O celach i zadaniach
The Summit Lighthouse

Potrójny płomień miłości, mądrości i mocy w komnacie serca

Ścieżka wniebowstąpienia jest dla maratończyków, nie dla sprinterów.


The Summit Lighthouse, organizacja założona przez Mistrza El Moryę w 1958 roku w Waszyngtonie, D.C. w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą w Montanie (Stany Zjednoczone), ma światowy zasięg. Organizacja nasza posiada swe przyczółki działania w wielu krajach świata i na wszystkich jego kontynentach, jak też udziela zezwolenia wykwalifikowanym tłumaczom i studentom tych nauk, aby publikowali zarówno angielskie, jak i wielojęzyczne tłumaczenia w formie książek, CD, MP3, drogą kanałów radiowych, telewizyjnych, internetowych oraz poprzez publiczne wykłady.

Wszystkie tłumaczenia z języka angielskiego, zgodnie z prawem copyright i dyspensą Wniebowstąpionych Mistrzów, są dokonywane i publikowane na własny koszt reprezentantów krajów obcojęzycznych. Organizacja The Summit Lighthouse nie posiada pozwolenia Mistrzów na fundowanie nieangielskich wydawnictw, ponieważ język angielski jest jedynym językiem z tą dyspensą, bo jest on najbliższy językowi aniołów i został wybrany przez Mistrza Ery Wodnika – Saint Germaina – jako język nauk duchowych Ery Wodnika.

Wszak tenże sam Mistrz Saint Germain, w swoim wcieleniu jako Franciszek Bacon, wyśmienicie i bezbłędnie przetłumaczył Biblię z łaciny na język angielski, napisał literaturę nauk ścisłych, filozofii oraz dramatu dla świata – tę ostatnią pod nazwiskiem Wiliama Szekspira.

Oryginalne nauki Wniebowstąpionych Mistrzów, podyktowane Markowi i Elizabeth C. Prophet – Wysłannikom Wielkiego Białego Braterstwa, przekazane jako dyktanda lub wykłady, zostały nagrane na taśmach audio i video.

Jednym z celów i zadań The Summit Lighthouse jest przekazanie studentom Światła Jezusa z Galilei dogłębnej wiedzy o Nim – byśmy wszyscy mogli żyć jak On, działać jak On oraz zwyciężyć nad złem jak On. Rola Jezusa w Erze Ryb (około 0-2150 naszej ery) – to przykład ścieżki studenta, adepta i awatara – do dnia dzisiejszego ogólnie i zasadniczo nie zrozumianej i nie pojętej jako osobisty przykład tego Mistrza Ery Ryb pojedynczo dla każdego z nas na świecie.

Aby wcielić Jego drogę, stać się nią i wniebowstąpić, podążając za Jezusowym przykładem, musimy radykalnie zmienić nasz styl myślenia i sprecyzować misję Jezusa oraz zweryfikować to, czego religie chrześcijańskie uczą, że poprzez Jego łaskę zbawienia i bez naszego udziału w zrównoważeniu osobistej i planetarnej karmy, oczekuje nas wszystkich automatyczne wstąpienie do nieba na końcu tego (jedynego) wcielenia, gdyż Jezus zapłacił za nasze grzechy 2000 lat temu na Kalwarii.

Prawo kosmiczne uczy, że wyłącznie i jedynie poprzez wcielenie Jego nauk i stanie się nimi – oraz poprzez osobiste zrównoważenie każdej joty własnej karmy, lub minimum 51% osobistej karmy, spłacimy wszelkie długi naszych obecnych dni (jak też całego okresu przeszłych wcieleń) i jako ostateczne zwycięstwo – tak jak Jezus Chrystus i niezliczone tłumy innych wniebowstąpionych mistrzów – osiągniemy wniebowstąpienie. Jezus i wszyscy Wniebowstąpieni Mistrzowie pospieszą nam z pomocą, radą i poparciem, lecz kroczenie ścieżką jest naszą rolą i zadaniem naszych dusz, zatem Mistrzowie nie odbiorą nam tego przywileju poprzez interwencje lub spłacenie naszych długów karmicznych.

