wniebowstąpienia. Niech wszyscy z was, którzy słyszeli o wniebowstąpionych mistrzach i ich naukach i o wysłanniczce, pójdą dziś naprzód i rozpuszczą te wieści, niech uczą ludzi, jak się modlić. Posiadane przez was książeczki o aniołach(2) są po to, by ludzie mogli natychmiast zacząć dekretować i nabrać w tym rozpędu, ponieważ wy będziecie ich mentorami.

Tak, umiłowani, liczymy na jasną stronę zwycięstwa. Musimy jednak też zająć się kolejnymi warstwami ciemności, które pojawiają się na Ziemi od wieków. Czas tego podliczenia też już nadszedł. Dlatego powiadamy: zwróćcie się do Ducha Świętego. Zwróćcie się do Ducha Świętego, Saint Germaina i fioletowego płomienia i codziennie się na tym skupiajcie.

Niech fioletowy płomień będzie jak manna z nieba. Niech fioletowy płomień będzie internalizacją Boskiego płomienia w was. Obyście uświadomili sobie, jak wiele możecie zrobić dla Saint Germaina i jakimi względami może on was obdarzyć w zamian, pomnażając fioletowy płomień i wyrażając swoją wdzięczność wobec waszego serca.

Saint Germain kiedyś powiedział: „Dajcie mi trzy lata, a stanę przed Władcami Karmy i będę orędować u nich za przyspieszeniem waszej ścieżki w tym życiu”.(3) Co za sposobność, umiłowani! Przyjmijcie ją i skorzystajcie z tego, gdyż potrzebujecie pędu tak wielkiego światła.

To jest sposobność uzyskania wniebowstąpienia – Zajmijcie platformę Saint Germaina!

Każdy z was ma światło w sobie. Teraz spójrzcie do swojego wnętrza i wiedzcie, że Bóg przebywa w waszej istocie i że w każdej z czterech ćwiartek czterech niższych ciał macie sposobność przejawienia świadomości Chrystusowej. Oby tak z wami było, umiłowani. Albowiem my, którzy pochodzimy z wnętrza Lemurii, przychodzimy powiedzieć wam, że to otwarte drzwi, byście w służbie Wielkiego Białego Braterstwa uzyskali swoje zwycięstwo i wniebowstąpienie.

Nalegamy zatem, by każdy z was zainteresował się tym forum. To podium Saint Germaina. To jego platforma dla uzyskania zwycięstwa, pokoju, oświecenia świata i poradzenia sobie nawet z wojną atomową.

Oby planeta przetrwała, umiłowani, i obyście wy przetrwali wraz z nią. A gdyby nastąpił krańcowy kataklizm, to wiedzcie, że jeśli do tego czasu mielibyście zrównoważone 51 procent swej karmy, to również możecie ukończyć szkołę ziemską, tak by już tu nie wracać. Jeśli jeszcze nie macie tych 51 procent, to zachęcam, byście się o to postarali, byście przyspieszyli ten przejaw. Bowiem, umiłowani, w tym momencie na Ziemi możliwe jest wszystko.

Przetransmutujcie zapisy zamordowania Boskiej Matki, by kobiety mogły wznieść się i zająć należną im pozycję

W tej godzinie prosimy was, byście wołali i mówili dekrety fioletowego płomienia dla transmutacji zapisów zamordowania Boskiej Matki na Lemurii.(4) To głęboki zapis, który musi być oczyszczony, zanim zobaczycie, jak kobiety wznoszą się, by zająć należną im pozycję w pełni swego Chrystusostwa i swojej kobiecości. W ten sposób zapisy z Lemurii powstrzymują rzesze dusz, które nie mogą się ruszyć, ponieważ zapisy z Lemurii nie zostały przetransmutowane.

