Wiara
 

Wiara
"Władza zagarnięta podstępem nie czyni pokoju.
Przestań więc narzekać i szukaj niestrudzenie prawego Ja twej istoty.
Najmniejsza wątpliwość co do tych słów sprawia,
że to, co uważasz za swoje ja, jest jedynie przedsionkiem poszukiwań."—K.K.


"Siła wiary przypomina zwięźle ściśniętą, nieomal wszechmocną sprężynę. Jest ona centrum każdego słonecznego systemu i atomu, którego magnetyczne fluktuacje i emanacje, scentrowane w swym własnym jądrze, są w stanie, zgodnie z prawem kosmicznym, czerpać z nieograniczonych pól energii w celu stworzenia jakiegokolwiek cudownego zjawiska wymaganego w danym momenciegdy jednostka jest w stanie przekonać samą siebie i wszechświat, że jej zamiar jest dobry.

"Wszak każdy z nas kiedyś spotkał ludzi, którzy byli mistrzami w czynieniu zła jedynie ponieważ przekonani oni byli, że ich czyny były prawe, pomimo, że były one złe. Nie znaczy to, że Wszechświat jest przysłowiowo ślepy; wskazuje to po prostu na potrzebę kosmosu by chronić sekrety stworzenia przed wzrokiem ciekawskich i strzec skarby nieba przy pomocy systemów inicjacji wypracowanych przez Braterstwo.

"Z tego to powodu Bóg rzekł: „Oto człowiek stał się taki jak My, zna dobro i zło: niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Jahwe Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.”

"Wewnętrzną potrzebę wszechświata aby chronić swe sekrety przed niewtajemniczonymi można dostrzec w działalności hord Lucyfera, które od czasu do czasu w długiej historii planety zaangażowały synów Boga w błędnym użyciu twórczej i świętej mocy życia. Uczynili oni to przez użycie psychodelicznych zboczeń, niebezpiecznych narkotyków, poprzez ich zaraźliwy duch rebelii i buntu przeciw porządkowiktóry jest pierwszym prawem niebai poprzez rozprzestrzenianie chaosu, często w imię idealizmu.

"Lecz ten rodzaj idealizmu zawsze oparty był na dumie intelektualnej; pojawia się on jako przeciwstawny plan przyziemnego, karnalnego umysłu w celu współzawodniczenia z Boskim Umysłem, uważając się za wyższy od niego. Zatem, jeśli wydaje się, że jestem zbyt ostrożny w tym średnio-zaawansowanym kursie alchemii, niebo mym świadkiem, że jest ku temu powód."

Saint GermainTranslation for 140 languages by ALS

The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Tiffany Stained Glass Windows
by William Morris, Cumbria, UK
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.

The Polish characters throughout this website
lack diacritics because of certain technical limitations.Home