Wielkie Białe Braterstwo
w historii, kulturze i duchu
narodu polskiego ®
Saint Germain
Mistrz Ery Wodnika

"... zapalam oto ogień w twym bycie. Bądź tym płomieniem,
małym lub dużym, niech rośnie on..." – Saint Germain

"Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku". – Dau De Dzing


"... do tych, którzy poruszają się lotem wiatrów cyklu Wodnika. Do tych, którzy chcą być częścią nowej dyspensy, lecz nie znają drogi, która ich doń doprowadzi, mówię: Istnieje ścieżka".

"Ci, którzy dostrzegają rozpad starego porządku, poszukują nowego. Ścieżka uczniostwa jest sposobem przejścia od jednego do drugiego. Dla tych, którzy chcą przybyć na stację nowego cyklu, posiadamy odpowiedzi i formułę. A nie ma drogi odwrotu. W tych, w których samolubstwo nie zbrukało wizji nowego dnia, istnieje gorejące pragnienie, by być wolnymi oraz by udostępnić tę wolność wszystkim".

"... Bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem czy żydem, muzułmaninem czy buddystą Zen lub nie jesteś żadnym z nich, wiedz – o poszukiwaczu wyższej rzeczywistości – że gdziekolwiek jesteś, możesz kroczyć ścieżką wniebowstąpienia. Ale to ty sam musisz podjąć pierwszy krok. Moją odpowiedzialnością jest kierować i strzec cię – twą jest postępować za mną.

Używając pełni możliwości twego umysłu, serca i duszy, nakreślasz mapę kursu swego życia. Jeśli gorąco tego pragniesz, współrzędne hierarchii i inicjacji przez tę hierarchię mogą zostać naniesione na twą mapę. Jeśli nie życzysz sobie inicjacji, jeśli nie ma w tobie pragnienia i tęsknoty, by zastąpić starego człowieka nowym, jeśli nie ma w tobie dążenia do wolności – niestety nie jesteś w stanie przyciągnąć cząsteczek naszego poziomu tempa na ścieżce, ani też nie przyciągniesz Umysłu Wielkiego Inicjatora, który zapewnia nie tylko testowanie i próby, ale też sposób i umiejętności wyjścia zwycięsko z tych prób i testów".

El Morya


"Dostrzegam potrzeby tych, którzy są zdyscyplinowani. A także dostrzegam daremność narzucania dyscypliny tym, którzy jej nie chcą. Jedynie miłość jest zdolna przyciągnąć z wnętrza twego bytu elementy wymagane do twego wniebowstąpienia. Nie możesz kochać więcej siebie, niż Boga.

"Nie ma potrzeby komplikować Boskie prawo. Kosmiczne prawo jest miłością w czynie. Kosmiczna miłość jest prawem w czynie. Kosmiczna miłość i prawo są twą wiarą, twą nadzieją, twą radością.

"Spiesz ku stopniu i nagrodzie wysokiego celu – ku wezwaniu prawa twego wewnętrznego JA. A wiedz, że jeśli zechcesz szybko osiągnąć szczyt, będę tam, by cię zmuszać do parcia naprzód. Jestem tam z mieczem ognia wniebowstąpienia."

Serapis Bey


"Natura i Bóg natury konspirują, aby stworzyć wszechświaty bez końca, wielki codzienny magnetyzm, uniwersalne wzbogacenie, które jak mężczyzna i kobieta, jak pozytyw i negatyw, jako Duch i Materia są zaplanowane po to, aby stworzyć cud życia. Jego świetlane i niewysłowione piękno może być wszędzie, ale dla niektórych jest to zbyt oszałamiającym zjawiskiem, od którego stronią. Dla innych jest to uniwersalny hymn celu.

Lecz dla tych z nas, którzy niczego innego więcej nie pragną, niż prowadzenie ludzkości słowem i czynem, jest to okazja odwiecznego Buddy, rozkwitający pąk kwiatu radosnej rzeczywistości, której woń jest wszędzie. Przenika ona jakość życia, usuwa ona odory ciemności; obejmuje ona wszystko. Odkrywa ona znaczenie i cel miłości, która odradza się w samopoświęceniu. Cóż więcej mogę powiedzieć, gdy stoimy na progu?

Mówię zatem – zapalam oto ogień w twym bycie. Bądź tym płomieniem, małym lub dużym, niech rośnie on i pomoże ci stworzyć dla ciebie i dla Wielkiego Alchemika, życie pełne zainteresowania w opanowaniu tego świata i jedności z Wielkim Przykładem.

O, kochajmy razem. Bądźmy razem, dojrzyjmy razem odległy ruch, którego marzeniem jest, aby zbliżyć się do świata".

Saint Germain"Jest jasne, ukochani. Jest jasne. Czas wspiąć się na górę Boga. Lecz wpierw, zostawcie torby i bagaż za sobą i pojmijcie, że nie ma więcej miejsca na kaprysy i fantazje na ścieżce uczniostwa".


Saint Germain
21 czerwca, 1987Nauki Mistrzów Wniebowstąpionych
światowe radio w języku polskim

Spis treści  Summit Lighthouse Mission Poland®
Worldwide Outreach
Summit Lighthouse Mission Poland®
Worldwide Ashram

 

The Summit Lighthouse text, audio, video and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom,
Science of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters
are trademarks registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.
Contents of this website is protected speech pursuant to the 'inalienable rights' of all men,
and the First (and Second) Amendment to the Constitution of the United States of America.

Copyright © 1981-2008 tslpl.org® tslpoland.org® All rights reserved.
This non-profit website has been designed, researched,
edited, constructed and maintained since 1981 by a volunteer.
It has been supported by ReWired Networks server since 2003
by their kind donation of the space and bandwidth.
Last update: July 21, 2009

Note: Links to websites off tslpl.org® tslpoland.org® do not constitute
an endorsement of the website or the linked-to information.