Dlatego fioletowy płomień trzeba wstrzyknąć w kraje wokół Pacyfiku, tam fioletowy płomień musi dotrzeć do samego dna mórz i usunąć te zapisy. Po usunięciu tych zapisów, umiłowani, nastąpi transformacja w społeczeństwie, gdy dawne wielkie kapłanki ponownie ujawnią się, wcielą i działać będą z osobami o żeńskim promieniu, by wprowadzić równowagę pierwiastka męskiego i żeńskiego i odeprzeć te upadłe anioły, które występowały przeciwko Niewieście i jej potomstwu w ciągu długich, długich, długich wieków ich nieobecności.

Więc, umiłowani, zastanówcie się nad ciężarem, który rzeczywiście przygniata tę cywilizację. Spróbujcie się nim zająć, umiłowani! My zawołaliśmy, wy odpowiedzieliście. Władcy Karmy przemawiają do was i powiadają: Przyłóżcie się do wołań fioletowego płomienia i wołajcie o złagodzenie karmy na Ziemi. Albowiem Ziemia jest na rozdrożu, umiłowani, i macie szczęście, że możecie odegrać swoją rolę w tym momencie historii i przystąpić do całkowitego i zupełnego przegrupowania Boskiej Matki oraz kapłanów i kapłanek, którzy są uszlachetnieni i którzy nigdy nie porzucili krynicy honoru i płomienia kosmicznego honoru.

Niech wszyscy, którzy mają [to powołanie] w swoich sercach, wcieleni jako mężczyzna czy kobieta, rozpoznają, że boski kochanek waszej duszy żyje w was i że sama Matka żyje w was. I że ta Matka jest żywą obecnością, dzięki której drogocenna substancja jej światła może raz jeszcze zaświecić na planecie.

Nowe nadanie Fioletowego Płomienia – Skorzystajcie z tego i upomnijcie się o swoje Zwycięstwo!

Ja, Ra Mu, mówię do was o tym samym w imieniu Boga i Bogini Meru z Ameryki Południowej. Uświadomcie sobie zatem, umiłowani, że zmiany na Ziemi mogą nastąpić, ale można je powstrzymać przez codzienne stosowanie fioletowego płomienia. Jeśli wydaje się wam, umiłowani, że się powtarzam, to, cóż, muszę, ponieważ to jest najpilniejsza sprawa na planecie Ziemia. To wzniesienie świętego ognia Boskiej Matki z czakry u podstawy kręgosłupa do czakry korony i jest to wzniesienie całego niewieściego rodu.

Dlatego niech przyjdą dzieci i niech wychowują je matki, które w pełni zintegrowały się z żeńskim promieniem i które są godne nazywania się kapłanami i kapłankami świętego ognia. Niech zatem wszyscy, którzy służyli tym kontynentom, wiedzą, że nadeszła godzina zwycięstwa – i to wy musicie to zwycięstwo odnieść.

Ja, Ra Mu, oraz kapłani świętego ognia z Lemurii pozdrawiamy was. I obiecujemy pomnożyć dziesięciokrotnie każdą porcję dekretów fioletowego płomienia przez was mówioną. Skorzystajcie z tego i złóżcie owoce fioletowego płomienia na ołtarzu waszych serc, waszych umysłów i waszych dusz.

Jestem Ra Mu, orędownik żeńskiego promienia umieszczonego zarówno w mężczyźnie, jak i w kobiecie. Obyście odnieśli zwycięstwo, umiłowani. Zasługujecie na nie. Teraz się o nie upomnijcie!

Poszybuję do słońca i znów powrócę, by być tu nazajutrz. Albowiem ja jestem tutaj i chciałbym znów do was przemówić, dając wam głębsze zrozumienie na temat zobowiązań, które przyjęliście i zobowiązań, z których się nie wywiązaliście.

Pieczętuję was w sercach wniebowstąpionych mistrzyń. Obyście poznali swoje ciała przyczynowe i poszerzyli je jeszcze dla zwycięstwa epoki Wodnika. Kłaniam się światłu w was i pieczętuję was w sercu Mu.
„The Summit Lighthouse oblewa cały świat swym blaskiem, który przejawia się jako Perły Mądrości".

