Chmura  

Himalaje
Mikołaj Roerich

"Jeżeli usilnie pragniesz poruszyć Serce Boga,
—porusz swoje, a odkryjesz,
że Jego nigdy nie było dla ciebie zamknięte."—K.K.

"Być na każde skinienie Wniebowstąpionego Mistrza,
niźli w pełni kosztować ludzkiej 'wolności.'"—K.K.


"Stań teraz przed twym ołtarzem, oddając cześć żywemu Bogu i jego rozkazowi. Bo ten, który jest Bogiem wydał fiat: „Zawładnij!” Funkcjonujesz zatem poprawnie, jeśli właśnie to czynisz. Masz zatem zacząć tworzyć, i najpierw stworzysz chmurę z olbrzymiej siły Boga zmagazynowanej w każdym punkcie przestrzeni, oczekującej twego wezwania.

"Moc wizji jest najważniejsza dla naszej inwokacji. Zatem, najpierw stworzymy w naszych umysłach mleczno-białą jasność, jako elektroniczną wibracyjną akcję rezonującego, poruszającego się, nie do opisania światła. Koncentracja tego światła, którą nazywamy gęstością światła, jest tym, co nadaje jej mleczno-biały kolor. Jeśli chmura ta byłaby rozrzedzona, bylibyśmy w stanie widzieć poprzez nią, jak gdyby wszystko, co nas otacza wokół było spowite we mgle.

"Następnie, po stworzeniu w naszych umysłach tej formy jasnej, przezroczystej chmury, pozwalamy jej osnuć nasze ciała fizyczne i zająć miejsce w naszym polu elektromagnetycznym. Przez chwilę czujemy się zgubieni w chmurze, a wkrótce wydaje się nam, jak gdyby zawsze była ona wokół nas. Jej atmosfera jest znajoma, wygodna.

"Zdajemy sobie sprawę z faktu, że umysł posiada siłę rozszerzenia zasięgu swego wpływu, lecz nie wolno nam oddalić się zbyt daleko od rodzimego drzewa naszego ja. Niech wymiar średnicy tej jasnej i błyszczącej chmury najpierw będzie dziewięć stóp wokół nas. Może później rozszerzymy tę średnicę do dziewięćdziesięciu stóp, a następnie dziewięciuset stóp i więcej.

"W naszej początkowej medytacji skoncentrujemy się na wzmocnieniu akcji białego światła w naszych umysłach. Stąd przeniesiemy tę akcję do dziewięciu stóp zasięgu wokół naszej fizycznej formy. Gdy pogłębimy poczucie tej chmury owijającej nasze fizyczne ciało pojmiemy, że podczas gdy chmurę tę można uczynić widoczną dla fizycznego wzroku, naszym pierwszorzędnym zadaniem i troską jest utrzymanie jej wysokiej wibracyjnej akcji na czysto duchowym poziomie.

"Ci z was, którzy znają elektronikę i działanie reostatu pojmą, że po prostu przez obrót gałki tablicy rozdzielczej świadomości możemy zintensyfikować wibracyjną akcję chmury. W tym wypadku, gromadzimy więcej światła wokół każdego centralnego punktu światła; gdyż nasza chmura skomponowana jest z wielu punktów światła, których aury odłączają się i przyłączają się nawzajem, tworząc końcowy efekt koronkowego i równocześnie bardzo skoncentrowanego białego promieniowania, czystej wirującej chmury kosmicznej energii.

"Czym jest ta potężna chmura, którą stworzyliśmy, to pole wibrującej energii, i po pierwsze, po co żeśmy ją stworzyli?"

Saint Germain


"Jak piękna zatem jest chmurachmura świadka. Ale jak ważne jest nie czynienie krzywdy i prostota. Jak potężna jest wiara! Jak łagodna! Słodka, lecz potężna jest wiara, która porusza góry."

Saint Germain

"Poczucie rzeczywistości i poczucie radości, z którymi student zamierzający tworzyć koncentruje się na chmurze, determinuje jej efektywność. W alchemii jak we wszystkim innymwątpliwość i negacja burzą, a wiara i szczęście budują."

Saint Germain


"Chmura jest środkiem, przy użyciu którego człowiek zmienia swe przeznaczenie. Nie twierdzę,
że nie ma innych metod do efektywnego osiągnięcia tego samego celu. Każdy karmiczny czyn ma swą rekompensatę. Każdy czyn człowieka, każda jego myśl pozostawia odbicie na jego życiu. Ale wiele z tych śladów jest negatywnych, zatem destrukcyjnych. Zjawiają się one przypadkowo, poprzez doświadczenia, którymi człowiek nie jest w stanie pokierować, bo gdy człowiek nie włada swym światem, władają nim okoliczności.

"Poprzez tworzenie chmury zatem, usiłujemy przekroczyć granice czasu, przestrzeni a nawet karmy—poprzez krótkie spięcie wielu starych spirali, poprzez skrócenie czasu człowieczego osiągnięcia jego Boskiej tożsamości i pomagając mu, w awangardowym stylu, pojąć miłosierdzie Pana Wszechświata."

Saint Germain


Alchemia dla Adepta w Wieku Wodnika

The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks
registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.

The Polish characters throughout this website
lack diacritics because of certain technical limitations.Home