Strach
 


Transmutacja strachu

„Może się to wydawać dziwne, ale większość negatywnych objawów wywodzi się z lęku, nie wyłączając wstrętnego grzechu masochizmu. Ponieważ wszyscy na świecie są tego samego zdania względem faktu, że ludzkość pragnie szczęścia i że ma ona prawo dążyć do szczęścia, pytamy zatem: czy nie byłoby mądrym, aby ludzie z wszelkich klas społecznych zabrali się za uleczenie tego stanu, który sami spowodowali, poprzez bezowocne lęki?

Przyznajemy, że istnieją słuszne troski i że mężczyźni i kobiety powinni powziąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swej przyszłości oraz przygotować się na wszelkie ewentualności, których zaistnienie są w stanie przewidzieć. Ale nie jest potrzebne, aby byli oni pełni lęku względem życia w ogóle – a nawet życia jako takiego – do tego stopnia, że ich lęki powodują brak zrównoważenia w ich myśleniu, emocjach, a nawet w ich całej psychice.

Lęk jest wielkim wypaczeniem życia. Spacza on perspektywę bez stwarzania żadnych widocznych korzyści. Lęk jest przyczyną ludzkiej tendencji do gromadzenia dóbr tego świata. Jak zapamiętałe wiewiórki, ludzie gromadzą stosy swoich zimowych zapasów orzechów. Akumulują oni o wiele więcej niż im potrzeba i pozbawiają się szczęścia przez swe nieuzasadnione troski i swe niepotrzebne i czasochłonne przygotowania na każdą ewentualność”.

„…Zadaj sobie to pytanie: czy jest mądre, aby zanieczyszczać Boskie Jestestwo przez natrętność samowoli i braku opanowania? Zapytaj siebie: czy doprawdy dałeś Ojcu szansę czy też twój zapał usiłowania zjednoczenia z Bogiem waha się i nie jest stały; raz jest, a drugim raz go brak?”.

Saint Germain

 

Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.