Zdrowaś Maryjo
Mantra Wieku Wodnika

Fatima, Portugalia
 


Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami
I błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami, Synami i Córkami Boga
Teraz, i w godzinę naszego zwycięstwa
Nad grzechem, chorobą i śmiercią.

 

 

"Nawet wtedy, gdy odmawiasz 'Zdrowaś Maryjo'—zostaje zawezwany fioletowy płomień. Bo Matka Boska postanowiła, w konsultacji z nami w Radzie Darjeeling, że w odpowiedzi na 'Zdrowaś Maryjo' odmawiane przez reprezentantów Nowego Wieku, nastąpi wypływ pełni koncentracji momentum fioletowego płomienia z jej świetlanego ciała przyczynowego.* I jest to pragnieniem Archanioła Rafała. Jest to pragnieniem Matki Boskiej. I będzie to emanacja, pochodząca i która płynie z ich ustronia nad Portugalią, [z Fatimy]. Niech to trwa. Niech łaska płynie.

"Rozszerzmy zatem koncept fioletowego płomienia przez pojęcie, że w obecnej chwili każdy z Wniebowstąpionych Mistrzów emanuje ten płomień. Niech zabrzmią dekrety fioletowego płomienia! Niech zabrzmią pieśni fioletowego płomienia! Niech ci wszyscy, którzy posiadają wiedzę o fioletowym płomieniu, rozdadzą go jako dar mego serca wszystkim, znajomym i nieznanym im, napotkanym na drodze ich życia.

" . . . Tak więc, nauczaj o fioletowym płomieniu. Bo jest to nadzieja. Tak więc, ogłoś wszelkim narodom i ludom, że jest to dla nich nadzieja odwrócenia tych zdarzeń, które muszą nastąpić, w przypadku zmiany cykli i jutrzenki Nowego Dnia na planecie Ziemi."

Saint Germain
4 lipca, 1987


* Ciało przyczynowe jest kumulacją Światła zgromadzonego przez duszę w jej wszystkich wcieleniach, zawarte w aurze, od początku bytu i pierwszego wcielenia. Matka Boska jest Archanielicą (oraz bliźniaczym płomieniem Archanioła Rafała). Wspólnie działają oni na piątym (zielonym) promieniu uleczania, muzyki i służby, jak też jest Ona Królową aniołów, oraz panuje Ona nad siłami elementali wody, powietrza, ognia i ziemi, wraz z hierarchami elementali.

Zatem, ciało przyczynowe Matki Boskiej zawiera nieskończoną ilość Światła Boga, które pomnaża nasze 'Zdrowaś Maryjo' za każdym razem, gdy odmawiamy tę mantrę. Dyspensa powyższa nie odnosi się do różańca katolickiego, aczkolwiek Matka Boska wdzięczna jest katolikom, którzy pobożnie i regularnie odmawiają ich różaniec.

Słowa " . . . módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci . . . " są niewystarczającą i ograniczającą, nawet poniżającą mantrą dla Synów i Córek Boga w Wieku Wodnika, którzy zaakceptowali ich JAM JEST Obecność, ich Chrystusowe JA, i czynnie pracują nad zrównoważeniem ich karmy oraz pozytywnie służą życiu i ludzkości, by wypełnić ich święty plan życia i osiągnąć osobiste wniebowstąpienie.

Eony temu, dzięki unikalnej dyspensie uzyskanej od Alfy i Omegi, Rodziców naszej części wszechświata i galaktyki, Matka Boska wcieliła się na ziemi, by dać życie Jezusowi w Jej własnym, jak i w Jezusa, ostatnim wcieleniu i wypełniwszy wymagania prawa kosmicznego, na końcu swej palestyńskiej misji, fizycznie wniebowstąpiła. Podczas Jej pobytu i wielu wcieleń na ziemi, Archanioł Rafał przebywał na najwyższym poziomie eterycznym jako Jej duchowy równoważnik, by zapewnić Jej zwycięstwo w służbie na ziemi, gdyż zgodnie z prawem Boga, wcielone jednostki, bez względu na ich pochodzenie spośród aniołów lub Archaniołów, poddane są prawom fizycznego wcielonego świata i planetarnej karmy.