Niniejsze dyktando Ra Mu zostało wygłoszone przez Wysłanniczkę Wielkiego Białego Braterstwa, Elizabeth Clare Prophet, w sobotę, 12 kwietnia 1997 r. w czasie weekendowego seminarium Everyday Spirituality w hotelu Wyndham Emerald Plaza w San Diego, Kalifornia, w dniach 12-13 kwietnia. W przypisach poniżej PoW oznacza Pearls of Wisdom.

(1) Wojenne działania bogów. W dyktandzie wygłoszonym 18 października 1987 r. Elohim Pokoju powiedział: „Pamiętam dobrze i maluję przed wami akaśne zapisy z czasów sprzed zatonięcia Lemurii, kiedy bogowie prowadzili wojny sprzeniewierzające święty ogień. A przez „bogów” rozumiem tych upadłych aniołów, którzy dobrowolnie ucieleśnili fałszywą ścieżkę ciemności i śmierci. W ten sposób fałszywe kapłaństwo i zdrajcy żywego światła Boskiej Matki przez swoje sprzeniewierzenie światła, energii i świadomości Boga dokonali spustoszenia, które spowodowało zatonięcie kontynentów. I z dawnych złotych wieków zostało tyle, ile widzimy w obecnym stanie ludzkości”. Zob. PoW 1987 vol. 30, no. 64, p. 541.

(2) Każdy uczestnik tego weekendowego seminarium otrzymał broszurę Angels, książeczkę wysławiającą siedmiu archaniołów i siedem promieni, która zawiera słowa dekretów, mantr, pieśni i bhadżanów. Do zakupienia za pośrednictwem Summit University Press, http://store.summitlighthouse.org.

(3) „Dajcie mi trzy lata...”. Zob.: „Dedicate This One Life to Me and I Will Plead for Your Ascension Before the Lords of Karma”, PoW 1996, vol. 39, no. 28, p. 155. Zob. też: Saint Germain, „Give Me Three Years”, PoW 1998, vol. 41, no. 27, pp. 142-43; El Morya „I Need You!” PoW 1996, vol. 39, no. 36, p. 198; Archangel Zadkiel and Holy Amethyst, „Three-Year Dispensation of Violet Flame” PoW 1998,vol. 41, no. 26.

(4) Zamordowanie Boskiej Matki na Lemurii. Chodzi o zamordowanie najwyższej w tamtej erze reprezentantki Boskiej Matki na Lemurii. W złotych wiekach występujących na tamtym kontynencie wielu adeptów i wyznawców także ucieleśniało płomień Boskiej Matki i tym samym rozwijało kulturę, która odzwierciedlała ten płomień Matki. Zob. sekcję „Promienne Słowo” Wniebowstąpionej Mistrzyni Clary Louise w niniejszej Perle.

Copyright © 2002 Church Universal and Triumphant. Wszelkie prawa zastrzeżone.Po informacje pisz do: The Summit Lighthouse, PO Box 5000, Corwin Springs, MT 59030-5000. Tel. w USA: (406) 848-9500. Strona internetowa: http://www.tsl.org. Drukowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pearls of Wisdom, Church Universal and Triumphant oraz The Summit Lighthouse są zarejestrowanymi znakami handlowymi Kościoła Uniwersalnego i Triumfującego. Wszelkie prawa co do ich użycia są zastrzeżone. Wydane przez The Summit Lighthouse. Pearls of Wisdom rozsyłane są co tydzień (w USA zwykłym listem) za minimalny dar serca 45 $ za rok.PROMIENNE SŁOWO

„Centralna Świątynia dawnej Lemurii”

Urywek z Pearls of Wisdom z dnia 28 czerwca 1991 r. (vol. 34, no. 30). Wniebowstąpiona Mistrzyni Clara Louise:

W dawnych dniach Lemurii ja także służyłam jako kapłanka przy ołtarzu Boskiej Matki. Byłam w centralnej świątyni Mu, gdzie w każdej godzinie zgodnie z nadaniem celebrowaliśmy przeszywający promień rubinowego światła powleczony białym ogniem.

