Travel

Podróż do eterycznych ustroni Wniebowstąpionych Mistrzów


Czym jest podróż poza ciałem?

The Masters and Their Retreats

Możesz podróżować do eterycznych ustroni Wniebowstąpionych Mistrzów, gdy twoje ciało śpi w nocy. Możesz wyjść z fizycznego ciała i udać się poza granice Ziemi i podróżować w sposób świadomy lub nie. Oto, co możesz zrobić, aby ułatwić sobie tę podróż.

Jak przygotować się do podróży duszy

Dobrze jest unikać ciężkostrawnych potraw na kilka godzin przed snem, aby funkcje ciała mogły odpocząć, a dusza łatwiej mogła się unieść do wyższych oktaw. Najlepiej też unikać przed spaniem oglądania przemocy i innych niepokojących obrazów czy programów telewizyjnych.

To mogłoby skierować duszę do niższych poziomów świadomości zamiast do wyższych poziomów planu eterycznego.

Czas duchowego zestrojenia przed snem, jak na przykład czytanie słów mistrza, pomoże dostroić twoją świadomość do zamierzonego celu podróży. To, gdzie jesteśmy naszą świadomością przed snem, często określa miejsce, do którego się udajemy.

Modlitwa o udanie się do Ustroni

Najważniejszą rzeczą jest „zrobienie wołania” – po prostu poproś o zabranie cię przez Archanioła Michała do najbliżej położonego ustronia lub ustronia, które wybrałeś.

Oto krótka modlitwa, którą możesz odmówić przed pójściem spać, prosząc o zabranie cię do ustroni. Przykładowo możesz jej użyć do uczęszczania na dwutygodniowe sesje szkoleniowe z czohanami promieni.

Odmawiaj tę wieczorną modlitwę, a zobaczysz, że aniołowie prędko przybędą, aby zabrać cię – odzianego w twoje subtelniejsze ciała – do klas Wniebowstąpionych Mistrzów na naukę ważnych lekcji duszy.

"Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego.


Potężna Obecności JAM JEST i Święte Chrystusowe Ja, wzywam Archanioła Michała i jego
legiony aniołów błękitnej błyskawicy, aby chroniły i przeniosły tej nocy moją duszę odzianą
w subtelniejsze ciała do ustronia Wniebowstąpionego Mistrza ____________________ w ______________ .
Eskortujcie mnie, nauczajcie, prowadźcie i chrońcie, kiedy służę, aby uwalniać wszelkie życie na Ziemi.
Proszę, by tak się stało zgodnie ze świętą wolą Boga".


Które eteryczne ustronie - i kiedy?

Ustronie Royal Teton jest najważniejszą siedzibą dla początkujących i bardzo dobrym miejscem na rozpoczęcie swoich świadomych eksperymentów z podróżami do ustroni.

Niektórzy pytają, co się dzieje, jeśli mieszkają w innej strefie czasowej i nie śpią, gdy inni śpią i odwiedzają ustronia. Czy nie tracą swoich zajęć? Odpowiedź brzmi: nie. Ustronia są otwarte przez 24 godziny na dobę w innym wymiarze czasu i przestrzeni.

Dobrze jest mieć przy swoim łóżku notatnik i zapisywać w nim wrażenia lub pomysły, które przychodzą do ciebie po przebudzeniu.

Pobierz tabelę pdf z kalendarzem Uniwersytetów Ducha prowadzonych przez czohanów:

Poczucie własnej wartości

Wniebowstąpieni Mistrzowie powiedzieli nam, że czasem przeszkodą w udaniu się do eterycznych ustroni jest brak poczucia własnej wartości. Jak przysłowiowy syn marnotrawny tak się oddaliliśmy, że wahamy się przestąpić próg. Czy po takim czasie nadal będę mile widziany?

El Morya

Pamiętaj, że Bóg mieszka w tobie, a Bóg w tobie jest godzien, by uczęszczać do ustroni światła. Mistrz El Morya porusza ten temat i zaprasza cię do Ustronia Dobrej Woli w Darjeeling:

„Po raz kolejny mówię wam, że dywanik powitalny jest rozłożony. Tu, w Darjeeling, czekamy na przybycie tych czelów, którzy rozpoznają swe duchowe przywileje – swoje prawa, jeśli postanowią się przygotować – aby odrzucić głęboko skrywane ludzkie uczucia i pęd przeszłości i, w cudzie odnowy, wytworzyć w sobie czułe uczucia miłości i współczucia względem woli Boga, dostrzegając w tej woli tę samą ucieleśnioną myśl, którą ujrzał umiłowany Jezus: »Nie moja wola, O potężna Obecności JAM JEST, lecz twoja niech się stanie«.

W przyjęciu tej cudownej koncepcji ludzie odnajdą swą wolność. Nie znajdą jej, zachowując dystans, odwracając się plecami i mając ją za zwykłą wizję, za możliwość w jakimś odległym czasie, za mit, za przywidziany Graal, który nie istnieje. Rozpoznając, że ta wolność jest tak blisko jak ręce, stopy i bicie serca, ludzie znajdą ją w sobie, a odkrywając ją tam, odkryją ją wszędzie.

Jakże zatem Darjeeling miałoby zostać przed nimi zamknięte? Jakże miałoby zostać zamknięte przed nimi którekolwiek z ustroni Wniebowstąpionych Mistrzów? Ci, którzy są godni pójść do jednego, są godni pójść do wszystkich. Ci, którzy nie są godni pójścia do jednego, nie są godni pójścia do żadnego.

Bezwartościowość, umiłowani, to tylko ludzka koncepcja niezdolna do rozpoznania w Bogu uwalniającej mocy, dzięki której ludzie mogą wejść do samego serca ustronia każdego Wniebowstąpionego Mistrza i czerpać z tych ustroni pełnię tej nieśmiertelnej miłości, która stopniowo poprowadzi ich, dzień po dniu, do tego miejsca na Ścieżce, gdzie wola Boga może być poznana, kochana, wielbiona i miłowana. A wówczas i oni będą miłować samych siebie.

„Tak jak wola Boga miłuje was w odpowiedzi na wasze wołanie, tak wy ujrzycie siebie, z dnia na dzień, odzianych w większy blask Braci Diamentowego Serca”.


Z książki pt.: The Masters and Their Retreats[Mistrzowie i ich ustronia], Mark Prophet i Elizabeth Clare Prophet.

Tekst oryginalny: Travel to the Etheric Retreats of The Ascended Masters


Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.