Dekrety pierwszego promienia Woli Bożej, kolor niebieski (ochrona, wola Boża, perfekcja)

ZAPRASZAMY WKRÓTCE.

Copyright © by Church Universal and Triumphant Inc., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.