Matka Boska fizycznie wniebowstąpiła w rytuale, który jest wspaniałą, osiągalną dla wszystkich Synów i Córek Boga, ceremonią. Nieczęsto odbywa się ta ceremonia, gdyż wymaga ona zrównoważenia 100% karmy i wypełnienia pełni boskiego planu przez daną jednostkę. Matka Boska z miłością uczy nas, by nie mieć wygórowanych pragnień czy nawet dumnych pożądań, odnośnie fizycznego wniebowstąpienia. Jeśli jest to planem Bogastanie się to automatycznym zakończeniem i zwycięską kulminacją życia danej jednostki.

Jednakowoż Matka Boska wyjaśnia, że tak zwane "Wniebowzięcie"katolicki koncept, zgodnie z którym, jak naucza kościół katolicki, aniołowie ponieśli uśpioną Matkę Boską do niebanie jest ani prawdą kosmiczną ani historyczną, jak też nie jest to zgodne z prawem Boga. Jest to sztucznie stworzony mylny dogmat, który od wieków zawęża pojęcia naszych ukochanych braci i sióstr w kościele katolickim oraz odbiera im pełnię ich wartości jako Synów i Córek Boga na drodze ku ich wniebowstąpieniu, jak również eliminuje pojęcie i unikalny przykład pełni zwycięstwa fizycznego wniebowstąpienia naszej umiłowanej Matki Boskiej.


Objawienia Matki Boskiej poprzez wieki, zarówno świętym jak i dzieciom, są Jej darem i dowodem Jej bliskości kontaktu z ziemią i jej mieszkańcami. Matka Boska pojawia się dzieciom, gdyż może na nie liczyć, że powtórzą Jej przekazy i polecenia bez naleciałości intelektualnej interpretacji zorganizowanej religii i przestarzałego dogmatu. Jej pojawienia się na świecie często charakteryzuje poprzedzający piorun lub błyskawica, jak też nadejście anioła lub aniołów. Często pada deszcz, jak w Fatimiejako oczyszczenie miejsca wizyty Królowej Aniołów, w którym umieszcza Ona swoje światło, aurę i dyspensę uleczeń. Ta współpraca z elementalami pozwala Matce Boskiej czynnie zaangażować te byty w kontakcie z nami.

W ostatnich latach Matka Boska pojawia się na zewnątrz kościołówdla zaznaczenia, że nie ma dla Niej, jak i dla Jej poleceń i przepowiedni, miejsca w obecnie funkcjonującym zorganizowanym kościele katolickim. Często figury Matki Boskiej ronią fizyczne łzy, zbadane laboratoryjnie, jako zawierające sól i inne elementy i czynniki, podobne do ludzkich łez. Matka Boska płacze nad stanem świata oraz nad brakiem pojęcia Jej przepowiedni, które tylko fioletowy płomień i Jej mantra dla Wieku Wodnika'Zdrowaś Maryjo'są w stanie częściowo odwrócić.

Matka Boska, jak i wielu świętych reprezentujących Jej światło, często pojawia się z równoczesnym zapachem róży lub lilii, jak też jako te zapachy. Róża dała początek nazwie różańca, jak też zapach ten jest jednym z zapachów podstawowych olejków, używanych w lecznictwie w Nowym Wieku. Delikatny zapach naturalnej róży lub lilii (obie są również zapachami wniebowstąpienia) jest wyśmienitym wyborem perfum dla kobiet, które pragną zbliżyć się do wibracji Matki Boskiej.

Perfumy obecnie produkowane, szczególnie mocne zapachy laboratoryjnie stworzonych mieszanin afrodyzjaków, nie są godnym wehikułem energii kobiety Wieku Wodnika. Zamiast respektu i poważania należnego męskiemu płomieniowi i promieniowi, reprezentowanego przez ich ojców, braci, mężów i mężczyzn w otoczeniuperfumy te zanieczyszczają aurę kobiet używających je, poprzez seksualne tony i niskie, zwierzęce wibracje, często będąc karmicznym sposobem poszukiwania partnerów.