Reinkarnacja jest nieodwracalnie i jednoznacznie związana ze ścieżką. Nie możemy podjąć się roli wcielenia Jezusowych nauk bez przyjęcia, że tak jak w Jego przypadku oraz jak i na ścieżce wszystkich Wniebowstąpionych Mistrzów – naszym celem i zamiarem Boga względem nas – jest naśladowanie przykładu wcielonego przez Jezusa Chrystusa w Jego Galilejskiej misji dla naszej kultury i rasy, podążenie drogą wskazaną przez Chrystusa i stanie się takim jak On – Chrystus – w celu osiągniecia zwycięstwa wniebowstąpienia.

Dlatego ostatnie wcielenie duszy Jezusa w Galilei było jednym z najwyższych darów Boga dla nas w Erze Ryb – by pokazać, jak On to uczynił, że ścieżka jest możliwa, jest ona do zniesienia jako zwycięskie próby i testy dla wszystkich tych, którzy zaakceptują jej nieodwracalne prawa. A prawami na ścieżce studentów Mistrzostwa są:

Po pierwsze – osobista pełna i całkowita odpowiedzialność za każde użycie i nadużycie energii, czasu, przestrzeni i bytu, jak też zrównoważenie wszelkich przeszłych nadużyć tychże, zwane karmą.

Drugim podstawowym prawem ścieżki jest miłość – do życia w ogóle, do wszystkich, których los stawia na naszej drodze, do natury i planety – by spłacić długi karmiczne, lecz przede wszystkim, aby wniebowstąpić. Bo wniebowstąpiwszy – nasza możliwość służby powiększa się nieograniczenie i drabina hierarchii wzmacnia się proporcjonalnie do zasięgu naszego ciała przyczynowego. Tym samym – „bank” energii Boga wzmacnia swój inwentarz waluty Światła…

Trzecie prawo – to kochać braci i siostry jak samego siebie. Jest to jedno z trudniejszych wymagań, a zatem poczynań, gdyż tak wielu z nas widzi dużo złego i mylnego w życiu innych. Jakże łatwiej byłoby powrócić do starych, wytartych i niewystarczających przykazań, by tak sobie być dobrym, w sposób ludzki i relatywny oceniać zło i dobro oraz żyć i działać w obrębie relatywnego zła i dobra.

Komplet nauk Wniebowstąpionych Mistrzów, zawierający wszelką wiedzę potrzebną ludzkości do fizycznego wprowadzenia energii Ery Wodnika, został zarchiwizowany w formacie CD i MP3 i większość jest do nabycia, po cenie kosztów udostępnienia tego materiału poprzez nasz internetowy sklep http://store.summitlighthouse.org.*. Dziesiątki światowej sławy tytułów książkowych napisanych przez Wysłanników i ich studentów również znajduje się do nabycia na tejże stronie internetowej, jak również w księgarniach świata i ośrodkach The Summit Lighthouse na wszystkich kontynentach.

Od pięćdziesięciu lat cotygodniowe „Perły mądrości” wydawane są przez Summit University Press i wysyłane do tych na całym świecie, którzy pragną je studiować. Kursy i seminaria Summit University oferują w Ameryce Południowej i Północnej, Europie, Afryce i Australii setkom studentów wyższe prawdy Boga na Erę Wodnika.

Wszystkie bez wyjątku nauki Wniebowstąpionych Mistrzów podyktowane Markowi i Elizabeth C. Prophet, Wysłannikom Wielkiego Białego Braterstwa, podlegają międzynarodowemu prawu copyright, którego ramifikacje wymagają prawnego i akademickiego wyszkolenia. Prawu temu podlega również treść i zawartość, w językach angielskim i polskim, a także tłumaczenia w języku niemieckim i hiszpańskim oraz wszelkich innych, strony internetowej tsl.org*

Dlaczego potrzebne jest i zaiste wymagane jest przez Wniebowstąpionych Mistrzów takie podejście?

