Dyspensa dla Europy Wschodniej
 


Omri-Tas jest władcą Fioletowej Planety. Zaleca on nam, Strażnikom Płomienia, aby nie tracić ani jednej chwili z godzin dnia i odmawiać mantrę „JAM JEST istotą fioletowego płomienia. JAM JEST czystością Boskiego marzenia.”, gdyż mantra ta sama w sobie jest wezwaniem fioletowego płomienia i przywołuje ciało przyczynowe tego wspaniałego Mistrza fioletowego płomienia.

Wizualizacja i sposób odmawiania mantry: Mantra I AM A Being Of Violet Fire

Gdy podczas wzywania fioletowego płomienia odczuwamy przypływ ciepła lub nawet gorąca w naszym ciele, jest to nieomylny znak, że ma miejsce transmutacja poprzez „spalanie” karmy i nieczystości w naszej aurze i zapisie karmicznym. Z wdzięcznością akceptujmy ten proces i rytuał, a z czasem poczucie gorąca zostanie zastąpione łagodnym ciepłem, a nawet chłodem; nasza karma i ciężary z nią związane zostaną przepalone przez dekrety i służbę światu, a nasze życie i cztery niższe ciała odrodzą się w nowym poczuciu lekkości.

Wizualizacja fioletowego płomienia jako rzeki Ganges lub jako powietrza wokół nas jest bardzo pomocna, aby uzdrowić świat elementali* i ułatwić im pracę służącą utrzymaniu funkcjonowania fizycznego świata wokół nas. Woda, którą wypijemy, będzie fioletowym eliksirem życia, jeśli pobłogosławimy każdą jej kroplę przed wypiciem. Kładziemy prawą dłoń na szklance, a lewą podtrzymujemy dno i odmawiamy mantrę fioletowego płomienia. To samo możemy zrobić z posiłkami i pożywieniem.

Nauka o Słowie Mówionym jest nauką ścisłą; jest matematyką, jest algebrą. To, co jesteśmy w stanie zainwestować w nasze Słowo Mówione – energię, wizualizację i pełnię niewinnego serca – nieomylnie wraca do nas jako transmutacja, oswobodzenie z więzów karmy i jako nowy dzień sposobności, początek nowych zadań, zwycięstw osobistych i światowych. Formuła fioletowego płomienia ma swój klucz. Kluczem tym jest miłość. Tylko poprzez zrozumienie, przestudiowanie i pokochanie fioletowego płomienia jesteśmy w stanie użyć go pomyślnie, jak też uzyskać wyniki godne tego daru Boga dla nas i planety Ziemia.

Zatem, jeśli nie przebaczyliśmy bratu czy siostrze na Ścieżce, gdy niesiemy nienawiść w sercu, gdy nie przeprosiliśmy za błędne lub krytyczne myśli i niskie czyny, to nasza możliwość uzyskania wyników w pracy duchowej z fioletowym płomieniem jest automatycznie już to minimalna, już to zaledwie dostrzegalna. Jest to prawo kosmosu i Boga. Jest to prawo fioletowego płomienia. Jest to sprawiedliwe prawo życia. Zatem wróćmy do naszych braci i sióstr, którym winni jesteśmy przeprosiny i przebaczenie, oczyśćmy nasze myśli i następnym razem ołtarz otworzy się przed nami z nową intensywnością fioletowego płomienia transmutacji.

 


Bo niosąc tę boską miłość w naszych dłoniach, zanosimy na ołtarz formułę alchemiczną, która jest niezawodna. Jest ona zdolna wypełnić wszelkie wymagania chwili; jest to formuła wyzwolenia, wolności i zwycięstwa nad przeszkodami w życiu. Zatem odmawiajmy dekrety z centrum naszego serca miłości jako ośrodka i źródła wszelkiej alchemicznej energii. Oczywiście przygotowanie poprzez dekrety do niebieskiego płomienia jest podstawą działania płomienia fioletu. To jak niedzielne szaty i odświętne ubranie. To jak ablucje i kąpiel, które poprzedzają ubranie się w te odświętne szaty.

