Wizualizacja
 


Wszechwidzące Oko Boga

„Obecnie zwróćmy naszą uwagę na naukę obrazowania, bo bez niej nic się nie pojawi. Znajdziecie ilustrację tej nauki w historii Jakuba, który użyl alchemii do pomnożenia ilości jego bydła. Wizualizacja jest ważna dla alchemika, ponieważ skoordynowanie jego wizualizacji z twórczą chmurą poprzez nałożenie jednej na drugą, stwarza cud alchemicznego objawienia.

Jeśli pragniesz wyglądać młodo, musisz wizualizować siebie jako wyglądającego młodo. Jeśli pragniesz więcej energii życia, musisz wizualizować siebie jako już posiadającego tę witalność – Bożą energię rozsadzającą twe muskuły, witalne myśli kipiące w twym umyśle, przepełnione dźwiękami życia, światła i miłości. Musisz czuć i wiedzieć, że energie Boga płyną poprzez czubki twych palców rąk i nóg, emanując w przestrzeń blask tryskającego zdrowia i przeobrażając twe oblicze.

Podczas stosowania tego ćwiczenia zostanie wywołany, bez dodatkowego wysiłku z waszej strony, dobroczynny efekt w stosunku do tych, z którymi się stykacie. Ale musicie być bardzo ostrożni, aby nie oczekiwać pochwał i uznania za to; w przeciwnym wypadku, jak napisane jest w Księdze Życia: „nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie”.

Wiem, że uśmiechniecie się gdy powiem wam, że wiemy o istnieniu studentów, którzy, po otrzymaniu tego materiału mogą tak bardzo rozentuzjazmować się, że powiedzą oni do tych, którzy nie są poinformowani co do ich wysiłków w celu upodobnienia się do Boga: „Czy czujesz coś, gdy jestem blisko?” I oczywiście popsuje to cały efekt wszelkiej cnoty, którą mogli oni byli rozwinąć podczas ich nauki.

Przyciągając uwagę ku własnym osiągnieciom powodują oni koncentrację energii na osobowości i oddalają ją od duszy, która jest źródłem promieniowania. Podczas, gdy wrodzone Boskie cechy duszy są jak radioaktywna substancja składająca się na nią, promieniująca chmura jest alchemicznym ołtarzem duszy, umożliwiającym jej ekspansję – tak, jak rozprzestrzeniający się wszechświat – z ogni swego własnego centralnego słońca ku zewnętrznej przestrzeni.

Niektórzy mogą się zapytać: Jak możemy zdziałać cuda, które mają wpływ na innych, bez odebrania energii należnej im, lub nie pozbawiając ich okazji zdziałania ich własnej cudownej przemiany?”.

Saint Germain

 
Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie Mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.