Mistrzowie podyktowali nam tę drogę i sposób podejścia w oparciu o historyczne i odwieczne problemy z wcieloną ludzkością. Dobrym przykładem tych problemów jest Kościół Rzymu, którego początki przyniosły pierwsze schizmy, tuż po odejściu Jezusa, który ofiarował światu w ciągu swojej trzyletniej palestyńskiej misji całość nauk potrzebnych ludzkości na Erę Ryb – od początku naszej ery do ok. 2000 naszej ery – gdy drogą fakcji i braku wspólnego zrozumienia darów kosmicznego prawa podyktowanego Jezusowi – kościoły chrześcijańskie na przestrzeni wieków jednoznacznie odrzuciły podstawowe dogmaty i aksjomaty przekazane przez Jezusa.

Reinkarnacja i jej nieodwracalne prawa, karma, fioletowy płomień transmutacji, ścieżka wniebowstąpienia, Twoje Chrystusowe Ja i prawa alchemii ducha oraz wiele innych podstaw prawa kosmicznego zostały już to wymazane z oryginalnych zapisów apostołów czy ich manuałów, już to zostały tak przemienione w redakcji, że straciły one energię dyspensy, sponsorowanie i doprawdy samo Światło zawarte w Słowie Boga. Główny powód odrzucenia prawd Chrystusowych? Jego ścieżka, będąca odwieczną ścieżką wniebowstąpienia, jest zaiste za trudna dla większości kleru i organizacji kościołów świata, jak też dla większości ludzkości wcielonej na ziemi. Za długo rozleniwiono ludzi w kościołach świata…

Bóg jest praktyczny i nieraz nawet pragmatyczny. Pozwala on ludzkości praktykować – daną jej przez tegoż Boga – osobistą wolną wolę, ale nie pozwoli On na sprzeniewierzenie tego zaufania jak i na zagubienie praw tegoż Boga, na których opiera się ta wolna wola każdej wcielonej jednostki, jak i cały wszechświat. Wszak jacy kochający rodzice pozwoliliby niegrzecznemu czy krnąbrnemu dziecku kontynuować bez końca jego destruktywne zachowanie – to jest nie tylko poważna karma, ale też droga w tył, a nie postęp naprzód duchowy, emocjonalny, materialny czy mentalny. Tak więc, istnieją wymagania od jednostek współpracujących z duchową hierarchią wszechświata, czy wiedzą one o tym, czy też nie. A ignorancja nie jest powodem do rozgrzeszenia.

Wniebowstąpieni Mistrzowie – niezliczona grupa tak zwanych świętych, lub poprawniej, tych, którzy zrównoważyli swą karmę i zakończyli osobisty plan dany im przez Boga na drodze niezliczonych wcieleń i „zdawszy końcowy egzamin” wniebowstąpili – kierują ewolucją świadomości ludzkości na ziemi w imieniu Boga. To jak wyższa szkoła czy uniwersytet – posiada program, plan i zaiste curriculum, wymagające intensywnego wysiłku, potężnej pracy duchowej i akademickiej od wcielonej ludzkości.

Jak zawsze z takimi wymaganiami, większość ludzkości nie jest zainteresowana ani postępem duchowym ani pracą nad tym postępem. Stąd, już to kościoły, które nauczają wielce wygodnej aczkolwiek kłamliwej „drogi” do nieba, już to systemy polityczne i filozoficzne, które dają jednostce poczucie potęgi i wolności bez ograniczeń karmy czy bez potrzeby zapłaty należnej Bogu za energię samego daru życia – systemy komunistyczny, socjalistyczny i liberalistyczny są dobrymi przykładami takiej perwersji kosmicznego prawa Boga.

Obecnie nauki Wniebowstąpionych Mistrzów na Erę Wodnika są w pełni zarchiwizowane i zostaną w pełni opublikowane we wszelkich formatach dostępnych światu w XXI wieku, zgodnie z wolą bożą. Większość tych nauk jest dostępna obecnie. Nauki te są również zarchiwizowane w formatach i miejscach na świecie, gdzie los podobny do losu zwojów znad Morza Czarnego czy biblioteki w Aleksandrii nie dotknie tragedią tych bezcennych źródeł nauk Boga na Erę Wodnika.