'Zdrowaś Maryjo' jest mantrą, która w łagodny, kochający, matczyny sposób wznosi energię Kundalini z najniższej czakry matki w ciele ludzkim w kierunku czakramu korony, na szczycie głowy. Rytuał uniesienia energii duchowych czakramów jest wymaganiem do osiągnięcia wniebowstąpienia, jak też wymaganiem chwili, gdyż brutalne energie karmiczne planety i jednostek nań zamieszkałych w obecnych czasach osiągają najcięższy i najbardziej zagrażający balansowi Światłajak i bezpieczeństwu planetypoziom. Bez uduchowienia naszej aury nie będziemy w stanie sprostać wymaganiom chwil, dni, tygodni, miesięcy i lat, które nadchodzą.

Tak, jak w życiu Matki Boskiej i świętego Józefa, gdy pojawił im się anioł, ostrzegając o zagrożeniu życia ich świętego dzieckamaleńkiego chłopczyka imieniem Jezusi byli oni gotowi usłyszeć ostrzeżenie anioła i uciec, zgodnie z poleceniem tego przedstawiciela Bogatak i my zbliżamy się do czasów, gdy aniołowie naznaczeni przez Mistrzów, by strzegli nas na ścieżce wniebowstąpienianadejdą z duchowym lub może fizycznym przekazem natychmiastowej potrzeby działania. Czy będziemy gotowi odczuć ich wibracje światła i usłyszeć ich głos? Czy rozpoznamy ich i pojmiemy sens ich rad? Mantra 'Zdrowaś Maryjo' wyczuli nas na delikatne, eteryczne energie tych przedstawicieli Boga.

Tak zwana Kundalini joga, popularna w ostatnich dziesięcioleciach w krajach zachodniej kultury, oraz jej przedstawiciele, nauczyciele tej techniki, obiecują przyśpieszone rezultaty, podobne do tych wymienionych powyżej. Matka Boska ostrzega studentów Mistrzów Wniebowstąpionych przed praktykowaniem tych technik. Są to techniki niebezpieczne dla ciała fizycznego jak też mentalnego, gdyż przyśpieszone parcie energii w górę, wzdłuż kanałów duchowych kręgosłupa jest nienaturalnym sposobem usiłowania osiągnięcia tak zwanej nirwany. Istnieją notowane w annałach uczniów tej techniki przypadki szaleństwa i utraty umysłowych/mentalnych sił na skutek stosowania technik Kundalini jogi. Studenci Mistrzów Wniebowstąpionych, którzy praktykują Kundalini jogę, automatycznie rezygnują z opieki Mistrzów oraz ich pomocy i współpracy z nimi.

Te same zastrzeżenia odnoszą się do tantrycznej jogi, która naucza użycie energii seksualnych do praktyk duchowych. Są to perwersje używania energii czakramu matki oraz perwersje nauk Mistrzów Wniebowstąpionych. Jedyna usankcjonowana i uświęcona droga do praktykowania kontaktów seksualnych pomiędzy przedstawicielami odmiennych płci jest w legalnym i uświęconym stanie małżeńskim, w którym to stanie wymiana energii między małżonkami jest darem światła pomiędzy nimi. Pozamałżeńskie kontakty seksualne, jak też homoseksualne partnerstwa, od wieków nie były i nie są sankcjonowane przez hierarchię mistrzów i przez prawo Boga.

Do ciebie należy wybór—czy pragniesz wniebowstąpienia, czy szybkiego, karmicznego 'fiksu'.

 


Dyspensa dla Europy Wschodniej
Mother Mary Bogurodzica

Mother Mary's Rosary
for the Aquarian Age
A Musical Mass
for World's Peace

Translation for 140 languages by ALS


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Fotografia użyta za zezwoleniem
Autor i tłumacz: Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.

The Polish characters throughout this website
lack diacritics because of certain technical limitations.Home