To była potężna kolumna płomienia, umiłowani. To był trwały płomień Boskiej Matki, dzięki czemu zasilał on cały kontynent z jego złotymi wiekami oraz świątynie na zewnętrznych krańcach Mu, również dedykowane płomieniowi Matki, zamieszkałe przez wielu adeptów i wielbicieli tego ognia.

Płomień Matki pozwalał na uzyskanie wszelkiego mistrzostwa w fizycznej oktawie. Dzięki niemu w ciągu kolejnych złotych wieków wielu wstąpiło do nieba, kiedy nie odeszło od czystości i doskonałości Boga.

Zdarzyło się w bardziej współczesnych czasach, że upadli aniołowie najechali na planetę Ziemia. Niektórzy z nich się wcielili i zaczęli uczyć ludzi sprzeniewierzania płomienia Matki, po czym zaaranżowali opozycyjne siły, by zaangażować ludzi w wojny światów i wojny w obronie supremacji rywalizujących ze sobą bogów świata cieni.

W ten sposób sprzeniewierzenie płomienia Matki spowodowało horrendalne i niszczycielskie skutki, łącznie z użyciem broni jądrowej. I nastąpiło zbezczeszczenie ołtarzy, a w końcu sprzeniewierzenie tego światła doprowadziło do zaplanowanego przez upadłego Archanioła Lucyfera zamordowania najwyższej reprezentantki Boskiej Matki w tamtej erze i w konsekwencji do zatonięcia kontynentu...

Wy sami, umiłowani, w jakimś momencie doświadczaliście takiej kombinacji sił światła i ciemności. Dlatego proponuję zabrać was teraz do sal z zapisami [, gdzie zapisano] to, co wydarzyło się w Ojczyźnie, abyście mogli przejrzeć swoje własne doświadczenia i zapoznać się z historią, która opowiada o tradycji sił zła stosowania różnych sztuczek i spisków w tym czy innym stuleciu, w tym czy innym millenium. [Mamy zamiar sprawić,] żebyście byli zdolni przenieść do swego zewnętrznego umysłu wiedzę o tych zapisach i o tym, co można zrobić, co musi być zrobione w tej godzinie.

Przychodzę teraz ze srogością Wielkiej Matki Kali. A ta srogość jest intensywnością białego ognia, którą kieruję na uczniów wniebowstąpionych mistrzów na całym świecie, abyście mogli poznać tnące ostrze płomienia i jego chirurgiczną zdolność odcięcia tej ciemności, tej gęstości, by wypełnić was i rozpalić i doprowadzić do stanu żarliwości serca, żarliwości umysłu, żarliwości pragnień, tak by przejawić wir płomienia i rozpalić na nowo wiele dusz dla Matki Marii, dla Saint Germaina...

Wytrwajcie, umiłowani, bowiem wasza wytrzymałość z pewnością doczeka się korony wiecznego życia i wasza wytrzymałość z pewnością ujrzy zstąpienie sądu w wielu sprawach, gdy będziecie strzec płomienia i nie pozwolicie, by osłabł...

Nie bądźcie zmęczeni, ale się radujcie! Zmniejszcie karmiczny ciężar przez mniej paplania a więcej fioletowego ognia...

W słodkim wspomnieniu naszej jedności w dawnej Lemurii, w tym wieku i przyszłych światach, zaiste jestem z wami zawsze.Warunki korzystania
Copyright © for the Polish edition by Church Universal and Triumphant, Inc., 2017.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tytuł oryginału: Transmute the Records of Lemuria and Claim the Victory of the Feminine Ray.
Copyright © 2014 Church Universal and Triumphant. All rights reserved.
Pearls of Wisdom® (Perły Mądrości) i ich winieta, Keepers of the Flame® (Strażnicy Płomienia),
The Summit Lighthouse® (Latarnia na Szczycie) i jej logo oraz Church Universal and Triumphant
(Kościół Uniwersalny i Triumfujący)
są znakami handlowymi zarejestrowanymi w amerykańskim urzędzie patentowym i w innych krajach. Wszelkie prawa co do ich używania są zastrzeżone.
Opublikowane na stronie internetowej http://fiolet.org.pl

Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.