Te sposoby i środki zachowania dla potomności nauk Wniebowstąpionych Mistrzów również zostały podane Wysłannikom Wielkiego Białego Braterstwa oraz podyktowane Markowi L. i Elizabeth C. Prophet jako panaceum na chwiejną polityczną sytuację na świecie, jak i na odwieczny brak pewności, czy wystarczający procent ludzkości osiągnie sine qua non wymagany poziom duchowy, aby docenić, wcielić w życie jak i zastosować na ścieżce tę dyspensę bezcennych nauk Boga.

Za cenę książki i przesyłki pocztowej możesz nabyć drukowane wydawnictwa lub w formacie CD czy MP3 zakupić audio czy video prezentacje nauk The Summit Lighthouse. Gdy świat skonsoliduje Światło dane mu przez te nauki oraz będzie w stanie utrzymać balans – lub równowagę – tego Światła, więcej będzie do nabycia.

Gdy Mojżesz poszedł na górę Synaj, aby otrzymać od Boga przykazania dla Ery Barana, podczas swej pierwszej rozmowy z Bogiem dostał on o wiele trudniejsze i wymagające większego duchowego wysiłku przykazania niż dziesięć podstawowych, może nawet prymitywnych chrześcijańskich praw życia, które znamy i które, miejmy nadzieje, niektórzy z nas wcielili w swoim życiu.

Gdy powróciwszy do tłumu Mojżesz ujrzał herezję i rozpustę, niski poziom duchowy, moralny oraz stan świadomości oswobodzonego przezeń z niewoli egipskiej tłumu, za zaleceniem Boga, Mojżesz rozbił te pierwsze tablice kamienne z prawami i dogmatami o wiele trudniejszymi niż te, które Bóg w swej litości dla świata podał mu podczas tej drugiej rozmowy na górze Synaj. Gniew Boga jest poważną Świętą Energią i równie poważną, lecz wielce karmiczną energią jest gniew i arogancja nieoświeconego człowieka w XXI wieku. Módlmy się o przetransmutowanie tej energii.

Jeśli znamy podstawowe prawo Boga – każdy erg energii liczy się w wyższej matematyce czy algebrze wszechświata. Zważywszy, że XXI wiek nie rozpoczął się z kredytem energii Światła vis a vis energii zła wokół nas – do poszukiwaczy i miłośników Światła Boga należy pedantyczne utrzymywanie harmonii i spokoju. Są to zaiste prawa kosmiczne, na które w chwili obecnej przygotowana i gotowa je wypełnić jest jedna na dziesięć tysięcy jednostek wcielonych na świecie.

Inwentarz i całość nauk Wniebowstąpionych Mistrzów Wielkiego Białego Braterstwa podyktowanych Markowi L. i Elizabeth C. Prophet – Wysłannikom Wielkiego Białego Braterstwa, przekazane zostały tym studentom Wysłanników, którzy zrównoważyli najwyższą ilość swej osobistej i światowej karmy i zdali najwyższą część swego egzaminu duchowej dorosłości oraz dostali namaszczenie Saint Germaina, Mistrza Ery Wodnika, aby wyłącznie i jedynie w ramach międzynarodowego prawa copyright, z szacunkiem, mądrością i bojaźnią w przeciągu nadchodzących lat przekazywali te bezcenne nauki światu, podczas gdy drogą praktyk słowa mówionego, fioletowego płomienia i innych, utrzymywali platformę wniebowstąpienia, zwaną planetą Ziemia, dla przyszłych pokoleń.

Taka, między innymi, jest rola tsl.org*

W zależności od reakcji świata na te nauki, tempo tego przekazu może zostać zwiększone lub może ono ustać. Jak mówi odwieczne przysłowie, dostajesz to, na co zasługujesz. Mistrzowie przetrenowali nas, swoich studentów, w przeciągu dekad pracy pod egidą wcielonego Guru, aby nasze rozróżnianie, determinacja i podejście były w stanie kierować naszymi decyzjami w czasie, gdy Guru i nauczyciel odejdzie.

