Prawda

Pallas Atena
sponsor rewolucji wyższej świadomości
w Erze Wodnika


Szermierzom prawdy


Nie czyńcie prawdy groźną i złowrogą
Ani jej strójcie w hełmy i pancerze,
Niech nie przeraża jej postać nikogo,
Niech na się płaszcza krwawego nie bierze,
Niech objawionej nie lęka się rzesza
Jak schodzącego z Synai Mojżesza.

Ale ukażcie prawdę w takim blasku,
By zakochały się w niej wszystkie serca,
By wśród grzmiącego wiernych sług oklasku
Wzruszył się czule nawet jej morderca,
By przed ofiarą kat, uczuwszy trwogę,
Miecz rzucił, szepcząc: „Zbyt piękna… Nie mogę!”


Życie śmiercią, śmierć życiem…

Tacy są dopiero
Naprawdę żywi – naucza Cycero –
Co się już z więzów wydostali ciała;
To zaś, co życiem ludzka myśl nazwała,
Jest właśnie śmiercią.
Ból w tej mowie głuchy –
Ale zarazem: jak wiele otuchy!

Wiktor Gomulicki

Oto wyjaśnienie początków kłamstwa komunistycznej filozofii w mistycznej szkole Pana Maitrei, w Raju, gdzie bliźniacze płomienie Adama i Ewy (oraz wiele innych par bliźniaczych płomieni) ewoluowały i rozwijały się duchowo w celu osiągnięcia wniebowstąpienia pod egidą ich Guru – Pana Maitrei.

Szatan skusił Ewę, aby zerwała jabłko, które symbolizuje energię Ojca, Syna i Ducha Świętego – potęgę, mądrość i miłość Boga – i aby użyć tych energii do kontynuowania egoistycznej egzystencji poświęconej nie Bogu, lecz opartej na materialnych osiągnięciach („jeśli zjesz to jabłko, będziesz bogata i osiągniesz wszystko to, co twój ludzki, a nie boski, umysł zapragnie”)…

Poprzez krytyczne oczy węża „kobieta zobaczyła, że owoce tego drzewa były dobre do jedzenia”.

Była to pokusa niebieskiego płomienia potęgi, Pierwszej Osoby Trójcy – Ojca. Kusiciel pokazał kobiecie, że ta energia Ojca może zostać zanieczyszczona i nadużyta; powiedział jej, że pozwoli jej to uzyskać wszelkie ekonomiczne cele i osiągnięcia świata, aby zdobyć bogactwo i wszystko to, co jest potrzebne do zaspokojenia potrzeb fizycznego człowieka…

Po drugie, poprzez oczy węża Ewa zobaczyła, że „było ono miłe dla oka” – dumy oka w zaspakajaniu uczuć, emocji, w zaspakajaniu potrzeb tych ziemskich uczuć…

Była to pokusa nadużycia światła Ducha Świętego Trójcy we wszelkiego rodzaju społecznych wymianach energii opartych na ludzkim, a nie boskim, przywiązaniu jednostki… Walka o tzw. „prawa” i „wolność” kobiety do przerywania ciąży jest przykładem takiego pojmowania społecznego ruchu.

I na koniec, Ewa zobaczyła, że „drzewo to było źródłem i sposobem uczynienia jej mądrą”.

A zatem była to pokusa zastąpienia umysłu Chrystusa przez umysł cielesny, aby użyć płomienia Syna (Drugiej Osoby Trójcy) do osiągnięcia kontroli politycznej nad ruchami świata; potrzeba użycia umysłu Chrystusa, by zaspokoić osobistą ambicję, zdobyć osiągnięcia, siły manipulacji, potęgę i przewagę nad innymi przez cielesny umysł…

Wynajdywanie i wymyślanie ludzkich rozwiązań na ludzkie problemy w oparciu o te trzy pokusy nadal nie jest uważane za brak posłuszeństwa Chrystusowi, ani też za upadek świadomości z poziomu Chrystusowego do cielesnego.

Nadal sądzimy i uważamy, że w wyniku ludzkiego rozumowania i procesów ludzkiej logiki będziemy w stanie osiągnąć doskonałą prawdę.

Zatem to kardynalne kłamstwo jest podstawą do odrzucenia i zburzenia systemów rządowych i ekonomicznych, religii, nauki i kultury, które narzucone zostały ludzkości w obecnych czasach; przede wszystkim odrzucenie światowego Komunizmu staje się pierwszym krokiem do możliwości zwycięstwa naszej planety w obecnym wieku, gdy powraca karma milionów lat…

Pamiętajmy – z Bogiem wszystko jest możliwe, a fioletowy płomień jest do naszej dyspozycji…


Więcej informacji: Elizabeth Clare Prophet, Religijna Filozofia Karola Marksa/Ekonomiczna Filozofia Jezusa Chrystusa, 4-kasetowy album, A7896

Elohim Cyclopea
3 stycznia, 1982
 
Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Przekład oryginału:
Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.