Miłość – podstawa Ery Wodnika
 


Miłość
William Morris, witraż
Kumbria, Wielka Brytania


"Znalazłem miejsce wolne od zgiełku ego,
Gdzie służba nie cnotą jest, ni powinnością". K. K.
"Prawdziwa wielkość – to stanie się nikim,
Prawdziwa sława – to sława wbrew sobie".
K. K., na przykładzie życia Św. Matki Teresy z Kalkuty
"Usłyszeć oklaski Najwyższego
pośród oklasków aprobaty milionów". K. K.
"Zarówno Miłość, jak i ego wybierze największe jabłko z koszyka.
Miłość po to, by się dzielić i poszerzać.
Ego zaś po to, by obnosić się jego posiadaniem.
Nie pozwoli skosztować nikomu, a i samo nie skosztuje.
W końcu zmuszone będzie je wyrzucić, gdyż owoc zgnije". K. K.
"Czym jest zdyscyplinowana miłość?

Jest to ta siła, która kieruje piórem lub pędzlem, która projektuje katedry, kładzie fundamenty pod podwodne kanały, konstruuje olbrzymie okręty, które żeglują wzdłuż i wszerz siedmiu mórz, jak i te, które podróżują w przestrzeni pozagwiezdnej. Zdyscyplinowana miłość jest podstawą wszelkiej twórczości i osiągnięć projektowania i geometrii, będących przykładem i wzorem wszystkich aspektów życia.

Niezdyscyplinowana miłość w ogóle nie jest miłością. Ci, którzy gadają o miłości, a jednakże nie wiedzą, jak utrzymać jej lejce lub jak nastroić ich skrzypce lub lutnie czy harfy – ci, niestety, mają niepełne pojęcie miłości – odzwierciedlające relatywizm, a nie absolut.

Po prostu – absolutna miłość jest Bogiem w jego pełnym objawieniu.

Relatywna miłość jest niczym innym, niż perwersją tej miłości, aby służyła ona ludzkiej wygodzie, która pozwala mówić o miłości. Jest to miłość nie ze świętych ołtarzy Boga, lecz jest ona jedynie ludzkim pojęciem o miłości – uzyskania przebaczenia, żądania rekompensaty, domagania się własności lub kontroli czy łapówki. Te perwersje miłości uważane są przez wielu za miłość, nawet litość jest uważana za miłość Boga.

Miłosierdzie i miłość Boga są ponadwiekowe, kładą one i przygotowują podstawy dla przyszłych pokoleń, które nadejdą; znają one pełny krąg Boskiej miłości i gdzie rasa ludzka ma znaleźć się za tysiąc lat, i gdzie będzie ona działać, aby zapewnić, że gdy ludzkość znajdzie się w tym miejscu - miejsce to będzie przygotowane.

Miłość jest wizją. Miłość jest przewidywaniem. Miłość jest zapewnieniem, że żaden szczegół nie będzie pominięty i wskutek tego niedopatrzenia misja mogłaby zostać zaprzepaszczona.

Miłość jest zrozumieniem i pojęciem, jak skomplikowany jest zespół Niosących Światło na przestrzeni całego kosmosu. Wyobraź sobie zastęp, którego jesteś członkiem. Wyobraź sobie, jak członkowie ci stali się graczami w tym zastępie. Wyobraź sobie, jaki stopień samozdyscyplinowania osiągnęli oni, aby zapewnić, by wszystkie detale życia zostały dopięte na ostatni guzik, po to, by inni mogli wypełnić swój boski plan życia".

Wniebowstąpiona Mistrzyni Klara Louise

 

"... Lecz pośród uczniów panuje ogólne pomieszanie, jeśli tak mogę powiedzieć [co wiąże się z pomieszaniem na tym planetarnym domu], że kontemplowane działanie, szczęście, radość z czyjegoś osiągnięcia jest ekwiwalentem trzeciego promienia – samej Miłości. Niektórzy faktycznie przypuszczają, że słowa „kocham cię” niosą pełną siłę jej zobowiązania i spełnienia. Ale tak nie jest. To jest mantra, która musi być dopełniona wyostrzoną percepcją potrzeb i wymagań każdej cząstki życia i tego, co powinno być kolejnym podarowaniem ze strony Jaźni. Dlatego, jak widzicie, łatwo jest pomylić czyjąś kontemplację miłości do Mistrzów, Działalności, Wysłanników itd. z brakiem działania, które nie kończy cyklu".

Paweł Wenecjanin
27 sierpnia 1982 r.Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.