Materiały The Summit Lighthouse, które nie są aktualnie do nabycia, to nauki, które zawierają wiedzę duchową i fakty odnośnie wysoce wysublimowanego prawa kosmicznego, na które ludzkość nie jest jeszcze gotowa. Mistrzowie zakazali rozpowszechnienia ich, gdyż „rzucanie pereł przed wieprze” nie jest wolą ani dowodem miłości Boga i jego przedstawicieli. Wszak karma za brak pojęcia wyższych nauk duchowych jest wielce poważną karmą dla jakiejkolwiek wcielonej jednostki.

Jeśli interesuje cię, jako cel obecnego twego wcielenia, ścieżka i trofeum zwycięstwa zwane wniebowstąpieniem – The Summit Lighthouse oferuje najszybszą drogę do osiągniecia tego celu. Ta droga wyłącznie zależy od ciebie – czy chcesz poddać się treningowi olimpijskiemu lub czy chcesz spacerkiem iść w twym życiu. Ścieżka wniebowstąpienia jest dla maratończyków, nie dla sprinterów.

Wniebowstąpieni Mistrzowie zapowiedzieli kilkanaście lat temu, że nie będzie więcej Wysłanników ich nauk, namaszczonych przez Wielkie Białe Braterstwo. Pyta student, dlaczego?

Wysłannicy Wielkiego Białego Braterstwa Mark L. Prophet i Elizabeth C. Prophet przekazali poprzez dyktanda, wykłady, kazania, publikacje i nagrania „kornukopię” lub inaczej – komplet całych nauk duchowych dla Ery Wodnika – od 2000 do 4000 naszej ery, jeśli era ta nie zostanie wstrzymana przez siły zła na świecie lub kataklizm. Nauki odnośnie transmutowania i neutralizowania tego zła są częścią nauk The Summit Lighthouse.

Wraz z powyższą decyzją Wielkiego Białego Braterstwa, Wniebowstąpieni Mistrzowie wyszkolili i nadal szkolą najbardziej zaawansowany procent swych studentów, którzy zrównoważyli najwyższą ilość swej osobistej jak i światowej karmy. Ci, którzy nie mają chęci wzrastać i dorośleć w swojej duchowości, nigdy nie stanowili ani nie stanowią studentów Wielkiego Białego Braterstwa. Potrzeba nieskończonej linii wysłanników to nie matryca, ani zaiste przyczyna działania nieba w Erze Wodnika.

Bóg wyszkolił tysiące, aby rośli oni w duchową siłę i miłość, połączoną z mądrością ścieżki wniebowstąpienia. Czas na bierne słuchanie i czytanie przepowiedni jest zakończony. Obecnie jest czas na wcielenie w życie nauk jak stać się adeptem, arhatem, boddisatwą i wniebowstąpionym mistrzem. Jest to „do-it-yourself” lub "zrób-to-sam" kurs samouka dla przyszłych wniebowstąpionych mistrzów.

A jak od eonów czasów świata Boga, milczenie jest podstawą działania adepta. Stąd nikt, kto jest częścią Wielkiego Białego Braterstwa nie będzie „dyktował” lub dzielił się swymi własnymi kontaktami z prawdziwymi Wniebowstąpionymi Mistrzami Wielkiego Białego Braterstwa. To automatycznie równa się rezygnacji z kontaktu z niebem.

* linki do strony internetowej zostały uaktualnione w lipcu 2017 r.

 


Z miłością i pokorą, w Chrystusie,


webmasterNauki Wniebowstąpionych Mistrzów
światowe radio w języku polskim
Wielkie Białe Braterstwo  


Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości), Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie) oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Chronione Prawem Autorskim Stanów Zjednoczonych {Tytuł 17 Kodeksu USA, Sekcja 101 i nast., Tytuł 18 Kodeksu USA, Sekcja 2319}: Naruszenia mogą być karane karą do 5 lat więzienia i grzywną 250.000$
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom,
Science of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters
are trademarks registered ® in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.
Protected by U.S. Copyright Law {Title 17 U.S.C. Section 101 et seq., Title 18 U.S.C. Section 2319}:
Infringements can be punishable by up to 5 years in prison and $250,000 in fines
Autor i tłumacz : Ewa Wiktoria Butkiewicz-Tame
Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 tslpl.org® tslpoland.org®
All rights reserved.