Zatem, tak przygotowani i uzbrojeni w siłę niebieskiego płomienia przychodzimy, by stanąć przed ołtarzem alchemicznej przemiany, w zasięgu pełnego kręgu 360 stopni wokół nas, z miłością patrząc na wszystkich, zarówno sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych. Wszak jeśli trudno nam jest w wielu przypadkach wezwać w sercach naszych miłość do kogoś, to co z miłosierdziem? Gdyż miłosierdzie wymaga, by wybaczyć i kochać tych, którzy wymagają naszego przebaczenia… Płomień miłosierdzia jest również autentycznym fioletowym płomieniem.

Budujemy nasz własny statek kosmiczny podczas wizualizacji w pracy z fioletowym płomieniem. Jest to nasz unikalny, prywatny statek, który wypełniamy fioletowym płomieniem, by przenosić go w miejsca wojny, walki, nędzy czy głodu na świecie. Przenosimy nasz „ciężar Światła” fioletowego płomienia siłą myśli, umysłu i wizualizacji do wszystkich, którzy go potrzebują, a także do przeszłych, obecnych i przyszłych spraw naszego życia, zawsze poddając ostateczną decyzję co do użycia naszych dekretów nieomylnej decyzji woli Boga.

Tym sposobem eliminujemy wszelkie energie podtrzymujące wojnę, głód, choroby i nędzę. Tym samym spalamy karmę – osobistą i światową – w jej wszelakich formach i w miejscach na świecie i w kosmosie. Nauczmy się słuchać wołań, wezwań i błagań świata i wszelkich form życia przy pomocy naszego wewnętrznego ucha – ucha zdolnego skoncentrować się na najodleglejszym punkcie planety czy na najgłębszym wołaniu duszy głodującego dziecka w Sudanie.

Zauważmy, że gdy zajmujemy się sprawami światowej wagi, które Umysł Boga pokazuje nam na ekranie ludzkiego umysłu, nasze codzienne sprawy i to, co wydaje się takie ważne staje się zaiste nieistotne i łatwe do przezwyciężenia. Fioletowy płomień jest doskonałym nauczycielem rozróżniania, determinacji i pojęcia skali wartości. Jest to początek zdolności przetransmutowania niedoskonałości ludzkiego umysłu i włączenia się w zasięg współpracy z Umysłem Boga. Starajmy się jak najczęściej przebywać w zasięgu działania tego jedynego i niezastąpionego Umysłu Boga, który był w Jezusie Chrystusie w czasie jego palestyńskiej misji.

W Umyśle Boga jest symfonia dźwięków wszechświata. Jest to najwyższy, jak też i najdoskonalszy punkt wyjścia dla naszej duchowej pracy. Jest w nim dźwięk planet poruszających się wokół centrów we wszechświecie. Możemy usłyszeć wodospady światła, ryczące rzeki światła, ocean światła w zasięgu Umysłu Boga. Sanskryckie mantry, jak i mantra fioletowego płomienia przybliżają nas do Umysłu Boga. Także cisza medytacji zbliży nas do Umysłu Boga, gdyż równowaga duchowa wymaga od nas, by po walkach dnia oddać się chwilom ciszy, medytacji i spokoju.

 


26 lutego 1988 roku Omri-Tas ustanowił dyspensę rezerwuaru fioletowego płomienia, zawieszonego i skoncentrowanego na poziomie eterycznym nad środkową Europą:

„Jest to olbrzymi rezerwuar światła, jest to morze światła, i światło to jest po to, by zostało ono wezwane przez ludzi światła jako transfuzja dla Europy, Europy Wschodniej i całego bloku sowieckiego.

Gdy wezwiecie siłę fioletowego płomienia, rezerwuar wzmocni te wezwania swym światłem, wzmocni je, pomnoży je i wzrośnie w siłę poprzez waszą miłość i poświęcenie; zatem światło to popłynie do wszystkich ludzi światła w tych krajach.

Tak więc światło to rozbudzi ich, przyspieszy ich ducha, przetransmutuje ich duchową ślepotę i niezdolność dojrzenia tego, co nadchodzi, zbliżając się w kierunku tych krajów jako wydarzenia obecnych czasów.

Jest to szczególna dyspensa. Zostanie ona wyczerpana, jeśli ludzie światła [Europy] nie będą wzywali fioletowego płomienia… Wtedy światło rezerwuaru zostanie rozdane ludziom światła na całym świecie.

Lecz jeśli wezwania do fioletowego płomienia będą kontynuowane, rezerwuar ten będzie jak niewyczerpana fontanna, nie będzie mu końca, pozostanie on pełen, a wszystko, co wezwaliście, powróci do was pomnożone przez wasze wołania…”.

Zatem - do pracy dla przezwyciężenia sił negacji i zła na kontynencie europejskim, jak również dla zwycięstwa Światła w Europie Wschodniej i w Polsce! Nasze codzienne wezwania do fioletowego płomienia liczą się jako podstawa pracy Mistrzów z naszymi braćmi i siostrami w Polsce. Wezwijmy do pomocy anioły oraz wszystkich znanych nam, jak i nieznanych Wniebowstąpionych Mistrzów, by odmawiali dekrety razem z nami i zapewnili kontynuację tej dyspensy Omri-Tasa, władcy Fioletowej Planety, dla całej Europy i świata.

* ang. elementals – duszki przyrody/duchy żywiołów; spolszczona wersja: „elementale”

 "... the age is turning and the Solar Logoi are concerned as to how the twentieth and twenty-first centuries may be outplayed.

"Most especially are they concerned about the potential for massive cataclysm or world war, or both. In view of these concerns, they have taken a proactive stance and are awarding grants to worthy souls who will not only apply for them but also make good on them and on their commitments of service to the Great White Brotherhood.

"Therefore this is an optimum time for you to apply for and receive grants of assistance backed by certain Ascended Masters who may have close ties to you personally and who are willing to pledge a certain quotient of light to your cause. You may use this light to mitigate or avert what could be the descent of a harsh karma on a planetary scale.

"Thus I ask that ere you close your eyes this night, you write a letter addressed to the Solar Logoi in care of the Karmic Board, requesting a specific grant of light to alleviate the plight of your nation, your neighborhood, your family. Seal this letter in an envelope and burn it.

"The angels will take your letter to the Royal Teton Retreat, where the Lords of Karma regularly convene to deliberate on the fate of humanity. This is a spiritual retreat in the heaven-world, congruent with the Grand Teton in Wyoming.

'Your letter will be read by the Lords of Karma as soon as it is delivered, and they will evaluate it and make their recommendations according to the merit of your lifestream and the merit of the grant you are requesting. They will then forward your letter to the Solar Logoi, who will make the final decision concerning your application for a grant.

'This is a major dispensation, and I urge you to take advantage of it without delay!"

additional info:


Ascended Masters' Dispensations Part I

Saint Germain
April 28, 1996

Fioletowy Płomień JAM JEST Światłością Serca

Mantra o uzdrowienie ekonomii narodów świata

Dekrety fioletowego płomienia

Alchemia dla Adepta w Erze Wodnika


Teksty, pliki audio i pliki graficzne z The Summit Lighthouse są zamieszczone tu za zgodą.
Tych materiałów nie wolno drukować, tłumaczyć, reprodukować, przechowywać elektronicznie lub transmitować
w jakimkolwiek formacie, na jakimkolwiek nośniku bez pisemnego pozwolenia z The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame (Strażnicy Płomienia), Pearls of Wisdom (Perły Mądrości),
Science of the Spoken Word (Nauka o Słowie mówionym), The Inner Retreat (Wewnętrzne Ustronie)
oraz Teachings of the Ascended Masters (Nauki Wniebowstąpionych Mistrzów)
są znakami towarowymi ® zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym w USA i w innych krajach.
Copyright © 1980, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®
Wszelkie prawa zastrzeżone.


The Summit Lighthouse text, audio and/or image files are posted with permission.
These materials may not be printed, translated, reproduced, electronically stored or transmitted
in any format or medium whatsoever without written permission from The Summit Lighthouse.
The Summit Lighthouse, Summit University, Keepers of the Flame, Pearls of Wisdom, Science
of the Spoken Word, The Inner Retreat and Teachings of the Ascended Masters are trademarks ®
registered in the U.S. Patent and Trademark Office and other countries.

Artwork used by permission.
Copyright © 1984, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 tslpl.org® tslpoland.org®

All rights reserved.